ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Osuustoiminta 
koulujen yrittäjyyskasvatuksen osaksi

rittäjyyskasvatus on ajankohtainen aihe koulutuksessa esiopetuksesta korkeakouluihin. Tavoitteena on kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden yrittäjähenkeä ja -taitoa. Erilaisten yritysten toiminnan tuntemus ja yrittäminen ammattina ovat koulutuksen keskiössä. Yrittäjyyskasvatuksessa annetaan tietoa yritystoiminnan perusteista ja merkityksestä, yritystoiminnan suhteesta yhteiskuntaan, yrittäjäpersoonasta, kansainvälisyydestä ja paikallisen talousalueen elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta.

Tämä kaikki on erittäin kannatettavaa niin yleiseltä kuin osuustoiminnan edistämisen näkökannalta. On hyvä, että vuosikymmenten jopa yrittäjävastaisen mielialan jälkeen yrittäjyys saa tuulta siipiinsä.

Osuustoiminnan näkökulmasta ainoa ja todellinen uhka on, että osuustoiminta yrittämismallina ja osuuskunta yritysmuotona unohtuvat juonesta. Näin ei saa käydä, vaan osuustoiminnan tulee olla mukana yrittäjyyskasvatuksessa. Kaikki yritysmuodot omine vahvuuksineen on syytä hyödyntää myönteisen yhteiskuntakehityksen aikaansaamisessa.

Tällainen osuustoiminnan unohdus ei ole poissuljettua, koska osuustoiminnallisen pienyrittäjyyden mahdollisuudet ovat usein päässeet unohtumaan jopa asiantuntijoilta. Aina ei osata ajatella osuuskunnan käyttöä uuden yritystoiminnan virittämisen yhteydessä. Kuitenkin uusi osuuskuntalaki antaa mahdollisuudet vaikka mihin. Pellervon lakimiehen mukaan noin joka kolmanteen uuteen yritykseen voisi valita yritysmuodoksi osuuskunnan. Muita yritysmuotoja käytetään, koska ne tunnetaan ennestään hyvin; siinäkin tapauksessa, vaikka ne eivät olisi edes parhaita kyseiseen liikeideaan.

Erityistä on tietysti se, että osuuskunta voi auttaa yrittäjäksi sellaisiakin, jotka muutoin eivät ehkä lähtisi lainkaan yrittäjäksi.

On siis pelkkää voitettavaa.

Yrittäjyyskasvatuksesta on hyötyä niin osuustoiminnallisen pienyrittäjyyden edistymiselle kuin suurille osuuskunnille. Miljoonat ihmiset ovat Suomessa jäsenenä jossain osuuskunnassa. Heidän on hyvä ymmärtää, mistä osuuskunnan jäsenyydessä on kysymys. Tuhannet tulevat itse perustamaan yrityksen ja heistä osa valitsee yritysmuodoksi osuuskunnan. Valintaan vaikuttaa se, mitä koulussa on opittu.

Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |