Osuuskuntayrittäjyys näkyy jo yritysneuvonnassa  

Suomi on edelleen mikroyrittäjien luvattu maa. Vuoden 2011 yrittäjyyskatsauksen (TEM) mukaan pk-yrityksiä yrityskannastamme on 99,8 % ja mikroyrityksiä jopa 93,4 %. Mikroyrityksistä suurin osa on alle kaksi henkeä työllistäviä. Vuonna 2009 koko yrityskannan kasvu tapahtui alle kahden hengen yrityksissä.

Erityisesti pienten osakeyhtiöiden määrä on lisääntynyt ja näissä uusissa osakeyhtiöissä portfolio- ja sarjayrittäjien määrä on noin puolet perustajista. Osuuskunta näyttäytyy tilastojen valossa edelleen hyvin marginaalisena yritysmuotona; vuonna 2009 yrityskannasta osuuskuntien osuus oli 0,6 %.

Osuuskuntayrittäjyys kasvussa

Vuodesta 2008 alkaen perustettujen osuuskuntien lukumäärä on ollut hienoisessa kasvussa. Itse asiassa prosentuaalisesti mitaten jopa merkittävässä kasvussa: 2008-09 kasvua oli 13,1 %, 2009-10 kasvua oli 5,5 % ja 2010-11 kasvua oli peräti 23,1 %.

Valitettavasti vuosittain osuuskunnista toimintansa lopettaa noin 2/3 uusien perustettujen osuuskuntien lukumäärästä. Nettolisäys ei siis ole päätähuimaava. Ollaan kuitenkin iloisia siitä, että uusia osuuskuntia syntyy taas kiihtyvällä vauhdilla ja yhä useammin perustamisessa on mukana paikallinen yritysneuvoja.

Osuuskuntayrittäjyys näkyvämmäksi

Miten saisimme osuuskuntien lukumäärän sellaiseen kasvuun, että se näkyisi jopa yrittäjyyskatsauksen tilastoissa? Osuuskuntaväki tietää, että osuuskuntien merkitys työllisyydelle, yrittäjyyden edistämiselle, paikallistaloudelle ja jäsenten taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kasvulle on suuri. Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten laaja kirjo vaan ei käy ilmi numeerisista tilastoista.

Meillä on Suomessa joitain yrityksiä, joilla on käytössä esim. sosiaalinen tilinpito tai Syfo Oy:n kehittämä Sofie-menetelmä. Valitettavasti molemmat sosiaalisia vaikutuksia mittaavat työkalut eivät oikein sellaisenaan sovellu mikro- tai pienyrityksen tarpeisiin, joita suurin osa pienosuuskunnista edustaa. Tarvetta olisi siis kehittää uusia sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten mittaamisen menetelmiä. Näiden avulla erityisesti pienet osuuskunnat pystyisivät tuomaan esille toimintansa positiivisia vaikutuksia.

Paljon lupaavia liiketoimintamalleja

Me tiedämme myös, että osuuskunnat ovat keskeisessä asemassa luovilla aloilla ja ilmassa on paljon positiivista odotusta mm. SOTE-alan uusille osuuskuntamuotoisille ratkaisuille.

Osuuskunnat mahdollistavat erinomaisesti myös yritysten välisen yhteistyön juridisen organisoitumisen. Pienyritysten perustamat osuuskunnat voisivat olla ratkaisu niin kansainvälisten, kasvuhaluisten kuin työnantajayritystenkin määrän kasvattamiselle. Yhteistyö on halvin käytettävissä oleva resurssi niin tuottavuuden kasvattamiseen kuin riskien hallintaan.

Tämän ymmärtäminen avaisi valtavat mahdollisuudet mikroyritysvaltaisen maamme yritystoiminnan kehittämiseen.

Yritysneuvojat osuuskuntia neuvomassa

Osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksien esille tuomisessa tarvitaan kaikkia, mutta tärkeässä asemassa ovat yritysneuvojat, jotka kohtaavat alkavia yrittäjiä työkseen. Onkin erityisen ilahduttavaa, että osk-yrittäjyyden vastuuyritysneuvojia toimii valtakunnallisesti jo yli 70.

Yhdessä yrittämään! -hanke on aktiivisesti ”rekrytoinut” neuvojakenttää ja onnistunut innostamaan yritysneuvojia osk-asioiden pariin. Tänäkin vuonna osuuskuntien perustamisneuvonnassa aktiivista roolia ovat ottaneet muutamia mainitakseni esimerkiksi Vaasan seudulla toimiva VASEK, Vantaan Uusyrityskeskus, YritysHelsinki, BusinessOulu, Yrityspalvelu Luotsi Jyväskylässä, ProAgria Häme ja Oulu, Kotkan-Haminan seudulla Cursor Oy, YritysSalo, Yrityspalvelu Enter Porissa ja Lappeenrannassa Wirma.

Osuuskuntiin liittyvää neuvontaa on ilahduttavasti osattu kysyä alueiden omista yritysneuvontaorganisaatioista ja kiitettävän moni yritysneuvoja on kouluttautunut osk-asioihin ja osaa kysymyksiin vastata.

Luottavaisesti tulevaan – tuki yritysneuvojille

Osuuskuntalain uudistus tulee mitä todennäköisimmin lisäämään osuuskunnan hyödyntämistä mikroyrittäjien parissa. Mahdollisesti uuden lain myötä syntyvä yhden jäsenen osuuskunta tulee tarjoamaan vaihtoehdon toiminimiyrittäjyydelle. Jotta tulevan uuden lain kaikki mahdollisuudet otetaan aktiivisesti käyttöön, tarvitsemme mahdollisimman laajan verkoston edistämään osuuskuntien perustamista. Antakaamme siis kaikki tukemme yritysneuvojille, jotka ovat oivaltaneet asian tärkeyden.


Niina Immonen


| Sivun alkuun |