kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA uusien haasteiden edessä

Vuonna 1895 perustettu Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on uuden puheenjohtajansa, Dame Pauline Greenin johdolla kohtaamassa uusia haasteita. Maailman toiseksi suurimman järjestön rakenteita on virtaviivaistettu ja jäsenmaksukaavoja uusittu. Alueorganisaatiot ovat myös voimakkaasti itsenäistyneet, tästä esimerkkinä Euroopan alueen Co operatives Europe, joka on rekisteröitynyt Euroopan alueella yhdistykseksi Belgian lain mukaan.

Myös sektoriorganisaatioiden asemaa on vahvistettu ICA:N organisaatiossa, mutta sektoreiden taloudellinen puoli on muodostunut suureksi ongelmaksi, kun uusien sääntöjen mukaan ICA:lla on vain yksi jäsenmaksu ja jakajina ovat pääkonttori, alue ja sektorit.

Nuoret pitäisi tavoittaa

Näkisin, että osuustoiminnan brändin kirkastaminen on eräs suurimmista haasteista. Osuustoiminnalla on hyvä tarina kerrottavanaan, mutta tarina ei ole edes tavoittanut kaikkia jäseniä, joita sentään on maailmassa 800 miljoonaa. Aatteen sisältökään ei ole kaikille sama.

Nuoret, generation Y, on ICA:lle mahdollisuus mutta myös haaste. Tuo sukupolvi pitää osuustoiminnan arvomaailmaa itselleen sopivana, mutta nykyinen tapa viestiä ei ole heitä tavoittanut. Tässäkin asia kulminoituu brändin sisällön selkiyttämiseen ja parempaan viestimiseen.

Viestimiseen liittyy myös se , että Global 300, ICA:n tuottama tietokanta suurimmista osuuskunnista ei ole yritysmaailman puolella tiedossa. Maailmalla ei todella tiedetä, miten suurta liiketoimintaa osuustoiminta on.

Akateemiselle maailmalle osuustoiminta on pitkään ollut lähes olematon. Kirjallisuudessa on ehkä lyhyesti mainittu kyseisestä yritysmuodosta, mutta syvällisempi tieto on puuttunut. Myös osuustoimintaan liittyvä akateeminen tutkimustoiminta on ollut maailmalla kovin vähäistä. Suomessa tutkimukseen on Osuustoiminnan Neuvottelukunnan tekemän yliopistoyhteistyön kautta saatu merkittävästi lisää panostusta, väitöskirjoja ja uutta materiaalia. Tämä työ jatkuu.

Yhteistyöhön yliopistomaailman kanssa tullaan myös ICA:ssa jatkossa panostamaan merkittävästi enemmän.

ICA uusii rahoituskeinoja

ICAn talous on nyt vakautettu, mutta edelleen tarvitaan uusia keinoja vakauttaa talous sekä löytää uusia mahdollisia rahoituslähteitä, jäsenmaksuilla ei toimintaa saada riittävästi resursoitua. Myös selkeä viesti jäsenosuuskunnille siitä mitä lisäarvoa, englanniksi ”added value”, ICA heille jäseninä tuottaa, on varmasti eräs strategiatyön kulmakiviä.

ICAn hallituksella on strategiaprosessi käynnissä. Tarvitaan selkeä eteenpäin katsova strategia ja selkeät, samansuuntaiset viestit.

Vuosi 2012 , joka on YK:n julistama Osuustoiminnan vuosi, on osuustoimintaliikkeelle mahdollisuuden paikka. Se kuitenkin edellyttää selkeitä, yhdensuuntaisia viestejä kaikkialla maailmassa.


Anne Santamäki
Member of the ICA board

| Sivun alkuun |