”SANKARIJOHTAJUUS
ei istu tulevaisuuteen”

JAETTU JOHTAJUUS ON JO TÄÄLLÄ.
Kun monessa muussa yrityksessä vasta pyritään uuteen johtamismalliin, tuottajaosuuskunnissa se on Anne Kylmäniemen mukaan jo luonteva osa toimintaa.

Yhden ihmisen sankarijohtajuus on syrjäytymässä yhteistyöhön perustuvan johtajuuden tieltä. Jaettua johtamista noudatetaan jo yleisesti tuottajaosuuskunnissa, toteaa johtamismalleja opinnäytetyössään tutkinut Anne Kylmäniemi.

Perinteinen hierarkkinen, ylhäältä alas -suuntautuva johtaminen ei Kylmäniemen mukaan enää kitkatta istu tähän päivään.

– Nykypäivän työyhteisöissä tavoitellaan yhteisiä ajattelumalleja ja tekemisen tapoja, Kylmäniemi kirjoittaa Lapin yliopistolle tekemässään hallintotieteen pro gradu -tutkielmassa.

Johtajuus nähdään yhä useammin prosessina, jossa tuotetaan yhteistä ymmärrystä ja jaetaan valtaa sekä vastuuta. Tätä tapahtuu jokaisella tasolla.

– Jaetun johtamisen mallissa annetaan tilaa arkiluovuudelle, oppimiselle itseltä sekä toisilta ja laadukkaan työskentelyn mahdollistavalle yhteistyön kulttuurille.

Posiolaisella maanviljelijä Anne Kylmäniemellä on neljännesvuosisadan kokemus osuustoiminnan luottamustehtävistä. Oma kokemustausta sai hänet kiinnostumaan ot-yritysten johtamismalleista.

– Koko ajan mielessäni on elänyt ajatus siitä, että tuottajaosuuskunnan hallituksessa johtaminen tehdään yhdessä hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Johtajuutta siis jaetaan.

”Kaikki viisaus ei ole yhden päässä”

Mikään osuuskunta ei Kylmäniemen mukaan enää pärjää pelkän ”isännöitsijäjohtajan” voimin.

– Kiristyvä kilpailu ja liiketoimintaympäristön muutos vaativat johtoa yhä enemmän hankkimaan tietoa, arvioimaan omia ja toisten ratkaisuja sekä reagoimaan niihin.

Kylmäniemi tarkastelee erityisesti toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajiston välistä yhteistyötä. Aineistoa hän on hankkinut haastattelemalla osuuskuntien johtohenkilöitä.

Opinnäytetyön mukaan jaettu johtaminen on tuottajaosuuskunnissa yleinen, jo kauan käytössä ollut malli. Kuten eräs vastaaja kiteyttää ilmiön käytännön tasolla: ”Muistan aina kun menin mukaan osuuskunnan hallintoon, siellä oli vanha hallintomies, joka opasti meitä että kaikki viisaus ei ole yhden ihmisen päässä.”

Vallan ja vastuun jakaminen on erityisen luontevaa osuuskunnissa niiden omistusrakenteen takia. Omistajajäsenet osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon eri hallintoelimissä. Eri osapuolten tieto ja kompetenssi myös saadaan tehokkaimmin käyttöön vain jakamalla johtajuutta.

– Tuottajaosuuskunnan hallituksen jäsenet tuovat päätöksentekoon käytännön asiantuntijuutta ja näin tukevat johtajuutta.

Teksti: Tarja Repo

| Sivun alkuun |