ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Kansanvaltaa yritystoimintaan

Osuustoiminta on tavallisten suomalaisten tuttuakin tutumpi luotettava palvelija, joka täyttää tehtävänsä nykyisin varsin hyvin ja ilman suurempia ongelmia oman jäsenistönsä toivomalla tavalla. Muusta yritystoiminnasta osuustoiminta poikkeaa erityisesti ylivoimaisesti laajimman omistuspohjansa ansiosta.

Omistuspohjan laajuus takaa sen, että tavallisten suomalaisten toiveita ja tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla ja toimintaa kehitetään. Tämä vaatii kuitenkin toimiakseen sen, että hallintoon valitut ihmiset ovat valppaita, seuraavat asioita, ymmärtävät muuttuvia markkinoita, että heillä on omiin luottamustehtäviinsä riittävät perusvalmiudet, ja että yhteistyö liikkeenjohdon kanssa pelaa hyvin.

Näin rakentuu osuustoiminnan terve ja kestävä toimintamalli, minkä avulla toimitaan jäsenlähtöisesti niin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti kuin suurimmat ot-yritykset nykyisin yhä enemmän myös kansainvälisesti. Toimintamalli on käytännössä paljon tärkeämpi toiminnan peruskivi kuin pelkkä yritysmuoto.

Hinnan ja laadun ohella monet suurimmista yrityksistä ovat alkaneet kilpailla yhä selvemmin myös omalla vastuullisuudellaan. Tässä yritystoimintaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia myös muun yhteiskunnan ja yritysten sidosryhmien taholta. Toimintaan halutaan lisää esimerkiksi läpinäkyvyyttä. Suurille osuustoimintayrityksille tämä, hyvä yrityskansalaisuus, on sopinut oikein hyvin.

Ainoa selkeä iso, yhteinen ongelma on saada seuranta ja raportointi kattamaan kohtuullisella tavalla koko kentän. Esimerkiksi OP-ryhmä on nyt noussut pankkialalla Suomen parhaiten yhteiskuntavastuusta raportoivaksi pankkiryhmäksi, mutta toistaiseksi senkin vastuuraportointi kattaa vain pienen osan kentällä toimivista itsenäisistä ja keskenään hyvinkin erilaisista osuuspankeista.

Sama osuustoiminnan logiikkaan kytkeytyvä pulma tulee esille myös esimerkiksi osuuskaupoissa, osuusmeijereissä ja Lähivakuutusyhdistyksissä. Vetureina hyvin toimivat SOK, Valio ja Lähikeskus kuitenkin vähitellen vetävät myös ryhmiensä pienempiä mukaan vastuulliseen toimintaan, sen seurantaan ja raportointiin.

Tyytyväiset asiakkaat hakeutuvat osuuskuntien uusiksi jäseniksi, ja suomalaisen osuustoiminnan jäsenmäärä jatkaa edelleen nousuaan.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |