Osuuskuntien Via Dolorosa

Vesihuollon osuuskunnat ovat kuluneen talven aikana joutuneet niin kohtuuttomaan pyöritykseen, ettei moista vielä viime vuonna osannut kuvitellakaan. Kärsimysnäytelmän laukaisi liikkeelle Korkeimman hallinto-oikeuden joulukuinen päätös. Se rajasi uudella tavalla osuuskunnan oikeuden saada palautusta rakentamiskulujen arvonlisäveroista. Siitä virisi yleinen epätietoisuus osuuskuntiin.

Suomen Vesi-huolto-osuuskunnat ry (SVOSK) alkoi heti päätöksen tultua aktiivisesti selvittää, miten sitä aletaan yleisesti tulkita. Verohallinnon tulkinta varmistui yhteisessä muistiossa, jonka SVOSK ja Verohallinnon edustaja laativat ja julkaisivat yhdistyksen verkkosivuilla 17. helmikuuta. Sen mukaan KHO:n päätös painottuu liiketoimintaan. Tiivistäen kyse on siitä, että säilyäkseen alv-velvollisena osuuskunnan on myytävä vettä tai jätevesipalvelua suoraan käyttäjille. Pelkkä verkon ylläpito ei riitä.
Verohallinto rajasi yleisen käytännön mukaisesti, että liiketoimintavaatimusta aletaan soveltaa tämän vuoden alusta. Viime vuodenvaihteeseen asti sovelletaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä samasta asiasta. Siinä jätevesilaskutuksen ulkoistaminen vesilaitokselle vielä hyväksyttiin.

Yhteiskunnan tekemä täyskäännös alv-tulkinnassa ei ole jäänyt tämän tapauksen ainoaksi järkytykseksi. Vähintään yhtä lohdutonta on ollut havaita, kuinka erilaista, pahimmillaan jopa keskenään vastakkaista kohtelua osuuskunnat eri puolilla maata saavat. Yhteiskunnan toiminnan kivijaloiksi usein mainitut yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus ovat siitä äärimmäisen kaukana.
Vesihuollon osuuskunnat perustetaan lähes aina maallikkovoimin kohentamaan yhteiskunnan vajavaisesti toteuttamia peruspalveluita. Alusta pitäen ollaan tiiviissä yhteistyössä kunnan, vesilaitoksen ja maakunnan ELY-keskuksen kanssa. Niistä hankitaan ohjeet, joita tarkoin toteutetaan sekä verkkoa rakennettaessa että sopimuksia laadittaessa. Nyt on selvinnyt, että virkamiesten antamat ohjeistukset eri paikkakunnilla poikkeavat ratkaisevasti toisistaan. KHO:n päätöksen kaltaiset osuuskunnat eivät ole toimineet omin päin vaan virkamiehiltä saamiensa ohjeiden mukaan.

Apua kaaokseen yritetään pikaisesti tuoda asiantuntijoilta. Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, Pellervo-Seura ja SVOSK ovat yhdessä alkaneet tuottaa valtakunnallisia ohjeita siitä, millaisia sopimuksia osuuskuntien ja kunnallisten vesilaitosten pitää solmia.
Osuuskuntalaisten oikeusturvan nimissä verottajan on syytä odottaa tämän ohjeistuksen valmistumista ennen rakentamis-alvien takaisin perimistä. Tähän maahan ei tarvita yhtään uutta taitamattoman hallinnon tuottamaa konkurssia. Niistä ei kerry edes verotuloja.

Kuva Riku-Matti Akkanen

Timo Korpinen
viestintäjohtaja,
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry


| Sivun alkuun |