ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Osuustoiminnan sosiaalisesta 
pääomasta tutkimushanke

Osuustoiminnasta sosiaalisen pääoman tuottajana on vireillä monen tieteenalan yhteinen tutkimushanke. Sille haetaan parhaillaan rahoitusta.

Mikäli tutkimushankkeelle myönnetään rahoitus, on mahdollista saada vastaus muutamiin laajoihin osuustoiminta-asioihin: Kuluttajaosuuskunnat ovat joko menestyneet tai epäonnistuneet. Miksi? Voivatko siihen vaikuttaa osuuskunnan sosiaalisen pääoman roolin muutokset tai kenties muutokset teknologiassa? Pienosuuskunnissa aiotaan ottaa selville, miten osuuskunnan sosiaalinen pääoma vaikuttaa taloudelliseen toimintaan ja jäsenten hyvinvointiin.

Tutkimuksen päätavoitteena on löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaan osuustoiminnallisessa yrityksessä.

Tutkimuksesta aiotaan kolmevuotista: se valmistuisi vuoden 2006 lopulla. Tutkimusryhmän vetäjä on dosentti Tapani Köppä, rahoitushakemuksessa muiksi tutkijoiksi mainitaan Panu Kalmi, Kari Inkinen, Jari Karjalainen, Kari Pirinen ja Eliisa Troberg.

Tutkimussuunnitelmassa on määritelty, mihin kukin tutkija keskittyy. Inkisen on määrä paneutua kuluttajaosuustoimintaan ja tutkia sosiaalista pääomaa ja luottamusverkostoja. Panu Kalmin tutkimuksen näkökulma on kuluttajaosuuskuntien elinkelpoisuus pitkän aikavälin institutionaalisten suuntauksien paineissa.

Panu Kalmi tutkii myös uusosuustoimintaa ja etsii selityksiä uusosuuskuntien nopealle lisääntymiselle. Kari Pirinen setvii uusien osuuskuntien leviämisen dynamiikkaa.

Uudet osuuskunnat ovat erityisen tärkeitä maaseudulle. Tapani Köpän tutkimukseen kuuluu selvittää, miten paikallinen maaseudun yrittäjä soveltaa osuuskunnan ratkaisuja tuotannossaan, jalostuksessaan tai markkinoinnissaan. Jari Karjalainen tarkastelee maaseudun sosiaalista yrittäjyyttä. Perustetuissa uusissa osuuskunnissa on runsaasti työosuuskuntia. Eliisa Troberg tutkii, mikä on sosiaalisen pääoman merkitys työosuuskuntien johtamisessa.-MN

 

| Sivun alkuun |