ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Tilinpäätös avaa näkymän tulevaan

Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat osuuskunnan jäsenelle keino tutustua yrityksen toimintaan ja taloudelliseen tilaan. HTM-tilintarkastaja Helge Natunen antaa muutaman vinkin, joiden avulla esimerkiksi osuusmeijerin jäsen pääsee katsomaan numeroiden taakse. Raamit sopivat muihinkin tuotannonaloihin. Hän painottaa kuitenkin, että tilinpäätös kokonaisuus ja aina yrityskohtainen eivätkä yksittäiset tunnusluvut välttämättä kerro koko totuutta. Tuloksen ja taseen muutokset kannattaa selvittää. Jos suunta on huono, täytyy kysyä, mitä on tehty tilanteen korjaamiseksi.

- Hinta. Mitä maitolitrasta on maksettu jälkitileineen, mihin suuntaan tilityskyky on kehittynyt, mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?

- Poistoero. Onko poistoeroa tuloutettu tuloslaskelmassa vai onko tulosta rasitettu suunnitelman mukaisia poistoja isommalla määrällä. Jos poistoeroa on tuloutettu, joudutaan taseesta tutkimaan, mikä on elinkeinoverolain mukainen poistopohja. Jos taseessa oleva poistoero on huomattavan suuri käyttöomaisuuden määrään verrattuna, sitä saatetaan joutua tulouttamaan tuloslaskelmassa. Silloin tulosta rasitetaan niillä poistoilla, jotka verottaja hyväksyy. Poistoeron tuloutus tuloslaskelmassa kertoo, että kokonaispoistot ovat pienemmät kuin suunnitelman mukaiset poistot, mutta se ei aina merkitse sitä, että tulosta on parannettu "keinotekoisesti". Kannattaa katsoa myös, minkä verran poistoeroa on jäljellä ja mitä sille on tapahtunut edellisenä vuonna.

- Ylijäämä. Onko osuuskunnalle jäänyt ylijäämää ja mikä on jakokelpoisen ylijäämän määrä? Jos ylijäämää on jäänyt, onko tilikauden verot kirjattu tuloslaskelmaan?

- Maksuvalmius. Saamiset ja rahavarat verrattuna lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Jos tulos on yli yhden, tilanne on hyvä. Mikäli maksuvalmius on alle yhden, yrityksellä voi olla vaikeuksia laskujen maksamisessa ja käteisalennusten hyödyntämisessä. Maksuvalmius ei saa nousta liian korkeaksikaan, koska se voi olla merkki rahojen makuuttamisesta tuottamattomilla tileillä.

- Oma pääoma. Mikä on oman pääoman osuus taseen loppusummasta? Yleensä se on yli 40 prosenttia.

- Kustannukset. Kustannusten muutokset ja niiden syyt paljastavat, mihin suuntaan yrityksen kehitys on kulkemassa.

Teemu Pakarinen
teemu.pakarinen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |