ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

N e t t i - E k s t r a
Neljännes hallituksista
edelleen ilman naisedustajia

Noin neljännes osuustoimintayritysten hallituksista koostuu vain miehistä, selviää toimittaja Hannu Kaskisen tekemästä selvityksestä Osuustoiminta-lehden yhteiskuntavastuun teemanumeroon 2005. Joka kymmenennessä ot-yrityksessä nainen toimii toimitusjohtajana. Hallintoneuvostoissa naisten edustus on suhteellisesti suurinta.

Selvityksen perusaineistoksi otettiin ot-yritysten viime vuoden sellaiset vuosikertomukset, joissa hallituksiin kuuluvien nimet oli lueteltu. Nimien perusteella pystyttiin tekemään myös vertailut naisiin ja miehiin. 

Osuustoiminta-lehden dokumenttiprojekti sai kerätyksi mainitut kriteerit täyttäviä vuosikertomuksia yhteensä 320. Niistä paljastui, että yhteensä 83 yritystä oli sellaisia, joista kaikki naisedustajat edelleen puuttuivat. 

Ongelma koskee lähes kaikkia toimialoja

Oheisessa taulukossa nämä yritykset on lueteltu ja ryhmitelty sektoreittain. Osuuspankkeja niistä on yhteensä 30, Lähivakuutusyhdistyksiä 20, osuusmeijereitä kymmenen ja osuuskauppoja kahdeksan. Melko tasainen jakautuminen osoittaa, että tasa-arvokysymykset ovat edelleen lähes kaikkien toimialojen yhteinen ongelma. 

Liha-alan osuuskunnissa sekä sähköosuuskunnissa naisten puuttuminen näkyy selvimmin. Myönteisiksi poikkeuksiksi jäävät lähinnä kotieläinjalostuksessa toimivat osuuskunnat, joissa naisilla on suurin rooli. 

Osuustoimintayritysten lisäksi listalla on myös kaksi merkittävää yhteisöä, nimittäin Pellervo-Seuran jäsenjärjestönä toimiva Finlands Svenska Andelsförbund ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT. Molempien hallitukset ovat täysin miesten miehittämiä.

Taulukon useimmat tiedot ovat viime vuodenvaihteesta 2004 - 2005. Tiedot ovat kuitenkin keväältä 2005, jos henkilömuutosten ajankohta on kerrottu julkaistussa vuosikertomuksessa. Hallituksen jäsenmäärissä voi olla pientä epätarkkuutta, sillä joissakin julkaisuissa toimitusjohtaja on lueteltu hallitusten jäsenlistalla, muttei kaikissa.

Sukupolvet vaihtumassa

Tulokset osoittavat, että osuustoimintaliikkeellä on vielä paljon tekemätöntä työtä tasa-arvorintamalla. Erityisesti nuorilla naisilla on kasvavaa kysyntää valittaessa jatkossa eri puolilla hallintoon uusia kasvoja. Osuustoiminta-lehden 5/05 julkaisemat tiedot osoittavat, että naisten rooli on uusien sukupolvien myötä kasvamassa, joskin hitaasti.

Naisten ja miesten tasa-arvo tulee näkyviin paljolti ikäpolvikysymyksenä. Eri sukupolvilla on oma kulttuuritaustansa ja erilaiset arvot ja roolit. Naisia tulee myös osuustoimintaan paremmin mukaan nuorempien ikäluokkien mukana. Suomalaisessa osuustoiminnassa on lähivuosina meneillään mittava sukupolvenvaihdos. Iäkäämmät ovat vähitellen väistymässä tehtävistään eläkkeelle.

Osuustoiminta-lehden lukijoista nykyisin noin joka viides on nainen. Se aika pitkälle kuvastaa tilannetta perinteisen osuustoiminnan kentällä. Uusosuustoiminnasta eli pienosuustoiminnasta naisia löytyy suhteellisesti enemmän.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

MIESENERGIAN HUIPUT
Hallitukseen mahtui vain miehiä 83 yrityksessä tai yhteisössä (excel)

| Sivun alkuun |