uotsivu.gif (3732 bytes)


Uuden osuuskuntalaisn siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa
Matti Myöhäisten sääntömuutokset

Nyt on se hetki, jolloin osuuskuntien pitää muuttaa sääntönsä uuden lain mukaisiksi. Ilmoitus on tehtävä kaupparekisteriin viimeistään 31.12.2006.
Tämä ei luonnollisesti koske niitä osuuskuntia, jotka on perustettu 1.1.2002 tai sen jälkeen. Niiden säännöthän on jo pitänyt laatia uuden eli nyt voimassa olevan osuuskuntalain mukaisiksi.

Muutettaessa säännöt uuden lain mukaisiksi kysymyksessä ei ole ollenkaan välttämättä pelkän velvollisuuden täyttäminen. Muutostilanne luo myös mahdollisuuksia. Samassa yhteydessähän voidaan muuttaa sääntöjä siten, että otetaan huomioon uuden lain mukanaan tuomat mahdollisuudet: esimerkiksi se, että osuuskunnassa voi olla vain yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai että mikä tahansa sääntömuutos voidaan tehdä vain yhden osuuskunnan kokouksen päätöksellä.

Lisäksi sääntöjä nyt muutettaessa voidaan samalla miettiä, mitä muutostarpeita osuuskunnan käytännön toiminta on tuonut mieleen.

Kattavaa luetteloa siitä, mitä sellaisia kohtia osuuskuntien säännöissä saattaa olla, jotka ovat uuden osuuskuntalain vastaisia, on mahdotonta tehdä. Aihealueita, joiden osalta sääntömuutoksia on pakko tehdä, ovat ainakin seuraavat:

Vapaaehtoisia osuuksia koskevat sääntömääräykset. Aikaisemmassa laissa ei ollut määräyksiä vapaaehtoisista osuuksista, vaan ne perustuivat vakiintuneeseen käytäntöön. Nyt, jos mahdollisuus vapaaehtoisten osuuksien ottamiseen halutaan, niistä on säännöissä oltava laissa säädetyt määräykset.
Lisäosuuksia koskevat määräykset
Liittymismaksuja koskevat määräykset
Määräykset kieltää jäseneltä oikeus moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Uuden lain mukaan jäsenellä on aina oltava tämä oikeus.
Aikaisemman osuuskuntalain 80 §:n tarkoittamaa hallinnonhoitajaa koskevat määräykset. Uudessa laissa on määräykset osuuskunnan toimitusjohtajasta.
Määräykset jäsenen oikeudesta käyttää asiamiestä osuuskunnan kokouksessa
Sääntömuutospykälässä olevat viittaukset aikaisemman lain ns. ennakkotiedotusta koskeneeseen 56 §:ään
Sääntömuutospykälässä olevat enemmistövaatimukset. Eräiden sääntömuutosten osalta uudessa laissa on ankarammat enemmistövaatimukset.

Osuusmaksu, vararahasto ja muut sääntöjen määräykset voivat olla Suomen markan määräisiä, jos osuuskunnan perustamiskirja on allekirjoitettu ennen vuotta 2002. Pelkän euromuutoksen takia sääntöjä ei siis ole pakko muuttaa.
Euromuutosta koskeva muutos voidaan kuitenkin tehdä yhdessä kokouksessa. Lisäedellytyksenä on se, että sääntömuutos ilmoitetaan kaupparekisteriin viimeistään 31.12.2006.

Muita sääntömuutosmenettelyä koskevia poikkeussäännöksiä ei enää ole voimassa. Näin ollen kaikki nyt tehtävät sääntömuutokset on päätettävä kahdessa osuuskunnan kokouksessa, mikäli säännöissä on niin määrätty.
Entä mitä vastata sille Matti Myöhäiselle, joka kysyy, että mitäs sitten, jos ei muutetakaan tänä vuonna sääntöjämme uuden lain mukaisiksi. No, lait on tarkoitettu noudatettaviksi. Ja jos ei sitä muutosta nyt tee, niin seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä se on pakko tehdä. Osuuskuntalain voimaanpanolain mukaan patentti- ja rekisterihallitus voi jopa asettaa uhkasakon sääntömuutosvelvoitteen täyttämiseksi.


Kari Lehto
kari.lehto@pellervo.fi

| Sivun alkuun |