ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

HOK-Elantoon yli 300 000 jäsentä
Uuden osuuskunnan edustajisto valitaan syksyllä

Ensi vuoden alussa aloittava Helsingin Osuuskauppa Elanto on kaupan jättiläinen, jonka liikevaihto nousee miljardiin. Jäseniä osuuskuntaan tulee reilusti yli 300 000 ja henkilökuntaa päälle 5 000. Pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupan kilpailu pysyy virkeänä, kun Tradeka astuu näyttämölle.

HOK-Elannon syntymä vaati pitkän ja kivulloisenkin odotusajan, mutta itse synnytys oli nopea. HOK:n ja Elannon edustajistot ovat käsitelleet huhtikuussa laadittua sulautumissuunnitelmaa ja syksyllä ovat ensimmäiset HOK-Elannon edustajiston vaalit.

Osuuskunnat sulautuvat yhteen kombinaatiofuusion kautta, jossa entisten tilalle perustetaan kokonaan uusi osuuskunta: S-ryhmään kuuluva Helsingin Osuuskauppa Elanto. Se aloittaa virallisesti toimintansa ensi vuoden alussa.

Helsingin Osuuskauppa HOK:n ja Osuusliike Elannon varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä Helsingin Osuuskauppa Elannolle ja sulautuvien osuuskuntien jäsenistä tulee HOK-Elannon jäseniä.

Osuus osuudesta

Jäsenyydet siirtyvät HOK-Elantoon ilman uutta jäsenhakemusta tai osuusmaksun maksamista. HOK:n ja Elannon jäsenet saavat yhtä osuutta vastaan yhden HOK-Elannon osuuden, ja jäsenyys alkaa heti kun sulautuminen on rekisteröity.

Jos jäsenellä on osuuksia sekä HOK:ssa että Elannossa, hän saa vastaavan määrän uuden osuuskunnan osuuksia. Sama pätee silloin, kun jäsenellä on useampia osuuksia samassa osuuskunnassa. Näissä tapauksissa jäsenellä on kuitenkin oikeus vain yhteen ääneen edustajiston vaaleissa.

Ne sulautuvien osuuskuntien jäsenet, joiden osuusmaksu ei ole vielä kokonaan maksettu, tulevat uuden osuuskunnan jäseniksi, mutta ovat velvollisia suorittamaan puuttuvan osuuden osuusmaksusta viiden vuoden kuluessa. Jäsenten mahdolliset rahasto-osuudet säilyvät uudessa osuuskunnassa.

Tarpeellinen järjestely

Jäsenet ovat ottaneet osuuskauppojen sulautumisen varsin myönteisesti vastaan. Helsingin Osuuskauppa HOK:n toimitusjohtaja Arto Hiltunen sanoo saaneensa vain yhden viestin, jossa yhdistymistä on arvosteltu. - Jäsenet pitivät järjestelyä tarpeellisena, Hiltunen tiivistää.

Hän toivoo, että Kilpailuvirasto antaisi päätöksensä mahdollisimman nopeasti, jotta sulautumista päästään valmistelemaan suunnitellussa aikataulussa. Vaikka HOK-Elanto aloittaa virallisesti vasta vuodenvaihteessa, esimerkiksi toimipaikkojen muutoksia ryhdytään tekemään mahdollisimman nopeasti jo elo-syyskuussa.

Osuusliike Elannon jäsensuhdepäällikkö Juhani Hämäläinen kertoo, että tieto osuuskauppojen sulautumisesta kiinnosti jäseniä. Kun asiasta tiedotettiin kirjeitse, odotti jäsensuhdepäällikön sähköpostissa lähes 250 kysymystä. Lisäksi tiedusteluihin on vastattu ahkerasti puhelimitse.

- Elannon jäsenet ovat suhtautuneet yhdistymiseen positiivisesti eikä menneiden aikojen kiistoja ole juuri tullut esille. Valtaosa kysymyksistä on koskenut kahta asiaa: kaksoisjäsenyyttä ja jäsenetuja, Hämäläinen sanoo.

Hänen mukaansa osa niistä, jotka ovat sekä Elannon että HOK:n jäseniä, eivät välttämättä halua pitää kahta osuutta uudessa osuuskunnassa. - On todennäköistä, että osuuskunnan hallinto päättää toisen osuuden palauttamisesta jäsenen niin halutessa. Asia on tosin kokonaan avoin, päätöksiähän ei ole vielä pystytty tekemään, Hämäläinen muistuttaa.

Jäsenedut kiinnostavat

HOK:n Arto Hiltusen mukaan uuden osuuskunnan jäsenedut rakentuvat S-ryhmän etujen perustalle, koska HOK-Elannosta tulee SOK:lainen osuuskauppa. Lisäksi kaavaillaan omia etuisuuksia. Jäsenetujärjestelyjä on HOK:ssa pohdittu, mutta Hiltusen mukaan niistä ei voida vielä kertoa tarkemmin.

Elannon Juhani Hämäläisen mukaan jäseneduista on keskusteltu myös Elannossa, ja monet kysyjistä ovat olleet kiinnostuneita niiden säilymisestä.

- Elannolla on sekä pysyviä että vaihtuvia jäsenetuja. Osa niistä on "perinteisiä", kuten koulureppu, kummilahja ja hautausavustus, mutta osuuskunta on halunnut pitää ne voimassa. Jäsenet ovat olleet niihin tyytyväisiä.

Hämäläinen arvelee, että uuden osuuskunnan jäsenille rakennetaan jäsenedut, joissa on piirteitä sekä Elannon että HOK:n eduista.

Edustajisto syksyllä

Helsingin Osuuskauppa Elannon ensimmäiset edustajiston vaalit järjestetään ensi syksynä, 15.9. ja 28.11 välisenä aikana. Tuolloin HOK-Elannon edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja jokaiselle varajäsen. Äänioikeutettuja ovat kaikki HOK:n ja Elannon jäsenet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta viimeistään kesäkuun 3. päivänä.

HOK-Elannon hallintoneuvostoon kuuluu osuuskunnan sääntöjen mukaan 18 jäsentä, joista 16 valitsee edustajisto. Lisäksi hallintoneuvostoon valitaan kaksi henkilöstön edustajaa.

Uuden osuuskunnan ensimmäinen hallintoneuvosto on kuitenkin huomattavasti suurempi. Siirtymäsäännösten perusteella Helsingin Osuuskauppa HOK:n edustajisto valitsee siihen hallintoneuvoston puheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan ja 14 muuta jäsentä. Elannon edustajisto valitsee hallintoneuvostoon 1. varapuheenjohtajan ja 15 muuta jäsentä. Lisäksi HOK:sta ja Elannosta valitaan kummastakin kaksi henkilöstön edustajaa.

HOK-Elannon hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi nimeämää jäsentä. Ensimmäinen hallitus kootaan kuitenkin siten, että HOK:n hallintoneuvosto valitsee siihen kolme ja Elannon hallintoneuvosto kolme jäsentä. Tämän lisäksi hallitukseen kuuluu uuden osuuskunnan toimitusjohtaja.

Hallituksen ensimmäisellä kaudella, vuonna 2004 puheenjohtajana toimii Elannon hallintoneuvoston nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajana osuuskunnan toimitusjohtaja. Vuoden 2005 alusta lähtien hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan toimitusjohtaja.

Tradeka etsii paikkoja

Elannon ja Tradekan yhteistyösopimus purkautuu HOK-Elannon syntymisen seurauksena, mikä merkitsee käytännössä Tradekan rantautumista pääkaupunkiseudun päivittäistavaramarkkinoille. Neuvotteluissa sovittiin, että 47 Elannon myymälää siirtyy Tradekalle ja kaksi helsinkiläistä hotellia Restelille.

Liiketoimintojen lisäksi Tradeka ostaa Elannolta yhteisesti omistetun vähittäiskaupan ketjunohjausyhtiön Ketjuetu Oy T & E:n sekä hallinnollisia palveluja tuottavan Palveluetu Oy T & E:n osakkeet.

Tradekan tavoitteena on laajentaa vähittäiskauppaa Elannolta ostettujen myymälöiden lisäksi. Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan Antti Remeksen mukaan pääkaupunkiseudulta etsitään jatkuvasti liikepaikkoja uusille lähimyymälöille ja selvitetään hypermarket-kohteita.

Tradeka-yhtymä aikoo hoitaa tämän vuoden lopussa päättyvän yrityssaneerauksensa loppuun alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Remeksen mukaan saneerausohjelman velvoitteet on jo täytetty, mutta edessä on vielä saneerauksen loppuselvittely. Viime vuodelta Tradeka kirjasi saneerauskautensa parhaan tuloksen.

Teemu Pakarinen
teemu.pakarinen@pellervo.fi

     
HOK-Elanto, arvio 2004
Liikevaihto  1 mrd euroa
Aktiivijäsenet  yli 300 000
Henkilöstö  yli 5 000
Myymälöitä  140
Ravintoloita  114
H O K  
Prisma  8 kpl
S-market  28 kpl
Alepa  47 kpl
Ravintolat  81 kpl
Polttonestekauppa  5 kpl
Liikevaihto  621 milj. euroa
Aktiivijäsenet  222 351
Kanta-asiakkaat  222 351
Päivittäiskaupan markkinaosuus  24,1 %
E l a n t o  
Maxi  6 kpl
Valintatalo  29 kpl
Siwa  56 kpl
Ravintolat  33 kpl
Hotellit  3 kpl
Backas-puutarha  2 kpl
Sateenkaari  6 kpl
Hautauspalvelu  6 kpl
Liikevaihto  392 milj. euroa
Aktiivijäsenet  139 666
Kanta-asiakkaat  197 822
Päivittäiskaupan markkinaosuus  17,1 %

| Sivun alkuun |