uotsivu.gif (3732 bytes)


Kotipalvelu- ja päiväkoti-
osuuskunnat menestyneet hyvin

Kotipalveluosuuskuntien tilanne on Osuustoiminta-lehden kartoituksen perusteella pysynyt varsin hyvänä. Uusi osuustoiminta -liitteessä vuosina 1996-2004 esillä olleista viidestä kotipalveluosuuskunnista kaikkien toiminta on edelleen vakaalla pohjalla.

Tyypillisessä kotipalveluosuuskunnassa jäsenluku oli hieman yli tai alle kymmenen, mutta yksittäistapauksessa jäsenmäärä oli jopa 40. Osuuskunnista kaikki työllistivät vakinaisia työntekijöitä yhdestä viiteenkymmeneen. Tuntityöntekijöitä saattoi olla vuositasolla peräti 300.

Kotipalveluosuuskuntien toimialoja olivat esimerkiksi siivoustyöt yksityisille, kunnille ja yrityksillä, ateriapalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, lastenhoito ja korjaustyöt. Lähes kaikkia yrityksiä yhdisti toimialana siivous.

Osuuskuntien yhteyshenkilöiden mukaan yhteistyö julkisen sektorin kanssa toimii yleensä hyvin. Kunnat mm. ostavat kotipalveluosuuskuntien palveluja sosiaalitoimen kautta.

Kotitalousvähennys tarpeen

Tarkastelluista kotipalveluosuuskunnista kaksi oli perustettu vuonna 1997, kaksi vuonna 1998 ja yksi yritys vuonna 2001. Liitteissä esitellyt viisi osuuskuntaa jakaantuivat melko tasaisesti maan eri osiin. Osuuskuntien liikevaihdot olivat keskimäärin 500.000 - 1,5 miljoonaa euroa.

Taloudellinen kehitys jokaisella selvitetyistä osuuskunnista noususuuntainen. Myös jäsenmäärä oli kasvanut useimmilla perustamisajankohtaan verrattuna. Haastatteluissa ilmeni, että kotipalveluosuuskunnat kokivat kotitalousvähennyksen toimintansa kannalta tärkeäksi. Vuoden 2003 alusta kotona teetetyn työn kustannukset on saanut osittain vähentää verotuksessa.

Osuuskunnat kokivat myös saaneensa tarpeeksi neuvontaa. Wuokko -uusosuuskuntarekisteriin merkityistä 68:sta sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnasta kotipalvelua harjoitti 26 yritystä.

Päiväkotiosuuskunnista on Uot-liitteissä 1996-2004 laajemmin esitelty kaksi. Kumpikin vuosina 1996 ja 1997 perustetuista yrityksistä toimii edelleen. Toimintaa oli myös pystytty kehittämään. Toisaalta päiväkotien lapsimääriä ei voi liiaksi kasvattaa, joten kasvukin on rajallista. Wuokko-rekisterissä oli yhteensä 11 päiväkotiosuuskuntaa.

Riku-Matti Akkanen

| Sivun alkuun |