ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)
Osuustoimintayritysten vastuulliset 2006

Ot-yritys tai -yritysryhmä

Raportoinnin tila 
syksyllä 2006

Vastuuhenkilö tai -henkilöt

Palveluosuustoiminta
  OP-ryhmä Yv-vastuuraportti v. 2004, ensimmäinen suppeampi v. 2003, ja raportointi vuosikertomuksessa ja netissä. 
Teema on tullut monen osuuspankin vuosikertomuksiin mukaan. 

Pankinjohtaja (Viestintä) Markku Koponen, OKO. Pankkien toimitusjohtajat yleensä paikallistasolla.
  POP-ryhmä Yhteiskuntavastuukuvauksia kehitetty pankkien vuosikertomuksissa. Jonkin verran paikallisia projekteja osa-alueilla.
Veli-Matti Heikkilä
Pankkien toimitusjohtajat paikallistasolla.
  Lähi-
vakuutus-
ryhmä
Yhteiskuntavastuun periaatteiden kuvaus ja esite. Myös netissä laajasti esitelty teemaa. Se otetaan kattavasti huomioon ryhmän strategiassa 2006-08. Lähivakuutusyhdistykset kehittävät vastuullista toimintaa paikallisesti ryhmässä kehitetyn itsearviointilomakkeen avulla.
Toimitusjohtaja Harri Kainulainen.
Lähivakuutusyhdistysten toimitusjohtajat.
Kuluttajaosuustoiminta
  S-ryhmä Ryhmän vastuullisuusraportti 2005, jota kehitetty. Useimmilla alueosuuskaupoilla omia yv-raportteja, joiden välillä on eroavuuksia.
Ympäristöpäällikkö Juhani Ilmoila, SOK
  Tradeka

Ympäristövastuun raportti vuosikertomuksessa 2005.


Ympäristöpäällikkö Sinikka Salonen-Saxén
Tuottajaosuustoiminta
Metsäliitto Konsernitasolla 2005 ensimmäisen kerran laaja ja yksityiskohtainen vastuuraportti käsittäen ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun. Erityisen kattavasti esitelty puunhankinnan ympäristöjärjestelmät.
Konsernin tasolla yhteiskuntasuhdejohtaja Pekka Kivelä. Hän siirtyi uuteen kesällä 2005 perustettuun tehtävään tiedotusjohtajan tehtävästä. Metsäliitto Osuuskunnan Puutuoteteollisuudessa laatu- ja ympäristöjohtaja Terhi Koipijärvi.
M-real 2. yhteiskuntavastuuraportti 2005. Vakiintunut ympäristöraportti 2005, todettiin mm. monen tehtaan maaperäselvitysten valmistuminen.
Yhteiskuntasuhdejohtaja Armi Temmes
Metsä-Tissue Mm. englanninkielisillä nettisivuilla esitelty vastuita. WWF arvioi äskettäin yhtiön toiseksi vastuullisemmaksi viiden eurooppalaisen alan suuryrityksen joukossa.
Ympäristöjohtaja Jukka Karppinen
Metsä-Botnia Rraportointi vuoden 2005 vuosikertomuksen yhteydessä.
Viestintäjohtaja Annikki Rintala. Ympäristöasioista vastaa ympäristöjohtaja Kaisu Annala.
Valio 2005 yhtiön kolmas, tarkentunut yritysvastuuraportti, yhdessä vuosikertomuksen kanssa. Kattaa maidontuotannon, yritysvastuun periaatteet, tuotteet, asiakkaat, henkilöstön ja ympäristön. Sidosryhmäyhteistyö määritelty. Toimenpiteitä useilla osa-alueilla, joille laadittu mittaristo ja toimintaohjelmia. Satsaa ympäristöä säästävään logistiikkaan.
Viestintäjohtaja Pia Kontunen
Atria Ympäristövastuun raportti vuosikertomuksessa 2005 sekä netissä. Viisivuotinen ympäristöohjelma päättyi, eniten parani jäteveden esikäsittely.
Talousjohtaja Erkki Roivas
HK Ruokatalo Ympäristövastuun raportti vuosikertomuksessa 2005. Henkilöstövastuu mukana Osana suomalaista yhteiskuntaa -teemassa.
Talousjohtaja Matti Perkonoja konsernitasolla. HK Ruokatalo Oy:ssä vastuujohtajia lihaliiketoiminnan Esa Mäki, siipikarjaliiketoiminnan Jari Leija ja valmisteliiketoiminnan Pekka Kaikkonen.
Järvi-Suomen Portti Laatu ja ympäristö -katsaus vuosikertomuksessa 2005. Tilalta kauppaan -prosessissa määritelty keskeiset asiakaslupaukset.
Laatupäällikkö Soile Penttilä 
Munakunta Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Ei raporttia.
Toimitusjohtaja Jan Lähde 
Faba Jalostus Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Ei raporttia.
Vt. toimitusjohtaja Jaana Kiljunen  

 

Koonnut: Antti Mustonen, syyskuu 2005

| Sivun alkuun |