ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Yhteisöveron uudistaminen ja osuuskunnat

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa todetaan yhteisöverotuksesta:
Pääoma- ja yritysverotusta tarkistetaan veronsaajien asema ratkaisussa turvaten. Yritysverotusta kevennetään Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Osinkoverotusta uudistetaan luopumalla yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja saattamalla osingot osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin pk-yritysten ja niiden maksamien osinkojen verotusta kuitenkaan kiristämättä.

Ensimmäinen virke sisältää sen, että pääoma- ja yritysverokertymä säilytetään suunnilleen ennallaan. Lähinnä muutetaan verokertymän jakaumaa.

Nykyinen yritysverokanta on 29 %. Tätä kevennetään. Kevennyksen suuruudesta ei ole vielä mitään tietoa, mutta se liikkunee 2-4 prosenttiyksikön haarukassa. Verotuksen keventämisellä on kokemusten mukaan verokertymää lisäävä vaikutus. Alempi verokanta lisää halukkuutta tuloksen näyttämiseen ja verojen maksuun.

Hallitusohjelmasta voi lukea selkeän kannanoton, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä (avoir fiscal) luovutaan. Nykyjärjestelmä on monella taholla todettu hyväksi ja hyvin toimivaksi, mutta sen EU-direktiivien mukaisuus on vähintään epäselvää. Seuraus tästä on, että osinkoverotus kiristyy. Pk-yritysten osalta hallitusohjelmassa esitetään kylläkin lievempää verotuskohtelua, mutta määrittely siitä, millaiset yritykset lievemmän verotuksen piiriin kuuluisivat ja menettelytapa, miten lievennys hoidetaan, ovat täysin auki.

Osuuskuntien osalta voi todeta, että osuuskunnan oman pääomanehtoisille sijoituksille maksamaan korkoon sovelletaan täysimääräisesti yhtiöveron hyvitysjärjestelmää. Osuuskunnan jäsenen saama osuuspääoman korko on pääomatuloverokannalla vähennetty nettokorko ja veron osuus katsotaan ennakonpidätykseksi. Osuuspääoman korko rinnastetaan pörssiyhtiön maksamaan osinkoon. Hallitusohjelmassa mainittu yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen koskee siten myös osuuskuntia ja avoir fiscal-järjestelmästä luopuminen merkitsee osuuspääomalle maksetun koron verotuksen kiristymistä.

Pk-yritysten osalta hallitusohjelmassa luvataan, että pk-yritysten ja niiden maksamien osinkojen verotusta ei kuitenkaan kiristetä. Mikä on pk-yritys? Julkisuudessa esiintyneiden kannanottojen mukaan muut kuin listatut yhtiöt olisivat pk-yrityksiä. Kun hallitusohjelmassa todetaan, että pk-yritysten ja niiden maksamien verotusta ei kiristetä, niin tarkoittaako se sitä, että listattujen yritysten ja niiden maksamien osinkojen verotusta kiristetään? Mikäli näin tapahtuu ja osuuskunnat edelleen rinnastetaan listattuihin yhtiöihin, kiristyy osuuskuntien ja niiden maksamien osuuspääoman korkojen verotus. Tämä olisi selvästi hallitusohjelman kirjauksen hengen vastaista, sillä osuuskuntien jäsenkohtaiset osuuspääomat ovat varsin pieniä ja osuuskunnat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta selkeästi ryhmiteltävissä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Osuustoiminta on lähtökohtaisesti pienten toimijoiden yhteistoimintaa.

Pellervo-Seura välittää tätä tietoa osuustoiminnasta ja osuuskunnista yhteiskunnan päättäjille, jotta osuuskuntien ja niiden maksamien osuuspääoman korkojen verotus olisi oikeudenmukaista muuhun yritystoimintaan verrattuna.


Veikko Hämäläinen
Pellervo-Seuran toimitusjohtaja
veikko.hamalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |