Konkurssiherkkyydessä
29-kertainen ero 

Osuuskunta on osoittautunut tällä vuosikymmenellä noin 29 kertaa osakeyhtiötä kestävämmäksi, kun mittarina käytetään konkurssien määrää. Tämä mittari on suhteutettu niin osuuskuntien kuin osakeyhtiöiden kokonaismäärään.

Viime vuosina osuuskuntien konkurssit ovat vähentyneet, kun taas osakeyhtiöiden konkurssit lisääntyneet. Myös osuuskunnissa liiketoiminta usein jatkuu jossakin toisessa muodossa myös konkurssin jälkeen.
Osuustoiminta-lehti on analysoinut vuodesta 2003 alkaen kaikki osuuskuntia kohdanneet konkurssit, joita on tähän mennessä sattunut yhteensä vain seitsemän.

29 kertaa sitkeämpiä

Vuosina 2003-2008 konkurssiin joutui Suomessa yhteensä 9 855 osakeyhtiötä ja vain seitsemän osuuskuntaa. Kuuden viime vuoden aikana konkurssiin päätyi vuosittain 0,86 prosenttia osakeyhtiöistä, mutta osuuskunnista vain 0,03 prosenttia.
Osuuskunnat ovat siis olleet keskimäärin 28,6 kertaa sitkeämpiä kuin osakeyhtiöt. Tässä tulee hyvin näkyviin osuuskuntien ja osakeyhtiöiden peruserot ja toiminnan erilainen luonne.
Osuuskuntia oli viime vuodenvaihteessa yhteensä 4 100 ja osakeyhtiöitä 196 220. Osuuskuntien vähäisyyttä selittää keskeisesti osuustoimintamallin esillepääsyn ongelmat etenkin yritysneuvonnassa ja koulutusjärjestelmässä.
Osuuskuntien konkurssit ovat vähentyneet päinvastoin kuin osakeyhtiöiden, joiden konkurssimäärät ovat nyt selvästi nousseet. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa vireille pantiin Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 1 164 konkurssia. Konkurssien määrä oli peräti 30,5 % viimevuotista suurempi.
Suurille tai keskisuurille osuuskunnille konkursseja ei ole 2000-luvulla sattunut. Sen sijaan viime vuosikymmenen alussa ja puolivälissä niitä oli useita.

Ei savuavia raunioita

Viime vuonna osuuskunnan varallisuus oli selvitettävänä 17 tapauksessa. Kolmen viime vuoden aikana selvitystilan on kokenut yhteensä 49 osuuskuntaa.
Selvitystilan kautta osuuskunta puretaan vapaaehtoisesti, jolloin sen varojen todetaan riittävän velkojen maksuun. Selvitettävien osuuskuntien varat ovat yleensä onneksi riittäneet kertyneiden vastuiden hoitoon. Viime vuonna kahdella osuuskunnalla ei riittänyt, ja selvitysmies siis luovutti niiden omaisuuden konkurssiin.
Ne olivat 1961 perustettu Suomen Kenkäkunta ja 1994 perustettu Teollisuusmarkkinointi- ja liiketoiminnan edistämisosuuskunta Temos.
Kuluvalta vuodelta tietoon on tullut vain yksi konkurssiin joutunut osuuskunta, leipomo-osuuskunta Vatruska (OT 3/09). Sen perustivat sitä edeltäneen yksityisen konkurssiyrityksen työntekijät.
Joensuulaisten leipureiden osuuskunnan kaatoivat edeltäjän jättämät maksamattomat palkkasaatavat, jotka yllättäen tulivat osuuskunnan maksettaviksi. Joensuun käräjäoikeus nimittäin tulkitsi tapahtuneen liikkeenluovutukseksi. Ajoissa haettu asiantuntija-apu ehkä olisi pelastanut osuuskunnan. Toiminta kuitenkin jatkuu Joen Leipurit Oy:nä.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Katso myös Uusi osuustoiminta -liitteen pääkirjoitus » samasta aiheesta sivulla 64!


| Sivun alkuun |