uotsivu.gif (3732 bytes)


Tukirahoille hyvä kate 
yritteliäisyyden lisääntyessä

Vuonna 2003 pirkanmaalaiset pienosuuskunnat maksoivat palkkoja määrän, joka vastaa 561:tä henkilötyövuotta (1.260 euron kuukausiansiolla). Vuodelta 2004 arvioidaan luvun nousevan 694 henkilötyövuoteen. Tämä merkitsee yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä mm. työttömyyskuluissa.

Laskelma perustuu Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen tekemään selvitykseen pirkanmaalaisten osuuskuntien taloudellisesta vaikutuksesta. Puhelinkyselyyn vastasi tämän vuoden heinä-elokuussa 36 osuuskuntaa. Määrä on reilu kolmannes Pirkanmaalla toimivista osuuskunnista. Mukana eivät ole vesiosuuskunnat eikä perinteinen osuustoiminta.

Tuloveroja ja arvonlisäveroa pirkanmaalaiset uusosuuskunnat maksoivat noin 16,6 miljoonaa euroa vuonna 2003. Vuodelle 2004 arvioidut tulot ja säästöt ovat yhteensä jo 20,5 miljoonaa euroa.

Kun vähentää Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen toiminnan rahoituksen, nettovaikutusta yhteiskunnalle jää kuluvalta vuodelta 20,4 miljoonaa euroa! Tietenkin jutussa mainitut tuotot ja säästöt ovat vain laskennallisia, ja antavat vain suuntaa yhteiskunnallisista hyödyistä.

Pirkanmaalaiset pienosuuskunnat 1998 M€ 2000 M€ 2003 M€ 2004 arvio M€
LIIKEVAIHTO 2.91 10.09 14.16 17.5
Palkat 1.63 5.89 8.50 10.5
Liikevaihdosta alv 22% 0.64 2.22 3.12 3.85
Palkkasummasta tulovero 30% 0.49 1.77 2.55 3.15
TaEL/TEL, sotu ja muut sivukulut 30% 0.49 1.77 2.55 3.15
Tuotot yhteensä 1.62 5.76 8.22 10.15
Säästöt yhteiskunnan kannalta henkilötyöv. Vuosiansio noin 15 140 € eli noin 1260 €/kk 108 388 561 694
Säästö työttömyyspäivärahoissa
Maksettu noin 840 €/kk eli 10 000 €/vuosi
1.1 3.915 5.61 6.94
Säästö työttömyyden aiheuttamissa muissa menoissa (esim. toimeentulotuki)
Noin 5045 €/vuosi/hlö
0.545 1.96 2.8 3.5
Säästöt yhteensä, M€ 1.65 5.88 8.41 10.44
Tuotot ja säästöt yhteensä, M€ 3.27 11.64 16.63 20.59
Mukana osuuskuntia 30 84 100 110
Lv/osk 100 000 120 000 140 000 160 000 €
Kasvu 2000-04: 33 %
Tre:lla maksetut omatoimisuusavustukset 57 000 €  22 000 € 10 000 € 15 000 €
Osuustoimintakeskuksen toiminnan rahoitus 56 000 € 82 000 € 100 000 € 140 000 €
Nettovaikutus yhteiskunnalle 3.16 M€ 11.54 M€ 16.52 M€ 20.44 M€

Kaikilla
hyvää kehitystä

Kyselyyn vastanneista osuuskunnista pienimmän liikevaihto oli tuhat euroa ja suurimman miljoonaa euroa. Liikevaihdon keskiarvo oli viime vuonna 141.583 euroa. Tälle vuodelle liikevaihdon keskimääräinen arvio on 159.305 euroa.

Viime vuonna pirkanmaalaisten osuuskuntien yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa ja arvio kuluvalle vuodelle 17,5 miljoonaa euroa. Keskimäärin osuuskunnan liikevaihto on kasvanut kolmanneksen vuodesta 2000 vuoteen 2004. Siis sekä kokonaisliikevaihto että yksittäisen osuuskunnan liikevaihto ovat kehittyneet myönteisesti.

Lupaava
tulevaisuus

Osuuskuntien odotukset toiminnan kehittymiselle 3 - 5 vuoden tähtäimellä ovat pääosin myönteisiä. Suurin arvio liikevaihdon kasvusta oli jopa 50 %, keskiarvo oli noin 13 %.

Vuodesta 1998 uusosuuskuntien tuottama liikevaihto Pirkanmaalla on lisääntynyt 600 % (2,91 M€:sta 17,5 M€:oon). Kasvu johtuu sekä uusien osuuskuntien perustamisesta että toimivien osuuskuntien liiketoiminnan vahvistumisesta.

Selvitys antaa varmasti suuntaa myös valtakunnallisten vaikutusten arviointiin. Ainakin Pirkanmaalla osuuskunnat ovat jo merkittävä työllisyyttä edistävä tekijä. Sen sijaan monet suuret yritykset jatkavat lomautusilmoituksiaan.

Liikevaihtojen jakautuminen
Liikevaihto € 2003 % 2004 (arvio) %
alle 20 000

25

19
20 000 - 100 000 30 36
100 000 - 200 000 17 14
200 000 - 350 000 18 20
yli 350 000 10 11
Vain 3 % ei työllistä    

Vain 3 %
ei työllistä

Tärkeän osan selvitystä muodosti työllistymistietojen kartoittaminen. Tässä kysyttiin koko- ja osa-aikaisten työllistyneiden jäsenten määrää sekä ei-jäsenten palkkaamistietoja. Haastatelluista osuuskunnista suurin työllisti 25 jäsentä kokoaikaisesti. Toisaalta 40 % vastanneista ei työllistänyt kokoaikaisesti yhtään henkilöä.

Osa-aikaisten suurin määrä oli 35 henkilöä. Noin 15 % osuuskunnista ei työllistänyt osa-aikaisesti yhtään henkilöä. Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työllistyminen meni kuitenkin sen verran ristiin, että vain 3 % osuuskunnista ei lopulta työllistänyt ollenkaan. Kokoaikaisesti työllistyvistä 80 % oli osuuskunnan jäseniä ja osa-aikaisesti työllistyvistä 70 %.

Keskimäärin yksi osuuskunta työllisti kolme henkilöä kokoaikaisesti ja seitsemän henkilöä osa-aikaisesti. Kaikki Pirkanmaan osuuskunnat työllistävät siis yhteensä kokopäiväisesti noin 300 henkilöä ja osa-aikaisesti noin 750 henkilöä. Pienistä puroista kasvaa siis merkittävä työllisyyttä edistävä tekijä Pirkanmaalla!


Niina Immonen

| Sivun alkuun |