uotsivu.gif (3732 bytes)


Intotalo Osuuskunta välineenä
Tavoitteena yrittäjyyden kulttuuri Kainuuseen


Anu Seppänen (oik.) ja Satu Eerola kehittävät organisointi- ja johtamistaitoaan valmistelemalla Vuokatti Pipe Festiä. Molemmat ovat mukana Kainuun nuoret johtajat -toiminnassa. Valmentajat tukevat oppilaiden oppimista ja kehittymistä. Etualalla Intotalon vetäjä Marko Leppänen ja hänen takanaan valmentaja Olli Leppänen.
Kuva Sami Karhu

Intotalo on yrittäjyyttä synnyttävä yhteisö, jossa jokainen voi kehittää itseään ja omaa luovuuttaan. Se on paikka, missä aloittelevat yrittäjät voivat kehittää liiketoimintaansa. Ykkösarvo on onnellisuus. Intotalossa tavoitellaan henkilökohtaisia onnistumisia ja kuulumista porukkaan. Intotalossa yrittäjyys ei ole yksin hampaat irvessä käytyä epätoivoista taistelua, vaan yhteisöllistä yhdessä tekemistä.

Kehityksen taustalla on ollut kolme kysymystä: miten luoda sellaisia yhteisöjä, joihin yksilöt voisivat liittyä, kuinka nostaa jokaisen luovuus esiin ja pistää persoonallisuus peliin sekä miten edistää asioihin tarttumista ja yrittäjyyttä.

Tavoitteena on luoda uudenlainen oppimisympäristö yrittäjyyden edistämiseksi paikkakunnalla ja yksilössä itsessään, jotta ihmiset voisivat ottaa enemmän vastuuta kehityksestä. On lähetetty liikkeelle innostava kutsu yhdessä tekemisestä aivan, kuten perinteisessä osuustoiminnassa tapahtui 100 vuotta sitten. Näin selvittävät Intotalon päävalmentaja Makke Leppänen sekä valmentaja Olli Leppänen. Ja jatkavat, että taustalla on Kainuun nuoret johtajat -koulutus, joka alkoi 1990-luvulta tuottaa uudella tavalla asioihin tarttuvaa nuorisoa.

TÄRKEIN JUTTU YHTEISÖLLISYYS

Reilu vuosi sitten startanneen Intotalon tärkein juttu on yhteisöllisyys. Yhteisöön on helppo tulla mukaan ja siihen on helppo kuulua. Intotalossa ei ole jäykkiä hierarkioita. Kainuulaisilla ihmisillä ja yrityksillä on yhteinen huoli siitä, että aktiivinen elämä jatkuu maakunnassa.

Suuri osa nuorista lähtee pois. Heille pitää kuitenkin jäädä myönteinen muistijälki, että Kainuu oli se, missä sai kokeilla ja oppia. Silloin ihmiset tulevat helpommin myöhemmin mahdollisuuksien mukaan takaisinkin.

KAJAANIN KAUPUNKI MUKANA

Intotalo on hallinnollisesti Kajaanin kaupungin elinkeinotoimen alainen yrittäjyyden esihautomo, joka toimii yhteistyössä kaikkien alueen oppilaitosten kanssa yhdeksäsluokkalaisista lukioon, ammattikorkeakouluun ja yliopistoon saakka. Intotalossa voi suorittaa myös Oulun yliopiston yrittäjyyden approbaturin.

Intotalon tavoitteena on kasvattaa luovia, rohkeita ja omaaloitteisia kansalaisia - yrittäjäpersoonia - Kainuun ja Suomen tarpeisiin. Toimintamalli on leviämässä Kajaanista mm. Suomussalmelle ja Sotkamoon. Ja muuallekin Suomeen. 

Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana Intotalon yhteisöön syntyi kuusi uutta yritystä. Viime vuonna Intotalossa oli 19 projektia sekä yli 110 opiskelijaa ja yrittäjää.

OSUUSKUNTA NÄPPÄRÄ VÄLINE

Intotalo Osuuskunta on Intotalossa toimiva yritys, jonka avulla oppilaat pääsevät joustavasti tekemään ensimmäisiä liiketoimiaan. Osuuskunnan jäsenenä on viisi Intotalon valmentajaa, joten heidän on myös oikealla otteella pidettävä huolta, että liiketoimien riskit pysyvät alhaisena. Jokaisella Intotalossa toimivalla tiimillä on vastuu taloudesta, ja vaatimuksena ovat kannattavat liiketoimet. Intotalossa oleva tilitoimisto huolehtii siitä, että hankkeiden ja osuuskunnan taloushallinto toimii.

Intotalo on sovellus Jyväskylän Tiimiakatemiasta, jossa oppilaat perustavat heti oman osuuskunnan. Intotalossa oppilaat viipyvät yleensä sen verran lyhyen aikaa, että oman yrityksen automaattinen perustaminen ei ole mielekästä.

Osuuskunta voi sen sijaan toimia perustana oman yrityksen liikkeellelähtöön. Yhdessä tapauksessa yrittäjäksi päätynyt harjoitteli liiketoimintaa ensi Intotalo Osuuskunnan avulla, perusti sitten toiminimen osuuskunnan aputoiminimeksi ja lopulta itsenäisti yrityksensä osuuskunnasta.

Normaalisti yrittäjällä ei ole riittävää asiantuntijatukea eikä laitteita. Lyhyitä yrittäjyyskursseja voi olla tarjolla, mutta käytännönläheinen valmennus puuttuu. Intotalossa tuki löytyy. Tavallisimmat Intotalossa tehtävät hankkeet liittyvät messu-, musiikki-, kulttuuritapahtumiin, markkinointitutkimukseen, graafiseen suunnitteluun, nettisivujen tekoon ja kahvilanpitoon. Pienet projektit ovat muutaman sadan euron luokkaa ja suurin neljännen kerran järjestettävä puolentoistasadantuhannen euron Vuokatti Pipe Fest .

EDELLYTYKSET UUSILLE INTOTALOILLE

Intotalon ja Tiimiakatemian malli houkuttelee jatkossa varmuudella monien muidenkin alueiden päättäjiä. Mitkä ovat edellytykset uusien intotalojen syntymiselle?

Leppäset heti varoittelevat, että se ei onnistu niin, että kunnanhallitus päättää Intotalon perustamisesta. Pitää olla pohjaa nuorten aktiivisesta toiminnasta, sillä tyhjän päälle on paha rakentaa.

Pitää löytyä myös paikallisia tulisieluja, jotka laittavat toimintaan vauhtia. Ensin tulee olla aktiivisten nuorten verkosto. Toiseksi yhteiskunnan vaikuttajien - mm. elinkeino- ja opetustoimessa - näkemys, että yrittäjyyttä todella ryhdytään edistämään. Kolmanneksi tarvitaan vetäjä eli valmentaja, jolla on oikea asenne.

Sitten voidaan käynnistää yhteisö ja pilottihankkeet, joiden ympärille Intotalo sitten muodostuu; ensin ihmiset ja sitten seinät. Tämä on 1970-luvun peltihallipolitiikan vastakohta.

Sami Karhu 

| Sivun alkuun |