ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

KPMG:llä suurin
markkinaosuus ot-yrityksissä  

KPMG:llä oli viime vuonna selvästi vahvin jalansija osuustoimintayritysten tilintarkastajana. Kakkoseksi tuli Ernst&Young ja kolmoseksi PricewaterhouseCoopers.

Osuustoiminta-lehden tutkimus käsitti 440 viime vuoden vuosi- ja toimintakertomusta, joista 119:ssä oli mainittu tilintarkastajan lisäksi tilintarkastusyhteisö, johon tarkastaja kuului.

KPMG oli mainittu vastuullisena tilintarkastajana 45:ssä (37,8 %) kertomuksessa. Toiseksi sijoittui Ernst&Young 21:llä maininnalla (17,6 %) ja kolmanneksi tuli PricewaterhouseCoopers, joka toimi 17:ssä yrityksessä (14,3 %) vastuullisena tilintarkastajana.

Kärkeen sijoittuneet tilintarkastusyhteisöt ovat Suomen liiketoiminnoiltaan likimäärin samaa kokoluokkaa. KPMG Oy Ab:n liikevaihto oli viime tilikaudella 56,2 m€ ja yhtiö työllisti 423 henkilöä. Ernst&Young Suomen liikevaihto oli 10 miljoonaa KPMG:tä pienempi, kuitenkin yhtiön palveluksessa oli saman verran väkeä.
PWC Suomi on kolmesta tilintarkastusyhteisöstä suurin sekä liikevaihdoltaan (62,8 m€) että henkilöstömäärältään työllistäessään yli 600 henkeä.

Kansainvälisistä taloista myös Deloitte&Touche Tohmatsu ja Moore Stephens Rewinet ovat selvästi mukana kilpailemassa osuustoimintayritysten tarkastamisesta.

Mielenkiintoinen havainto oli, että ainakin kahdeksalla osuuskaupalla on tilintarkastajana suomalainen Tilintarkastusotava Oy. Yhtiö on perustettu vuonna 1995 ja sen liikevaihto on hieman alle miljoona euroa nettotuloksen ollessa noin 140 000 euroa. Yrityksen omavaraisuusaste on 62,35 % ja sijoitetun pääoman tuotto peräti 42,5 %. Tilintarkastusotava Oy näyttää vakiinnuttaneen asemansa poikkeuksellisen hyvin menestyvien osuuskauppojen hovitarkastajana.

Sen sijaan muilla osuustoiminnan aloilla ei ollut havaittavissa vastaavaa tarkastustoiminnan keskittymistä millekään tietylle tilintarkastusyhteisölle.


Jari Kaari

| Sivun alkuun |