Yhdessä yrittämään -hanke käynnistyi

Tampereen seudun osuustoimintakeskus on käynnistänyt yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosaston kanssa Yhdessä yrittämään! -hankkeen. Se on osa Manner-Suomen ESR-ohjelman Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina -ohjelmaa.

Tampereen seudun osuustoimintakeskus toteuttaa hanketta Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kehittämiskumppanina. TEM vastaa hankkeen hallinnoinnista ja lisäksi ministeriöllä on vahva rooli liittyen markkinointiin, tiedottamiseen sekä hankkeen integrointiin muihin valtakunnallisiin yrittäjyyttä edistäviin hankkeisiin.
Hankkeen tavoitteet liittyvät toisaalta osuustoiminnallisen yrittäjyyden edistämiseen ja toisaalta koko yhteisötalouden kentän tunnettuuden lisäämiseen ja sen potentiaalin kartoittamiseen.

Osaksi palveluvalikoimaa

Osuustoiminnallisen yrittäjyyden edistämisessä tavoitteena on integroida osuustoiminnallinen yrittäjyys osaksi kaikkien yritys- ja urapalveluorganisaatioiden palveluvalikoimaa. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. kouluttamalla sekä tuottamalla materiaalia liittyen sekä neuvontaprosessiin että osuustoiminnallisen yrittäjyyden yleiseen markkinointiin.
Hanke tuottaa esimerkiksi yritysneuvojan ammattitutkintoon osuustoiminnallista yrittäjyyttä käsittelevän modulin ja tavoittaa tätä kautta satoja yritysneuvontaa tekeviä henkilöitä eri puolilla Suomea.

Kumppaneita haetaan

Hankkeessa pyritään myös osuustoiminnallisen yrittäjyyden valtakunnalliseen markkinointiin. Tavoitteena on herätellä sekä neuvojat että yrittäjyydestä kiinnostuneet huomaamaan, että yksinyrittämiselle on olemassa hyvä vaihtoehto.
Osuustoiminnallisen yrittäjyyden edistämisen lisäksi hankkeessa on tavoitteena tehdä tunnetuksi koko yhteisötalouden toimintakenttää. Tätä toteutetaan mm. teemaryhmätyöskentelyllä ja järjestämällä aiheeseen liittyviä tilaisuuksia.

Vuoteen 2013 asti

Hanketta toteutetaan nykyisen ohjelmakauden loppuun asti (2013) eli tavoitteena on asian pitkäjänteinen kehittäminen. Hankkeessa pyritään toimimaan mahdollisimman laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Itä-Suomi on rajattu hankkeen toiminta-alueen ulkopuolelle, mutta myös Itä-Suomen toimijoiden kanssa pyritään tekemään yhteistyötä. Toiveena on, että Itä-Suomen alueella saadaan käynnistettyä vastaava hanke, jonka kanssa yhteistyössä päästään toteuttamaan koko Suomen kattavat toimenpiteet.

OTA YHTEYTTÄ!
Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus
Hämeenkatu 17 A 17, 33200 TRE
Projektijohtaja Niina Immonen, puh. 050-3950 111
Kehittämispäällikkö Kirsi Niskala, puh. 050-3950 112

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Erikoissuunnittelija Pertti Linkola


| Sivun alkuun |