uotsivu.gif (3732 bytes)
Osuuskuntien perustamisvauhti taas nousussa

Uusia osuuskuntia syntyy tänä vuonna jälleen yli 200.

Kesä-heinäkuun vaihdetta edeltäneinä 12 kuukautena perustettiin yhteensä 208 uutta osuuskuntaa. Tahti on ollut erityisen nopea kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Mikäli vauhti jatkuu samanlaisena, noustaan tänä vuonna jopa lähelle viiden vuoden takaista 272 yrityksen ennätystä.

Perustamisten palattua kahtena edellisvuotena noin 130-140 uuden osuuskunnan tasolle varsinaiset huippuvuodet näyttivät olleen jo takanapäin. Nyt vaikuttaa siltä, että lasku jäi tilapäiseksi. Perustamismäärien notkahtaminen liittyi osittain neuvontapalvelujen vähenemiseen vuosikymmenen alussa.

Neuvonnan supistumisesta huolimatta uusosuustoiminnan tunnettuus on kohentunut yritysten lukumäärän kasvaessa ja toiminnan kehittyessä. Kiinnostuksen lisääntyminen lienee osittain paikannut neuvontapalvelujen heikkenemistä. Samalla jäljelle jääneiden opastajien merkitys on korostunut. Myös vuoden 2002 alussa voimaan astunut uusi osuuskuntalaki on lisännyt perustamismääriä pienellä viiveellä. Osa perustamismäärien vaihtelusta selittyy normaalilla satunnaisvaihtelulla.

Eri osuuskuntatyypeistä eniten perustetaan edelleen monialaisia työosuuskuntia. Lisäksi vähävetisten viimeisten 12 kuukauden aikana on syntynyt ennätyksellinen määrä vesiosuuskuntia. Myös energiaosuuskuntia on perustettu kuluneena vuonna enemmän kuin aiemmin.

Lähes kymmenesosa vuoden 1987 jälkeen perustetuista osuuskunnista sijaitsee Helsingissä. Viimeisen vuoden aikana Helsinkiin perustettiin yhteensä 15 uutta osuuskuntaa. Seuraavaksi aktiivisimpia olivat Tampere ja Jyväskylä 11 uudella yrityksellä. Asukaslukuunsa nähden aktiivisimpia paikkakuntia oli Kajaani, jossa laitettiin alulle kuusi osuuskuntaa.

 
Olli Kauppi  

| Sivun alkuun |