Netti ekstra:
Arla pahasti tappiolla Suomessa

Arla Ingmanin viime vuoden tilinpäätöstietoja ei saatu Osuustoiminnan Vuosikirjan 2012 vertailuihin, mutta nyt tiedot on saatu. Ne paljastavat ison yllätyksen: vuonna 2011 tappio syventyi nettotuloksella mitaten jo 29,1 miljoonaan euroon. Myyntivolyymien kasvattaminen on tullut kalliiksi.

”Ingman Foodsin meijeriliiketoiminnan päätyminen Arlan hoiviin vuoden 2006 lopulla ei ollut kovin suuri yllätys. Tulevaisuuden näkymät suhteellisen pienelle toimijalle eivät näyttäneet hyvältä, ja omistajat arvioivat ajan olevan kypsän myymiselle.” Näin kirjoittivat PTT:n Meri Virolainen ja Perttu Pyykkönen Osuustoiminnan Vuosikirjassa 2007.

Antaa Virolaisen ja Pyykkösen vielä jatkaa: ”Agressiiviseen hintasotaan Arla tuskin lähtee – muistot jogurtin lanseerauksesta vuosikymmen sitten eivät rohkaise – mutta kilpailu varmasti lisääntyy. Saihan ostaja valmiin tuotannollisen toiminnan ja jakelukanavan Suomen markkinalle.”

Viisi vuotta on touhuttu. Tuoreimman netti-infon mukaan (Arla Ingman 2010) sopimustuottajia oli 1 119 ja meijereitä 15. Työntekijöitä on 460 ja markkinaosuus Suomessa 26 %. Liikevaihto on n. 310 miljoonaa euroa. Maitoa jalostetaan n. 280 miljoonaa litraa vuodessa.

Tuskin luvut vuonna 2011 ovat olennaisesti muuttuneet. Arla on merkittävä toimija Suomen markkinoilla. Oston yhteydessä asetetut volyymitavoitteet on suurella todennäköisyydellä saavutettu.

Vaan yksi asia ei ole kohdallaan. Taloudellinen tulos tuskin vastaa odotuksia. Osuustoiminta-lehdessä on analysoitu vuosien 2008-2011 tulokset. Emo Arla Ingman Oy Ab:n kumulatiivinen nettotuloksen tappio on lähes 40 miljoonaa (taulukko 1).

Kahden vuoden katastrofi

Kun vuosi 2010 oli jo raskas, niin miten on selitettävissä vuoden 2011 tulema. Lähes 30 miljoonan euron nettotuloksen tappio on 9 % liikevaihdosta. Taulukossa 2 on esitetty tuloksen polku. Rakenteet ja muutokset ovat runsaasti kysymyksiä herättäviä.

Kun tuotot yhteensä kasvavat 6 % ja samalla myyntikate laskee 19 %, ei voi olla kysymättä, mihin perustuu tuottajille maksettu Valioryhmän tasoinen korvaus maidosta. Ostetaanko Suomessa tuotettujen tuotteiden hinnoilla hyllytilaa (lue volyymikasvua) rajojen ulkopuolella edullisesti valmistetuille lisäarvotuotteille?

Pieni suonenjokelainen osuusmeijeri Maitomaa teki vuonna 2011 pienen tappion. Mitä mahtaa vaikuttaa vuoden 2012 viimeiseen riviin raejuuston siirtäminen Ruotsiin, vaikka osuuskaupan Rainbow-raejuuston tekeminen tulosta ehkä paikkaakin?

Arla Ingmanin henkilökulut ja liiketoiminnan muut kulut ovat hallinnassa. Kasvu on 4-5 %:n haarukassa.

Kova kilpailu Suomen markkinoilla yllätti

”Hintatilanne on Suomessa erityisesti kuluttajille suunnatun maidon osalta epäterveellä tasolla, mikä aiheuttaa merkittävää painetta kannattavuudelle.”

Näin toteaa vuodesta 2011 Arlan vuosikertomus. Ja jatkaa vuodesta 2012: ”Suomen erityistilanne vaatii huomion kohdentamista kannattavuuden parantamiseen ja nykyisen kasvun jatkaminen kuluttajien kannalta merkittävillä innovaatioilla on myös tärkeää.”

Arla Ingmanin omavaraisuusaste on tasolla 24,3 %. Jos vuonna 2012 tulee samanlainen tappio kuin viime vuonna, niin kaikki omat pääomat on syöty. Tosin Arla Foodsilla ei ole ongelmia suomalaisen tyttärensä pääomittamisessa.

Elleivät ongelmaksi muodostu Arlan hallituksen ruotsalaiset ja tanskalaiset maidontuottajat, jotka eivät pidä hyvänä sitä, että vuonna 2011 Suomen osuus liikevaihdosta oli vain 4 % ja se söi samalla 16 % koko maitojätin tuloslaskelman viimeisestä rivistä.

Teksti Jorma Savolainen

Taulukko 1.

NETTOTULOKSEN LASKEVA TRENDI 2008-2011

Vuosi Milj. € % liikevaihdosta
2008 3,6 1,2
2009 0,8 0,2
2010 -13,8 -4,6
2011 -29,1 -9,1

Taulukko 2.

KANNATTAVUUDEN POLKU LIIKEVAIHDOSTA NETTOTULOKSEEN (1)

Arla Ingman Oy Ab 2011 2011 2010 2010-11
Milj. € % liikevaihdosta muutos, %
Liikevaihto 318,6 100 100 5,7
Materiaalit ja palvelut -269,2      
Myyntikate 49,7 15,6 20,3 -18,8
Henkilöstökulut -14,7      
Liiket. muut kulut -60,3      
Käyttökate -25,3 -7,9 -3,6 -135,7
Poistot -4,4      
Liiketappio -29,7 -9,3 -4,8 -103,9
Rah.tuotot-kulut 0,5      
Tuloverot 0      
Nettotulos -29,2 -9,1 -4,6 -110,7

1.) Tuloslaskelmassa vain merkitykselliset rivit esitetty. Myyntivoitot ja tilinpäätössiirrot eliminoitu. Myyntikate karkea arvio.

| Sivun alkuun |