ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Heikki Vitie
luottaa suuruuden ekonomiaan
pankkialalla  

Kansainvälistymisen myötä osuustoiminnan edunvalvonta on yhä enemmän siirtynyt eurooppalaisille foorumeille. Kansainvälisenä vaikuttajana Suomen roolia vahvistaa pitkä kokemus osuuskunnista osana taloutta ja pankkiverkkoa.
– Suomi lienee maailman osuustoiminnallisin maa ja OP-ryhmän markkina-asema on Suomessa erittäin vahva. Osin tämän ansiosta olemme onnistuneet saamaan viestiämme hyvin läpi meille tärkeissä kysymyksissä, toteaa Osuuspankkikeskuksen varatoimitusjohtaja Heikki Vitie, joka on Euroopan osuuspankkien liiton EACB:n hallituksen pitkäaikainen jäsen.


OSUUSPANKIT
MENESTYVÄT EUROOPASSA.
- Suomen Eta-jäsenyyden ja sittemmin EU:n täysjäsenyyden myötä edunvalvonnan painopiste on yhä enemmän siirtynyt eurooppalaisille foorumeille myös pankkialalla, Heikki Vitie sanoo. Osuuspankit muodostavat yhden Euroopan johtavista pankkiryhmistä.
Hämäläiseltä maatilalta syntyisin oleva Heikki Vitie sanoo viettäneensä jo lapsuutensa keskellä osuustoimintaa, vaikka hän ei vielä tuolloin asiaa erityisesti noteerannut. Omakohtainen kiinnostus osuustoimintaan virisi vasta opintojen jälkeen.
–Ekonomin ja juristin tutkinnot ovat kokemukseni mukaan antaneet aika sopivan pohjakoulutuksen finanssialan hommiin. Olen aina ollut hyvin kiinnostunut myös vieraista kielistä, joten sikäli toiminta kansainvälisissä yhteyksissä on ollut kannustavaa, pohtii Vitie.
Osuuspankkikeskuksessa pitkään työskennellyt Vitie onkin ollut tekemisissä kansainvälisten asioiden parissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Euroopan osuuspankkien liiton (EACB) hallitukseen hänet valittiin jo vuonna 1992.
–Suomen Eta-jäsenyyden ja sittemmin EU:n täysjäsenyyden myötä edunvalvonnan painopiste on yhä enemmän siirtynyt eurooppalaisille foorumeille. Kovaa vauhtia yhteensulautuva finanssiala keskittyy edelleen myös yli valtakunnan rajojen. Se tuo mukanaan mahdollisuuksia hyödyntää suuruuden ekonomiaa.
Vitie kuitenkin korostaa, että toisaalta erityisesti vähittäispankkitoiminnassa on oleellista olla riittävän suuri omalla markkina-alueella, mihin OP-ryhmä on hänen mukaansa voimakkaasti satsannut.

Sinivalkoista tehokkuutta vientiin

Pitkän linjan osuuspankkimies näkee suomalaiseen yhteiskuntaan syvästi juurtuneen osuustoiminnan tuovan myös yritysmuodon kansainvälisiin arvoihin selkeitä hyötyjä.
–Suomi lienee maailman osuustoiminnallisin maa ja OP-ryhmän markkina-asema on Suomessa erittäin vahva. Osin tämän ansiosta olemme onnistuneet saamaan viestiämme hyvin läpi meille tärkeissä kysymyksissä.
Hän korostaa silti, että osuustoiminnan perusperiaatteet, kuten läheisyys ja yhteistoiminta, ovat hyvin samanlaisia ulkomaisissakin organisaatioissa.
–Viime vuosikymmenen talouslaman seurauksena meillä Suomessa korostuu ehkä muita maita enemmän tehokkuuden ja riittävän kannattavuuden vaatimukset, jotka ovat mielestäni välttämättömiä menestyksellisen toiminnan varmistamiseksi, Vitie arvioi.

Asioiden pelkistys tarpeen
Heikki Vitie
* Heikki Vitie (s. 1952) valmistui ekonomiksi Turun Kauppakorkeakoulusta 1974 ja oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta 1976. Varatuomari hänestä tuli vuonna 1977.
* Euroopan osuuspankkien liiton EACBn hallituksen jäsen Vitiestä tuli 1992. EACB on ollut yli 30 vuoden ajan yksi Euroopan johtavista pankkiryhmistä. EACBn jäsenyrityksiin kuuluu 23 eurooppalaista osuuspankkia, mukaan lukien Keski- ja Itä-Euroopan osuuspankit. Esimerkiksi saksankielisellä alueella toimiva Raiffeisen on ryhmään kuuluva osuuspankki.
* Euroopan osuuspankeilla on kaikkiaan kaikkiaan 60 miljoonaa henkilöjäsentä ja jopa 140 miljoonaa asiakasta. Liiton jäsenpankit työllistävät yhteensä 720 000 työntekijää ja niiden markkinaosuus Euroopan unionin pankkitoimialalla on 20 %. EACB:n tehtävänä on mm. informoida jäseniään keskeisistä EU:n kehityshankkeista sekä ajaa jäsenpankkiensa yhteisiä etuja niissä.
* Osuuspankkikeskus Osuuskunnan (aik. Osuuspankkien Keskusliitto) johtokunnassa Vitie on ollut vuodesta 1994 lähtien. Hän on ollut OKOn johtokunnan jäsen 1997–06 ja hallituksen jäsen vuodesta 2006 lähtien. Aloitti OKLn pankkilakimiehenä 1979 ja on työskennellyt työuransa aikana useissa eri tehtävissä OP-ryhmässä.
* Vitiellä on useita elinkeinoelämän luottamustehtäviä. Hän on ollut mm. Pankkialan Työnantajaliiton hallituksen jäsen ja puheenjohtaja sekä Palvelutyönantajat ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.
* Vitie oli Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallituksen jäsen 1995–02 ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen hallituksen varajäsen 1994–04. Pellervo-Instituutti Oy:n hallituksessa hän toimi 1996–2001.
* Vitie on palkittu Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkillä sekä OP-ryhmän kultaisella ja hopeisella ansiomerkillä. Hänelle on lisäksi myönnetty Gebhard-mitali.
* Sotilasarvoltaan Vitie on kapteeni ja hän ilmoittaa harrastuksikseen sauvakävelyn ja golfin.
Pitkä työrupeama OP-ryhmässä on antanut Vitien mukaan hänelle hyvät valmiudet vaikuttamiseen Euroopan osuuspankkien liitossa.
–OP-ryhmällä on runsaasti kansainvälistä liiketoimintaa ja monenlaisia yhteyksiä. OPK ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena toimii aktiivisesti ja tulevia muutoksia ennakoiden mm. monissa EACBn työryhmissä.
Vitie sanoo perusvalmiuksien kyseisiin tehtäviin tulevan vahvasta asiaosaamisesta, mihin toki tulee liittyä hyvät vuorovaikutustaidot vähintään englannin kielellä.
–Näihin kaikkiin OPKssa ja koko OP-keskuksessa on jo nyt hyvät valmiudet ja lisää opitaan myös tekemisen kautta. Kullakin maalla on omat vahvuutensa, mutta minusta suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluva asioiden pelkistämisen taito voisi levitä laajemmallekin.
Suomalaiset osuustoiminnalliset yritykset ovat toimialasta riippumatta kasvattaneet kokoaan nopeasti. Tähän joukkoon kuuluu myös OP-ryhmä, jonka muodostavat osuuspankit, OPK ja OKO sekä uusimpana vakuutusyhtiö Pohjola. OP-ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta ja yli miljoona omistajajäsentä. Sen osuus luotoista ja talletuksista on noin kolmannes ja vahinkovakuuttamisesta runsas neljännes.

Jäsenetuja kehitettävä

Miten osuustoiminnallisten yritysten tulisi sitten toimia jatkossa, ja mikä merkitys on pienosuuskunnilla suurten kasvaessa?
–Osuustoiminta Suomessa on etenkin palvelualoilla ollut menestys, mistä on hyvä ponnistaa myös tuleviin haasteisiin. Kehittämällä edelleen omia vahvuuksiaan, kuten yhteistä arvopohjaa ja jäsenyyteen perustuvia etuja, osuustoiminnalliset yritykset voivat ainakin keskipitkällä aikavälillä saada jäljittelemätöntä kilpailuetua, luettelee Vitie.
Hän kuitenkin muistuttaa, että osuuskuntien menestys perustuu lopulta markkinaehtoiseen hinnoitteluun ja vertailun kestävään tehokkuuteen.
–Viime vuosina ilahduttavasti lisääntyneillä pienosuuskunnilla on oma tärkeä tehtävänsä perustajiensa ja jäsentensä palvelutarpeiden hoitamisessa.
Omaa työuraansa osuustoiminnan kentällä Vitie luonnehtii myönteisesti:
–Tuntuu varmaan oudolta vastata näin, mutta rehellisesti sanoen en juuri ole kokenut pettymyksiä työurallani. Olenkin viihtynyt erinomaisesti OP-ryhmän palveluksessa ja saanut sopivin väliajoin uutta opeteltavaa, mikä on pitänyt mielen virkeänä.
Vitie myöntää silti, että hänellä riittää tavoitteita vieläkin. Hänen mielestään jatkuva haaste on yrittää auttaa omaa organisaatiota menestymään alati vaativammaksi muuttuvassa ympäristössä.

Riku-Matti Akkanen
riku-matti.akkanen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |