kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Osuustoiminnan paras ohjaa työtämme

Pellervo-Seuran voimassa oleva strategiakausi 2006 - 2011 päättyy tämän vuoden lopussa. Puoli vuotta on vielä jäljellä, mutta kokonaiskuva alkaa hahmottua.

Strategian kärkinä ovat olleet osuustoiminnan edunvalvonta, osuustoimintayritysten hallintohenkilöiden osaamisen kehittäminen, aatteen edistäminen, osuustoiminnan kehittäminen ja uusien osuuskuntien perustamisneuvonta.


Toimintatapamme avainsanoja ovat verkostoituminen ja liittoutuminen kumppanien kanssa. Kehitämme osuustoimintaa kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat viedä kanssamme osuustoiminnan asiaa eteenpäin.

Olemme rakentaneet yhdessä kumppaniemme kanssa mutkatonta, uudenaikaista mielikuvaa osuustoiminnasta eri toimialoille sopivana yritysmallina: osuustoiminta sopii meille, se verkottaa liiketoiminnan, suomalaiset ja Suomen.

Osuustoiminta on monessa mukana. Osuuskunta voi olla tuottaja-, asiakas-, henkilöstö- tai kauppiasomisteinen. Se voi olla myös yrittäjäverkosto, oppilasosuuskunta, yrityshautomo, yhteiskunnallinen tai sosiaalinen yritys tai holdingyritys. Pellervo taas on osuustoiminnan luotettava asiantuntija. Missä osuustoimintatietoa tuotetaan, missä sitä tarvitaan, siellä Pellervo ja sen kumppanit!

Edunvalvonnassa turvaamme ot-yrityksille kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Yleisesti ottaen asiat ovat edistyneet ja tilanne on jopa kohtuullinen, mutta paljon on myös tehtävää ja haasteita. Eduskuntavaaleja varten laatimissamme osuustoiminnan hallitusohjelmatavoitteissa (OT 1/11) kävimme nämä seikat läpi.

Hallintohenkilöiden valmiuksien kehittämisessä ja koulutuksessa toimimme palvelujen tarjoajana. Tuotamme korkeatasoista hallinto- ja toimihenkilökoulutusta, oppimateriaaleja, Pellervo- ja Osuustoiminta-lehtiä monipuolisine liitteineen sekä seminaareja. Kaikille opinhaluisille löytyy osuva tapa hyödyntää osaamistamme.

Heitämme pallon myös jäsenillemme: mikä on hallinnon koulutuksen asema osana yrityksenne strategiaa? Olemmeko edenneet kohti strategiassa mainittua koulutusvelvoitetta? Entä tilataanko ammattilehtiämme ja muita materiaaleja riittävästi, osallistutaanko seminaareihin?


Osuustoiminnan kehittäminen on pitkäjänteisin ja haastavin työmme. Painopisteenä on rakentaa uudenaikaista yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa saadaksemme kaiken älyllisen ja tiedollisen kapasiteetin toimintaan mukaan.

Tässä yhteinen onnistuminen on Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n osuustoiminnan tutkimuskongressin saaminen Mikkeliin elokuun lopulla. Se kokoaa yhteen osuustoiminnan tutkijoita, asiantuntijoita ja käytännön toimijoita ympäri maailmaa. Se myös avaa Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012. Kannustan osuustoimintaväkeä mukaan!

Olemme tukeneet uusien osuuskuntien perustamista. Teemme laajaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Tässä olemme edistyneet myös valtion suunnassa: Yhdessä yrittämään -hanke on uutta ja innostavaa, vesiosuuskuntia on alettu huomioida ja yrittäjyyskasvatuksen YVI-hanke toimii myös osuustoiminnan eteen.

Oma arviomme strategian toteutumisesta on vähintään tyydyttävä. Se on ohjannut tiukasti työtämme.


Jatkovuosia varten peruskysymys on tietysti, onko ja missä määrin tarvetta nykyisen strategian muuttamiseen ja miten? Perustehtävä on kehittää osuustoimintaa, valvoa sen etuja ja edistää jäsenten välistä yhteistyötä. Tässä ei ole olennaista muutosta Pellervon perustamisen 1899 jälkeen.

Pellervon sisällä on haettu 112 v tasapainoa eri intressien välillä kuten tuottaja- ja kuluttajaintressit sekä maaseutu- ja kaupunki-intressit. Olemme keskittyneet, tätä painotan, osuustoimintaintressiin, joka yhdistää moninaisen jäsenistömme niin Lapissa kuin etelässä, niin kaupungeissa kuin syvällä maaseudulla.

Hyvän lähtökohdan tulevia mielenkiintoisia aikoja kohtaan antaa se, että Pellervo on hallinnollisesti ja taloudellisesti kunnossa. Myös osuustoimintayritykset ovat hoitaneet työnsä hyvin.


Lisää mielenkiintoisia näkymiä avaa se, että osuustoiminta saanut keskeisempää sijaa ot-yritysten strategioissa. Kansainvälinen Osuustoimintavuosi 2012 avaa uusia mahdollisuuksia meille. Yhteiskunnassa haetaan myös uusia tapoja organisoida työtä ja yritystoimintaa. Voimme lähteä sitä, että yli 1.000 uutta osuuskuntaa perustetaan seuraavien seuraavien vuosien aikana.

Uutta strategiaa valmistellaan perusteellisella jäsenkuulemisella. Kiitämme tähänastisesta jäseniämme, niin toimi- kuin hallintohenkilöitä! Osuustoiminta kasvaa meistä kaikista.


Veikko Hämäläinen
veikko.hamalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |