ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Osuuskunnat ja
yhdenvertaisuus lain edessä  

Tämän elokuun 18. päivänä tuli voimaan eurooppaosuuskuntalaki. Se mahdollistaa eurooppaosuuskunnan perustamisen ja rekisteröinnin Suomessa. Yhdessä eurooppaosuuskunnan säännöistä annetun EU-säännöksen eli neuvoston asetuksen sekä meidän osuuskuntalakimme ja osakeyhtiölakimme julkisia osakeyhtiöitä koskevien säännösten kanssa se antaa työkalut eurooppaosuuskunnan synnyttämiselle.

Lainsäätäjä on tehnyt tehtävänsä. Sitä emme ainakaan voi moittia, jos emme keksi, mihin eurooppaosuuskuntaa tarvitsemme.

Syyskuun alusta tulee voimaan uusi osakeyhtiölaki. Myös siinä on monenlaisia työkaluja. Osa niistä on sellaisia, että niitä vastaavat säännökset tullaan ottamaan myös osuuskuntalakiin.

Olemme viranomaisten kanssa yksimielisiä siitä, että osakeyhtiölain ja osuuskuntalain säännösten tulee olla tarkoituksenmukaisilta osin samanlaiset, kuitenkin siten, että molempien erityispiirteet säilyvät. Vaikuttaa siltä, että olemme yksimielisiä myös yleisellä tasolla siitä, ettei lainsäädäntö saisi olla järkevän liiketoiminnan esteenä.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan tilintarkastuslainsäädännön muutosta. Esitetään mm. sitä, että pienehköiltä yhteisöiltä poistettaisiin tilintarkastusvelvollisuus. Eiköhän tämä tunnu järkevältä myös pienehköjen osuuskuntien osalta?

Esitetään sitäkin, että tilintarkastuslaki ei sallisi ns. maallikkotilintarkastajia ollenkaan. Se saattaa tuntua ensi lukemalta osuuskuntien osalta melko radikaalilta muutosesitykseltä. Kannattanee kuitenkin miettiä, ennen kuin ihan kokonaan esityksen tyrmää. Voihan se tilintarkastus tänä päivänä olla siinä määrin erityistietämystä vaativaa, ettei siihen pitäisi maallikon sekaantuakaan?
Esitetään sellaistakin, että omistaja, eli esimerkiksi osuuskunnan jäsen, ei saisi toimia oman yhteisönsä tilintarkastajana. Tältä osin on muutos esitettyyn paikallaan. Muutoinhan jouduttaisiin esimerkiksi tilanteeseen, jossa alueosuuskaupan KHT-tilintarkastajan pitäisi erota osuuskaupan jäsenyydestä voidakseen hoitaa tilintarkastustehtävänsä.

Ellei se rivien välistä selviä, niin sanottakoon suoraan, että tässä on tarkoitus vähän kehaista viranomaisia. Kiittää heitä siitä, että osuustoimintaa ja muuta yritystoimintaa varten tehdään pääsääntöisesti ihan kunnollista lainsäädäntöä. Toisinaan jää kuitenkin miettimään, että onkohan se lainsäätäjä nyt unohtanut osuuskunnat kokonaan, tai että minkähän ihmeen takia osuuskuntaa tai sen jäseniä kohdellaan ikään kuin ne eivät olisi muiden kanssa yhdenvertaisia lain edessä.

Totta kai tarkoitan tässä esimerkiksi osuuskunnan jäsenten kohtelua osuuspääoman koron verottamisessa. Eikös se ole vähän yhteiskunnallista eriarvoisuutta, että toisille saman yhteiskunnan jäsenille samanlainen tulo on 90.000 euroon saakka verovapaata ja toisille vain 1.500 euroon?

Pääomatulojen verottamisella ansiotuloja lievemmin on omat perustellut syynsä. Osinkotulojen jopa verottomuutta melko suureen määrään saakka perustellaan käsittääkseni sillä, että se edistää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja yhtiöiden oman pääoman kartuttamista. Hyvä näin. Mutta miksei voida edistää samalla tavalla myös osuuskuntien oman pääoman keräämistä? Sekä osakeyhtiö että osuuskunta tarvitsevat omaa pääomaa.

Onko yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta se, että sijoittaessaan osakeyhtiön omaan pääomaan kansalainen voi saada osinkotuloja verovapaasti jopa 90.000 euroa, mutta toisen kansalaisen sijoittaessa osuuskunnan omaan pääomaan, hän voi saada osuuspääoman korkona verovapaasti vain 1.500 euroa? Onkohan sillä asiassa mitään merkitystä, että osuuskuntaan sijoittava sijoittaa itse omaan osuuskuntaansa turvatakseen työnsä ja toimeentulonsa jatkumismahdollisuudet?
Edellä totesin, että osinkotulojen laajahkoa verovapautta perustellaan sillä, että se edistää mm. yhtiöiden oman pääoman kartuttamista. Ja totesin senkin, että hyvä näin. Me aika monet tiedämme kuitenkin, että osinkotulojen verovapautta käytetään tässä yhteiskunnassa melko laajalti myös ansiotuloista menevän veron minimoimiseen. Pahat kielet saattaisivat sanoa että veron kiertoon. Edistääkö se yrittäjyyttä, työllisyyttä jne.?

Mutta vielä kerran. Miksei sitä osuuspääoman koron saajaa kohdella yhdenvertaisesti lain edessä?


Kari Lehto
kari.lehto@pellervo.fi

| Sivun alkuun |