Yrittäjyysinto heilahtelee  

Vuoden 2009 lopulla osuuskuntien määrä lisääntyi 90-luvun parhaimpien vuosien malliin. Loka–joulukuussa osuuskuntia rekisteröitiin 62, mikä tarkoitti suunnilleen yhtä uutta osuuskuntaa jokaisena arkipäivänä. Kaikkiaan viime vuonna rekisteröitiin 172 uutta osuuskuntaa.

Tilastokeskus kertoi tuoreimmassa raportissaan huhtikuun lopussa, että uusien, aloittaneiden yritysten määrä oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noussut hieman eli reilun prosentin edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tilastokeskuksen lukuihin sisältyvien uusien osuuskuntien määrä sen sijaan nousi reilusti yli 40 % vastaavalla vertailujaksolla.

Tämä lienee kuitenkin vain yksittäinen piikki, sillä tämän vuoden alusta palattiin viime vuoden alun tasolle. Uusien osuuskuntien määrä tammi-maaliskuussa jäi 34:een.

Otavan Opisto osuuskunnaksi

Etelä-Savossa Mikkelin kupeessa sijaitsevan Otavan Opiston toiminta muuttui jo viime vuoden puolella osuuskuntapohjaiseksi. Alun perin jo 1892 perustettu kansanopisto antaa hyvin monipuolista koulutusta eri-ikäisille henkilöille.

Koulutuslinjoja on runsaasti. Esimerkiksi media-, atk- ja viestialalle valmistuvat voivat opiskella Otavassa. Opistosta saa myös perusopetusta: vaikkapa peruskoulun ja lukion suorittaminen on mahdollista. Ne voi suorittaa nykytekniikalla myös verkkopohjaisesti. Opiston tavoitteena on ennen muuta täydentää muuta opetustarjontaa ja se on saanut myös merkittävää rahoitusta opettajien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi.

Viime marraskuussa rekisteröidyn Otavan Opiston osuuskunnan tehtävänä on ylläpitää kansanopistoa ja yleisemmällä tasolla sen tarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja edistää kansalaisyhteiskunnan sivistystarpeita ja -tavoitteita palvelevaa opetus-, oppimis- ja koulutustoimintaa. Opiston toimintaan voi tutustua verkkosivujen osoitteessa www.otavanopisto.fi.

Vuokra-asuntoja ja ravintoloiden yhteistoimintaa

Maaliskuussa Helsinkiin rekisteröity Osuuskunta Suomen Vuokra-asuntopalvelu toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, joka omistaa ja vuokraa kiinteistöjä sekä asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita. Osuuskunta pyrkii jakamaan tietoa vuokra-asumisesta ja sen tavoitteena on myös edistää vuokra-asumisen laatua. Osuuskunta on jo alussa tehnyt päätöksen, että se ei maksa osuuspääomalle korkoa.

Parisen kuukautta on toiminut myös helsinkiläinen Ravintola-alan Osuuskunta R.A.O. Yritys avustaa jäseninään olevia ravintola-, kahvila-, majoitus- ja elintarvikekauppaa harjoittavia yrittäjiä alaan liittyvissä – esim. elintarvikkeiden – ostoissa. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että osuuskunta hoitaa ja järjestää neuvottelu-, välitys- ja tilauspalveluja. Palveluiden tavoitteena on helpottaa elintarvikkeiden ostoja ja maahantuontia.

Osuuskunta pyrkii myös edistämään ja kehittämään osto- ja maahantuontitoimintaa siten, että ostohintoja saataisiin kohtuullistettua ja tätä kautta yritysten kannattavuutta parannettua. Yhteistoiminnan etuja tämäkin.

Juhani Lehto
juhani.lehto@pellervo.fi


| Sivun alkuun |