ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Käytetyt tunnusluvut

Osuustoiminta-lehti on valinnut keskeisimmät mittarit kuvaamaan yritysten talouden tilaa. Jokaisella on oma viestinsä siitä, missä kulloinkin mennään.


Kannattavuus

Nettotulos on varsinaisen säännöllisen toiminnan tulos. Se kertoo todellisen voiton. Ei sisällä satunnaisia eriä eikä tilinpäätösjärjestelyjä, joiden varaan ei voitollisuutta saa rakentaa.

Nettotulos-% = nettotulos x 100 / liikevaihto
4 % hyvä, alle 1 % heikko

Vakavaraisuus

Kertoo taseen vahvuudesta. Kuinka paljon kaikista pääomista on oman varassa. Pitää olla aina hyväksyttävällä tasolla.

Omavaraisuusaste = taseen kaikki omat pääomat x 100 / taseen loppusumma
Yli 40 % hyvä, alle 20 % heikko

Maksuvalmius

Kuvaa lyhyen tähtäimen maksuvalmiutta. Kuinka hyvin rahoitusomaisuus kattaa lyhyet velat? Mittareista epätarkin, koska kertoo vain taseen tekohetken tilanteesta.

Quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma
Yli 1 erinomainen, alle 0,5 heikko

Toiminnan volyymi

Liikevaihto, tase ja henkilöstön määrä kertovat yrityksen koosta. Huomiota kannatta kiinnittää muutoksiin. Asiakasomisteisilla myöskin jäsenten määrä kuvaa toiminnan laajuutta.

Jorma Savolainen

| Sivun alkuun |