ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Nousun varaa on vielä paljon
Suomalainen osuustoiminta
pärjää myös pörssissä

Viimeisimmässä tapaamisessa ruotsalaisten kollegojeni kanssa löysin itseni puolustamasta suomalaisen osuustoimintaliikkeen menestyksekästä kaupallista toimintaa. Epäileväiset kollegani kertoivat, että Ruotsissa ei ole vastaavia hyviä kokemuksia. He myös muistuttivat, kuinka Englannissa osuustoimintaa on laajalti yhtiöitetty tuottavuuden nostamiseksi.

Lapsuusmuistoihini englantilaisesta osuuskaupasta kuuluvat narisevat lattialaudat pölyisessä kaupassa. Sieltä löytyi edullisia vaatteita työväenluokalle, halpoja jalosteita, paikallista sikanautaa ja irtokeksejä. Muistan, kun paljon myöhemmin tein rakennustarvikeostoksia Hankkijassa Savonlinnassa vuonna 1989 - oli sama tunnelma. Lasku kirjoitettiin käsin. Naru maksoi 2 mk, hanskat 3.50 mk ja bensakanisteri 5 mk. Yhteensä 10.50 mk.

Selitin kollegoilleni, että ajat ovat muuttuneet. Tänään valmisruoka - HK Ruokatalo ja Atria - on kiinnostavaa. Ja pankkitoiminta - OKO - on kotimaassa todella seksikästä. Lisäksi pakkausmateriaalit, toimistopaperit ja viinipullon etiketit ovat klassisia - M-real.

Tässä artikkelissa tarkastelen yhtiöitä pidemmällä perspektiivillä kuin suomalainen media yleensä. Useimmat lukijat jo tietävät, etten koskaan yritä arvuutella osakkeen hinnan kehitystä. Se on jumalia ja investointipankeissa työskenteleviä tuttaviani varten. Näillä molemmilla on taipumus leijailla pää pilvissä. Minä tarkastelen mieluimmin liiketoimintaa kilpailun tarjoamaa taustaa vasten, jalat tukevasti maassa.

HK ja Atria kilpailevat 
laajentumalla


Elintarvikemarkkinoilla sianlihan ja hyvänlaatuisen kananlihan kysyntä kasvaa. Mutta korkeiden kustannusten maissa toimivien lihanjalostajien on kilpailtava eteläamerikkalaisten ja aasialaisten halpatuottajien kanssa. Myös isot amerikkalaiset tuottajat, jotka käyttävät halpaa meksikolaista työvoimaa ja tehomaatalouden keinoja, pystyvät kilpailemaan jopa Venäjän markkinoilla. 

Näitä isoja pelaajia vastaan ainoat kilpailukeinot ovat hyvä laatu sekä luotettava ja tehokas hankintaketju. Kuka Euroopassa haluaisi syödä sitkeää, mautonta lihaa, joka saattaa olla peräisin tautien tartuttamasta karjasta?
HK Ruokatalo ja Atria ovat jatkaneet kansainvälistä laajentumista korkealaatuisilla tuotteillaan ja tehokkailla valmistusprosesseillaan. HK on Puolassa ja Baltiassa, kun taas Atria on laajentunut Ruotsissa ja suunnittelee Venäjän markkinoille astumista. Molempien yhtiöiden markkinaosuudet ja tuottavuus ovat asteittain kasvaneet Suomessa. 

HK on laajentunut uusille markkina-alueille, joilla elintason nousu lisää jalosteiden ja esivalmistetun ruoan kysyntää. Se on havainnut, että nämä markkinat tuottavat paremmin kuin kotimarkkinat. 

Ruotsikin on kypsä markkina, ja Atria yrittää parantaa ostamiensa yritysten tuottavuutta. Laajeneminen siellä ei tarjoa ainakaan tällä hetkellä samanlaisia mahdollisuuksia tuloksen kasvattamiseen kuin laajeneminen Puolaan. Mutta myös monet saksalaiset ja englantilaiset sianlihan jalostajat katselevat kiinnostuneina Puolaa. On vaikeampaa voittaa markkinaosuutta Ruotsissa, mutta kun sen on saavuttanut, tuottaa se tasaisempaa tulosta.

HK:n tulos vuonna 2004 ja ensimmäisen neljänneksen tulos 2005 olivat erinomaisia. Samoin loppuvuoden odotukset ovat positiivisia. Yhtiöstä nousee esiin kolme asiaa: yhteistyö partnereiden kanssa uusilla riskipitoisilla markkinoilla, keskittyminen prosesseihin laadun takaamiseksi sekä markkinointiekspertti Kai Seikun palkkaaminen toimitusjohtajaksi. 

Liittoutuminen
ja tehostaminen


Kilpailu ruoan tuotannossa Suomen ja Puolan kaltaisilla markkinoilla ei ole missään tapauksessa helppoa. Puola on valtava markkina-alue, jossa kuluttajat ovat tottuneet kotimaisiin sekä Nestlén ja General Foodsin kaltaisten kansainvälisten elintarvikejättien merkkeihin. Kansainvälisillä jäteillä on valtavat markkinointibudjetit ja mahdollisuus varata itselleen kauppojen parhaat hyllypaikat asiakkaiden houkuttelemiseksi. 

HK on ratkaissut ongelman liittoutumalla Danish Crownin kanssa ja perustamalla yhteisyrityksen, joka on hankkinut 80 % puolalaisesta lihajalostajasta Sokolowista. Lehdistötiedotteissaan HK painottaakin usein menestystä kumppanuuden avulla. Voimien yhdistämisessä on riskinsä, mutta se voi osoittautua tieksi menestykseen, kun oikea partneri löytyy. Viime vuoden ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulosten perusteella liittoutuminen näyttää onnistuneen. 

Suomen markkinoilla tuotantoprosesseja on virtaviivaistettava sen takaamiseksi, että korkealuokkaisista raaka-aineista syntyy tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita. Laaja investointiohjelma on nyt aloitettu, samoin prosessien tehostaminen konsernitasolla. Näiden toimenpiteiden pitäisi varmistaa tulosparannukset kotimaassa ja mahdollistaa tuloksellinen toiminta jatkossa uusilla markkinoilla. 

Kai Seikun toimintaa yhtiön uutena toimitusjohtajana varmasti seurataan mielenkiinnolla. Tekninen ja operatiivinen vastuu lepää varmasti aiempaa enemmän nykyisen operatiivisen johdon harteilla, Seikulla ei ole suoranaista kokemusta elintarviketeollisuudesta. Hänen markkinointi- ja organisointikykynsä varmasti hyödynnetään tehokkaasti. 

Atriasta ei ole paljon muuta sanottavaa, kuin että myös se on erinomainen yhtiö. Viime vuosi ja tämän alkuvuoden tulokset kyllä puhuvat puolestaan. Volyymit ja kannattavuus niin Suomessa kuin Ruotsissa paranivat. Investoinnit Suomessa olivat merkittäviä sekä 2003 että 2004. Sama tahti jatkuu myös tänä vuonna. Investointeja tehtiin myös Ruotsiin ja Baltian maihin. 
Etelä-Amerikasta ja Aasiasta tulevasta kilpailusta huolimatta Atria on pitänyt asemansa. Sen hallittua laajentumistapaa ei voi kuin ihailla. 

M-realin on 
vain sinniteltävä


M-real työskentelee pystyssä päin ja määrätietoisesti voittaakseen markkinoiden asettamat haasteet. Dollari on edelleen heikko, ja paperin hinnat eivät ole paljoa nousseet. Aasiasta ja halvalta dollarialueelta tuleva kilpailu pakottaa metsäyhtiöt jatkuvasti karsimaan kulujaan ja tehostamaan toimintaansa. Taloudellinen aktiviteetti hidastuu Euroopassa, mikä asettaa lisähaasteita. 

M-real on Pohjoismaiden suurista metsäyhtiöistä heikoin alhaisella tuottavuudellaan, korkealla velkaantuneisuudella ja suppeimmalla tuotevalikoimallaan. Hienopaperin ylikapasiteetti ja huono hintakehitys ovat yhtiölle kilpailijoita suurempia ongelmia. 

Tulokset päällystetyssä hienopaperissa ja kartongeissa osoittavat kuitenkin paranemisen merkkejä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportissa yhtiön johto vakuutti, että kaikilla tuotealueilla on nähtävissä positiivista kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Valitettavasti metsäteollisuus on tällä hetkellä isojen haasteiden keskellä, eikä lopputuotteiden hinnoissa ole nähtävissä merkittävää nousua. 

M-real on pitänyt osakkeenomistajilleen ja rahoittajilleen antamansa lupaukset. Tuottavuus on parantunut, organisaatiota on virtaviivaistettu ja velkaa lyhennetty myymällä ydintoimintoihin kuulumatonta omaisuutta. Yhtiön asema ei ole kadehdittava. Energian hinta on pysynyt korkeana. Siihen on vaikuttanut metsäteollisuusyhtiöitä muutenkin koskettava hiilidioksidipäästöjen hintojen nousu odotuksia korkeammalle. Paperiteollisuuden paha työmarkkinariita kehittyi valitettavasti vielä tämän kaiken päälle.

Myönteinen seikka on korkojen pysyminen matalana, onhan M-realilla korkea velkataakka. Rahoittajat ovat palkinneet johdon ponnisteluja tarjoamalla yhtiölle sen tarvitseman rahoituksen. Määrätietoinen kärsivällisyys on paras ohjenuora sekä johdolle, osakkeenomistajille ja rahoittajille, sillä tulosten syntyminen vaatii aikansa. 

Riski siitä, että kielteinen kehitys jatkuisi, on huomattavasti pienentynyt. Toukokuussa 2005 Standard & Poor's kirjoitti raportissaan, että BB-luottoluokituksen vakaat näkymät heijastavat operatiivisen kassavirran vähittäistä paranemista. Yksinkertaisesti sanottuna: asiat eivät ole hyvällä tolalla, mutta paranemaan päin. BB-luokituksellaan yhtiö jää ns. investointiluokan alapuolelle.

Osuustoiminnan 
kruununjalokivet


OKO ja OP-ryhmä edustavat kiistattomasti osuustoimintaliikkeen kruununjalokiviä. OKO:n pankkitoiminta tekee vakaata tulosta ja perustuu hyvin monipuoliseen palvelutarjontaan. Vahva markkina-asema on hyötynyt asiakasuskollisuudesta ja Nordean hallitsevasta asemasta. 

Nordea on supistanut verkostoaan, kun taas OP-ryhmä on säilyttänyt omansa. Ryhmä tarjoaa todellista paikallispankkipalvelua sekä yksityisasiakkaille että pienille ja keskisuurille yrityksille. OKO on lopettanut tiukasti kilpaillut kannattamattomat ulkomaantoiminnot. Sijoitusmarkkinoilla OP-ryhmän rahastoja ja sijoituspalveluita arvostavat yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

Standard & Poor's:n A+ luottoluokitus on selvä merkki OKOn ja OP-ryhmän erinomaisesta suorituksesta. Tämänkokoisen pankin olisi todella vaikeaa saavuttaa parempaa luokitusta näin pienessä maassa. Tämä luokitustaso tarjoaa pohjan kannattavalle toiminnalle pitkällä tähtäimellä, vaikkakin luottomarginaalit ovat pudonneet ennätysalhaiselle tasolle niin asunto- kuin yrityslainoissa. 

Tarinan opetus?

Tekikö tarinani vaikutuksen ruotsalaisiin kollegoihini? 
Valitettavasti tarinoiden pitäisi olla jännittäviä, jotta niistä tulisi bestsellereitä nykymarkkinoilla. Edellä oleva on kertomus erityyppisistä hyvistä bisneksistä, joista mitään ei kuitenkaan voi ulkomailla kehua erityisen seksikkääksi. 
Mutta kenenkään ei pidä kantaa huolta siitä, tekeekö vaikutuksen ruotsalaisiin - niin kauan kuin tulosta vain syntyy.


Nicholas Anderson

| Sivun alkuun |