kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Maailma rakentuu yhteistyöllä
- osallistumalla sen oivaltaa

Menestyvän osuustoiminnan takana on aina paljon oikein suuntautunutta työtä ja energiaa. Osuustoiminnassa ponnistelu tulee ennen palkintoja. Osuustoiminnan ihmiskuva ja arvopohja ovat terveet ja kestävät kaiken tarkastelun.
Osuustoimintayrityksiin suhtaudutaan tunnepohjaisemmin kuin muihin yrityksiin. Omilta yrityksiltä odotetaan paljon ja kun kaikkea ei saavuteta, tulee myös pettymyksiä. Osuustoiminta voi tehdä paljon, mutta se ei voi ratkaista yksin kaikkia ongelmia.
Osuustoimintayrityksissä liiketoimintaan yhdistyy yhteisöllisyys. Tämä on osuustoimintayritysten erityispiirre. Sen on yhtä aikaa aidon ja omaperäisen kilpailuedun lähde, mutta toiselta puolelta johtamishaaste.
Kuinka hallitsemme osuustoimintayritysten yhteisöllistä puolta? Yhteisöllisyys on osuustoiminnalle välttämättömyys. Se kokoaa ihmiset yhteiseen ponnistukseen kohti parempaa. Se tuo sitoutumisen, jota osuustoiminta välttämättä tarvitsee. Yhteisöllisen ajattelun vangiksi ei voi kuitenkaan jäädä siinä mielessä, että vastuuntunto johtaisi hidasliikkeisyyteen nopealiikkeisessä maailmassa.

Osuuskunnan toimijoilla – jäsenillä, hallinnolla, johdolla – on vastuu liiketoiminnan tehokkuudesta, menestyksestä ja innovatiivisuudesta. Tätä vastuuta ei saa välttää yhteisöllisyyden vuoksi, vaan se täytyy kantaa juuri sen vuoksi. Osuuskuntien tulee olla jäsenistölleen ensimmäinen valinta ja se ei onnistu ilman edelläkävijyyttä.
Osuustoiminnassa mukana olevilla tulee olla osuustoimintahenkeä sisällään. Se tarkoittaa vastuuntuntoa, pitkäjänteisyyttä, osaamista ja kehittymishalua, kykyä tunnistaa pysyvä ja kestävä ja kykyä tunnistaa muuttuva ja poistuva.

Annan kotitehtäviä meille kaikille YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden selkänojalla:
Osuuskuntien jäsenet: Pitäkää huolta yhteisestä yrityksestänne. Jäsenyys kuuluu ottaa riittävällä vakavuudella. Olkaa mukana ehdokkaina osuuskuntien vaaleissa ja äänestäkää. Sitoutukaa yhteiseen yritykseen. Ajatelkaa pitkäjänteisesti. Olkaa aina rakentavia myös hankalina hetkinä. Huolehtikaa osuustoimintayritysten pääomahuollosta, hyvästä taseesta, kannattavuudesta, valitkaa asialleen omistautuneet hallintohenkilöt, luokaa keskuuteenne positiivinen kehityksen henki. Kaikki vastuunotto ja edistys vaativat ponnistuksia. Muistakaa, että ilman osuuskuntaa olisi vielä hankalampaa!
Osuuskuntien hallintohenkilöt: Sisäistäkää osuustoiminnan perusarvot. Perehtykää, kouluttautukaa ja tehkää harkittuja päätöksiä. Ennen muuta – valitkaa hyvät johtajat. Muoti ei ole avainsana, vaan perusmissiosta lähtevä ajattelu. Pitäkää huoli uudistumiskyvystä. Meillä on vastuu koko liiketoiminnasta, mutta myös vastuu yhteiskuntaa kohtaan. Hallinnon valveutuneisuus on avainasemassa. Osuuskunnilla on erityinen vastuu, että palveluja koko maassa. Olkaa kuitenkin aina tarkkoja kustannusten, tuottojen ja kannattavuuden kanssa. Osuustoimintayrityksen johtaminen on tasapaino- ja tarkkuuslaji.
Yrittäjät ja yrityksen perustajat: Muistakaa, että yhdessä tekemällä ideanne voi toimia paremmin. Saatte rohkeutta, osaamista, verkostoja. Kuusi kertaa yksi onkin yhdeksän. Osuustoiminta tukee myös yrittäjyyden kehitystä.
Yritysten osuustoiminnallinen verkottuminen on talouselämässä tavallisempaa kuin uskotaan. Yhteistoiminnalla voitte vahvistaa asemianne kilpailussa isompien kanssa.
Yritysneuvojilta toivon perehtymistä hyvin myös osuuskuntamalliin. Yritysmalleja ei ole liian monta opiskeltavaksi.
Poliitikot ja virkamiehet: Muistuttakaa itseänne siitä, että talouselämän monipuolisuus on voimavara. Osuuskuntamalli tarvitsee oman perehtymisensä. Kansakunta hyötyy, kun sen kaikki voimavarat ovat käytössä. Tunnustakaa kansalliset vahvuutemme ja kehittäkää niitä. Rakentakaa kilpailukykyiset puitteet yritysmallillemme.
Opettajat: Osuustoiminta on osa yrittäjyyskasvatusta. Tarvitsemme monipuolista uutta yrittäjyyttä. Suuret osuuskunnat runsaine jäsenineen merkitsee, että osuustoiminta on eniten omistettu yritysmalli Suomessa. Se koskee jokaista perhettä. Osuustoiminta on kansalaistaitoa.
Tieteen edustajat: Antakaa osuustoimintatutkimukselle tila. Eikö se kuulu asiaan maailman osuustoiminnallisimmassa maassa, jossa iso osa talouselämästä perustuu osuuskuntamalliin. Kannustan yhteistyöhön osuustoimintayritysten suuntaan.
Kaikille, jotka voivat vaikuttaa osuustoiminnan tutkimus- ja opetusresurssien vahvistamiseen, tehkäämme se.
Vanhemmat ja isovanhemmat: Kertokaa jälkikasvulle mitä osuustoiminta tarkoittaa. Antakaa jäsenyys jälkikasvulle vaikka syntymäpäivälahjaksi.


Martti Asunta

| Sivun alkuun |