ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Veikko Hämäläinen lähti 
pelastamaan Porttia


Veikko Hämäläinen, Sami Karhu

Järvi-Suomen Portin luottamushallinnon johto kääntyi keväällä Pellervo-Seuran toimitusjohtajan, ekonomi Veikko Hämäläisen, 52, puoleen ja pyysi häntä yrityksen toimitusjohtajaksi. 

Pellervon hallitus myönsi Hämäläiselle määräajaksi vapaata järjestön toimitusjohtajan tehtävästä ja samalla luvan toimia Portin vt. toimitusjohtajana. Päätöksen perusteena oli se, että osuuskunta on Pellervon jäsen ja järjestön tehtävänä on mahdollisuuksien mukaan palvella jäseniään.

Veikko Hämäläinen on toiminut Pellervon toimitusjohtajana 1.1.2003 lähtien ja saneerannut järjestön taloudellisesti kuntoon. Sitä ennen hän oli Pellervon talous- ja hallintojohtajana sekä aiemmin pitkään eri johtotehtävissä valiolaisissa meijereissä, mm. Kuivamaidossa.

Osuuskunnan hallinnon usko Portin edellisen toimitusjohtajan selviämiseen loppui kevään aikana, kun viime vuoden ennätysmäinen, lähes 6 miljoonan euron kokonaistappio tuli julki. Samalla yrityksen omavaraisuusaste oli laskenut hälyttävästi 15 prosenttiin.

Osuustoiminta-lehti on viime vuosien aikana kirjoittanut useaan otteeseen varoittavasti Portin ylisuurten investointien ja tiukkenevan markkinatilanteen vaaroista (ks. esim. Vuosikirja 5/2001). Portti ei ole myöskään onnistunut avaamaan kunnolla Venäjän markkinoita, joille myös Atria nyt yrittää.

Samalla nimettiin osuustoimintajohtaja, fil. lis. Sami Karhu, 39, toimimaan Veikko Hämäläisen sijaisena Pellervossa.

 

| Sivun alkuun |