uotsivu.gif (3732 bytes)


Lapin ja Norbottenin 
yhteistyötä viritellään

Lapin ja Norbottenin alueella toimii satoja uusosuuskuntia, jotka perustettiin 2000-luvun taitteessa. Nyt nämä osuuskunnat ovat löytäneet toisensa ja ryhtyneet kehittämään yhteistyötä. Lapissa uusosuuskuntia on n. 100 ja Norbottenissa hieman yli 300.

Vetureina yhteistyön kehittämiseen on Lapin OK -palvelut yhdistys ja Norbottenin Kooperativa Utvecklingscentrum. Molemmat järjestöt toimivat alueensa pienosuuskuntien yhdyssiteinä antaen perustamiseen liittyvää neuvontaa sekä toteuttamalla kehittämishankkeita.

Ruotsissa on koko maan kattava alueellinen osuustoimintaverkosto, jonka jäseninä ovat kunnat. Kunnat ovat nähneet tarpeelliseksi liittyä jäseniksi, jotta saisivat alueellensa työllistäviä ja palveluja tuottavia osuuskuntia.
Kevään aikana osuuskunnat ovat ehtineet tekemään jo yhteisen matkan Kuolan niemimaalle. Mukana on ollut myös yhteisötaloudesta kiinnostuneita kyläaktiiveja.

Matka tehtiin Lapin OK -palvelujen aloitteesta, kun se sai Lapin Liitolta valmistelurahaa Interreg-Tacis -hankkeen suunnitteluun. Tarkoituksena on kehittää Barentsin alueen pienten kylien ja yhteisöyritysten kehittämishanke sekä perustaa tarvittaessa Barentsin alueella toimiva Eurooppa-osuuskunta. Hanketyöhön ovat lähteneet mukaan Tersin ja Lovozeron alueen kylät ja niissä toimivat kolhoosit.

Seuraava tapaaminen on Ruotsin puolella Korpilompolossa ja tietenkin osuuskunnan hotellissa, jonka korpilompolaiset pelastivat osuuskunnan avulla, kun se oli ollut vuosia suljettuna.

Hemmo Koskiniemi

| Sivun alkuun |