uotsivu.gif (3732 bytes)

"Synnytämme rohkeasti yrittäjiä"
- osuuskunnat Tiimiakatemiassa

Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja yrittäjyyden erikoisyksikkö. Sen tunnuslause on "synnytämme rohkeasti yrittäjiä". Tiimiakatemiaan tullessaan opiskelijat muodostavat tiimejä ja tiimit perustavat kukin oman yrityksen. Nämä yritykset, jotka vievät läpi aitoja projekteja asiakkaiden kanssa, ovat muodoltaan osuuskuntia. Jokaisen oppilaan tulee opiskelunsa ja osuuskuntansa kautta löytää itsestään oma yrittäjyytensä ja liikeideansa.

Sanasta osuuskunta tulee Pellervon Erkki Vähämaan mielestä putkahtaa ihmisten mieleen jotakin innovatiivista, älykästä, nuorekasta ja taidokasta. Tämä vaatimus täyttyy Tiimiakatemiassa Jyväskylässä.

Tiimiakatemiassa on kaikkiaan kahdeksan markkinointiosuuskuntaa, joissa kussakin on 7-20 jäsentä. Kukin osuuskunta nimeää hallituksen ja toimitusjohtajan, joka on samalla leader-koulutuksessa. Osuuskunnissa on talousvastaava, mutta kirjanpito ostetaan ulkoa. Yhden osuuskunnan liikevaihto voi kohota jopa 50 000 euroon. Osuuskunta pystyy maksamaan palkkaa jäsenilleen. Osuuskunta myös maksaa vuokraa Tiimiakatemialle tilojen käytöstä. Osuuskunnat tekevät yhteistyötä keskenään, sillä parasta osaamista kuhunkin projektiin etsitään yli yritysrajojen. Näin valaisevat Markkinointiosuuskunta Hurmoksen Panu Remes ja Mika Patrakka sekä valmentaja, lehtori Timo Lehtonen.

Osuuskunta on ikään kuin emoyritys. Jokainen osuuskunnan jäsen on osuuskunnan sisällä oma yrittäjä eli osuuskunnassa on monta yrittäjää samassa rihmastossa. Oppilaissa syntyvä yrittäjyysasenne on tärkeä, vaikka he eivät heti ryhtyisikään yrittäjiksi. Tämä asenne tuo jokaiselle joustavuutta työmarkkinoille. Innostuneisuus, pätevyys, luovuus, sitoutuneisuus - näitä tarvitaan. Tekemällä oppiminen "asiakkaasta lähtee kaikki" -asenteella tuo tarkoituksen koulutukseen.

Osuuskunnan kautta yrittäjyyden todellisuuteen saadaan aito ote: tutuksi tulevat yrityksen perustaminen, hallinto, asiakkaat, talous, aidot riskit ja markkinointi. Todellisen tekemisen kautta teoriaopiskeluunkin tulee mielekkyyttä. Se mikä kirjoista luetaan liittyy suoraan omaan käytännön tekemiseen. Viikkorytmiin kuuluu kahdeksan tuntia lukemista, kahdeksan tuntia tiimiharjoituksia ja 24 tuntia töitä yrityksen kautta asiakkaiden kanssa. Motivaatio-ongelmat ovat harvinaisia.

Osuuskunta on oppimisen keino. Osuuskunta on tiimiakatemialaisille periaatteessa vain työkalu, mutta sen arvopohjassa on myönteistä synergiaa tiimiajattelun kanssa. Molempien arvopohja perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön. Osuuskunnan perustaminen ei vaadi välttämättä suuria alkupääomia, joten se sopii hyvin opiskelijoiden yritysmuodoksi.

Osuuskuntaa voi pitää yrittämisen perusmuotona, sillä siinä valmentaudutaan tiimityöhön. Yhteistyötaidoista on hyötyä palkkatyössä tai vaikkapa osakeyhtiössä. Valmistuttuaan oppilaat perustavat yrityksiä, jotka toimivat muissakin yritysmuodoissa kuin osuuskuntana.

Entä tulokset? Oppilaista 33 prosenttia ryhtyy yrittäjiksi ja sata prosenttia työllistyy. Suomen ennätys, kerrotaan Tiimiakatemiasta. Olisiko tässä yrittäjyyden ja osuustoiminnan huominen?

Sami Karhu 
Lisätietoja www.tiimiakatemia.net 

| Sivun alkuun |