kirjaimittain.gif (7478 bytes)


TIIMIYRITTÄJYYS
leviää Jyväskylästä maailmalle

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa on keksitty uusi tapa synnyttää ja rakentaa yrittäjyyttä.
Uudet opiskelijat perustavat joka syksy kolme osuuskuntaa, jotka muodostavat alustan oikean bisneksen tekemiseen.
Kussakin osuuskunnassa on jäseninä 15 – 20 tiimiläistä. Oppijat yhdessä omistavat tiimiyrityksen. Tällainen yritysmuoto madaltaa monen nuoren kynnystä ryhtyä yrittäjäksi.

Tradenomin opinnot suoritetaan 3½-4 vuoden aikajänteellä. Opinnot toteutetaan tekemällä toimeksiantoja elinkeinoelämälle omassa tiimiyrityksessä. Niitä tuetaan teoriaohjelmalla ja tiimivalmennuksella. Tiimiakatemiassa opiskelee hieman alle 200 tiimiyrittäjää.

Oma tiimiyritys on oppimisen väline ja se rakentuu koko opintojen ajan. Tiimiyrittäjyys korvaa sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Tiimiyrittäjä voi toimia toisen palveluksessa ja siirtyä joustavasti välillä yrittäjäksi tai päinvastoin. Tiimiyrityksen ydinosaaminen on tiimioppimista, asiakkaan ymmärtämistä ja uudenlaista johtamista.

Osuuskunnat ovat lähteneet hyvin käyntiin. Niiden liikevaihto on ensimmäisenä vuonna noin 100 000 euroa ja toisena 200-250 000 euroa. Kolmantena vuonna niistä irtautuu jo omia yrityksiä, joiden yhteinen liikevaihto voi olla jo 500 000 euroa. Maailmanympärimatka on opiskelijoiden palkinto ja tavoite, johon on tienattava rahat osuuskunnan liiketoiminnalla.

Tiimiakatemiassa ei ajatella, että talous on bisneksen ydin. Tiimiyrityksen on kuitenkin oltava kannattava. Ensimmäisenä on intohimo, joka näkyy työssä ja vapaa-aikana. Leikkiä ja hauskuutta koetaan tasa-arvon ilmapiirissä. Kaikki tapahtuu hyvässä yhdessä johtamisen ilmapiirissä.

Tiimiakatemiassa on ollut 18 viime vuoden aikana yli 50 osuuskuntaa. Alkuajan (1993 – 97) tiimiyritykset olivat yhdistyksiä. Sittemmin osuuskuntien avulla lähes 700 nuorta on suorittanut tradenomin tutkinnon.

Tiimiläisistä lähes kaikki ovat työllistyneet suhdanteista riippumatta ja noin kolmannes on perustanut oman yrityksen heti tutkinnon suoritettuaan. Kaikista Tiimiakatemian käyneistä jo 47 % toimii yrittäjinä. Tiimiakatemialla on myös aikuiskoulutusohjelmia, joissa erilaisia tutkintoja on suorittanut lähes 1000 oppijaa.

Rakettimalli ja prosessiajattelu

Kun jokin asia keksitään, niin vie useita vuosia ennen kuin voimme puhua innovaatiosta. Tänään kaiken lisäksi tarvitsemme muitakin kuin teknologisia innovaatioita. Tarvitsemme prosesseihin ja menetelmiin liittyviä innovaatioita. Tiimiakatemia on liiketoimintakonsepti-, johtamis- ja sosiaalinen innovaatio, jonka läpimurron voi jo aistia.

Kun yritys kasvaa, niin sen on muututtava ja kehityttävä. Kaikki prosessit on tarkasteltava uudelleen. Prosessien tarkistaminen johtaa myös rakenteiden tarkistamiseen.

Tiimiakatemialla on ollut käytössä 18 vuoden aikana useita malleja. Nykyisin käytössä oleva keskeisin malli – Rakettimalli – kuvaa tiimiyrityksen syntymistä lähtien ”nollasta”.

Rakettimallissa on kuvattu kolme keskeistä oppimisprosessia: yksilön, tiimin ja tiimiyrityksen oppimisprosessit. Nämä kolme prosessia kannattelevat yrityksen muita keskeisiä prosesseja, kuten asiakas-, johtamis- ja innovaatioprosesseja sekä brändin johtamis- ja tarjoomaprosesseja.

Tiimiakatemiassa tiivistetään strategia yhdelle paperille. Lähtökohtana on vuosittain kysymyksen muotoon tehty teema. Vuoden 2011 teema on: ”Miten lisäämme yhteisiä kokemuksia ja yhteistuotantoa asiakkaidemme kanssa?” Vuoden 2012 teemakin on jo mietitty: ”Millaisia yhteisiä projekteja teemme Euroopan Tiimiakatemioiden kanssa?”

Tiimiyrittäjyyden leviäminen maailmalle

Tiimiyrittäjyyden synnyttämiseen tähtäävät menetelmät ovat käytössä useissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa Suomessa ja Euroopassa. Niillä on saatu hyviä tuloksia myös yrittäjien ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä.

Uuden ajattelun leviämisessä auttaa Tiimiakatemian kehittämä tiimivalmentajakoulutus. Tiimivalmentajat oppivat Tiimiakatemian työkalut puolentoista vuoden koulutuksessa (Tiimimestarikoulutus).

Ensimmäinen paikka, johon Tiimiakatemian työkalut ja menetelmät saatiin onnistuneesti siirretyksi, oli Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia vähän yli kymmenen vuotta sitten.

Mondragonin yliopisto Espanjan Baskimaassa otti syksyllä 2009 käyttöönsä Tiimiakatemian tiimioppimismenetelmät. Siellä maisteriopintoja ja samalla tiimiyrittäjyyttä harjoittaa jo yli 100 tiimiläistä.

Lisäksi Bilbaossa Labeinin teknologiakeskus käyttää Tiimiakatemian menetelmiä. Unkarissa Debrezenin yliopistossa aloitti syksyllä 2010 yli 50 opiskelijaa ”tiimiyrittäjämaisterin” tutkinnon suorittamisen ja Budapestin yliopiston suunnitelmat ovat jo pitkällä.

Ranskassa Tiimiakatemian tiimioppimismenetelmiä käytetään tällä hetkellä enimmäkseen aikuiskoulutuksessa. Pariisissa suuren kansainvälisen Solvay-yhtiön johtajia valmennetaan Tiimiakatemian menetelmillä ja Strassbourgissa ja Angersissa on myös aikuiskoulutusyksiköt. Ei sovi unohtaa myöskään Hollannin Harlemissa toimivaa Tiimiakatemiaa.


Johannes Partanen

Kirjoittaja Johannes Partanen on Jyväskylän Tiimiakatemian perustaja, päävalmentaja ja uuden oppimismallin kehittäjä. Hän sai ansioistaan viime syksynä Tasavallan Presidentiltä opetusneuvoksen arvon.
Katso aiemmin julkaistuja artikkeleita aiheesta: OT 1/02, 3/06, 4/06, 3/07, 3/09 ja Yhdessä yrittämään -liite OT 2/10.

| Sivun alkuun |