kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Tasapainoinen mittaristo

Mittarina sijoitetun pääoman tuottoprosentti kaiken kaikkiaan on aivan liian kapea-alainen. Osuustoiminta -lehdessä painotamme muutamien keskeisten mittareiden käyttöä kokonaisuutena. Liikevaihto, markkinaosuus, nettotulos ja omavaraisuusaste-% sekä näiden muutokset ovat meille keskeisimpiä. Toki myös investoinnit ja taseiden kehitys ovat kaikille yrityksille tärkeitä.

Hienoja tunnuslukuja riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta niiden selvittäminen kautta linjan yritysten perusjäsenistölle asti ratkaisee onnistumisen. Taloudellinen kansanvalta ei edisty, jos mennään turhan mutkikkaisiin ja etenkin jatkuvasti muuttuviin esityksiin.

Siksi olemme keskittyneet johdonmukaisesti vain muutamiin kaikille ot-sektoreille parhaiten sopiviin keskeisiin tunnuslukuihin. Viime syksynä julkaisimme asiasta uusitun oppaankin nimeltään Vuoden tulos, joka jaettiin tämän lehden lukijoille.
Seuraavassa eli yhteiskuntavastuun numerossa tarkasteluihimme tulee jälleen perinteistä tilinpäätösanalyysiä laaja-alaisempia näkökulmia, taloudellisen vastuun rinnalla myös sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vastuu.

Esimerkiksi jäsenmäärän eli omistajien määrän kehitys on yksi hyvin keskeinen nimenomaan koko osuustoimintaan kuuluva relevantti mittari. Jäsenyyksiä on jo noin seitsemän miljoonaa. Se on vahva kilpailuetu. Samoin yritysten työllistävyys ja henkilöstömäärä ovat myös aina tärkeitä.

Mauno-Markus Karjalainen

| Sivun alkuun |