ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)Osuustoimintayritysten vastuulliset 2007
Ot-yritys/ryhmä Raportoinnin tila syksyllä 2007 Vastuuhenkilö tai -henkilöt
Palveluosuustoiminta
  OP-ryhmä Yhteiskuntavastuu 2006. Raportointi vuosikertomuksissa ja netissä. Teema on tullut yksittäisten osuuspankkien vuosikertomuksiin osin mukaan. 
Yhteyspäällikkö Markku Jussila, OKO. Pankkien toimitusjohtajat yleensä paikallistasolla.
  POP-ryhmä Yhteiskuntavastuukuvauksia kehitetty pankkien vuosikertomuksissa. Jonkin verran paikallisia projekteja osa-alueilla.
Tarkastaja Veli-Matti Heikkilä Paikallisosuuspankkiliitossa. Pankkien toimitusjohtajat.
  Lähi-
vakuutus-
ryhmä
Yhteiskuntavastuun periaatteita esitelty laajasti netissä. Otetaan kattavasti huomioon ryhmän strategiassa 2006-08. Lähivakuutusyhdistykset kehittävät vastuullista toimintaa paikallisesti ryhmässä kehitetyn itsearviointilomakkeen avulla.
Toimitusjohtaja Erkki Moisander. Lähivakuutusyhdistysten toimitusjohtajat.
Kuluttajaosuustoiminta
  S-ryhmä Ryhmän vastuullisuusraportti netissä ja yv-osio 2006 vuosikertomuksessa. Useimmilla alueosuuskaupoilla omia yv-raportteja, joiden välillä on eroavaisuuksia.
Ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, SOK
  Restel

Hotelli-, ravintola- ja kylpylätoimintaa pyörittävä Restel Oy säilyy Tradeka osuuskunnan täydessä omistuksessa. Kaikissa Restelin toimipaikoissa on laadittu ympäristösuunnitelmat osana vuosisuunnitelmaa.


Hallintojohtaja Kari Lalu
Tuottajaosuustoiminta
Metsäliitto Konsernitasolla laaja ja yksityiskohtainen vastuuraportti käsittäen ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun vuosikertomuksessa ja netissä. Erityisen kattavasti esitelty puunhankinnan ympäristöjärjestelmät.
Konsernin tasolla yhteiskuntasuhdejohtaja Pekka Kivelä ja ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi.
M-real Yritysvastuuraportissa ympäristö-, sosiaalinen-, taloudellinen- ja henkilöstövastuuosiot. Vastuuraportti ja vakiintunut ympäristöraportti 2006. Todettiin mm. rehevöittävien päästöjen veteen vähentyneen.
Konsernin tasolla ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi
Metsä-Tissue Mm. englanninkielisillä nettisivuilla esitelty vastuita.
Ympäristöjohtaja Jukka Karppinen
Metsä-Botnia Raportointi vuosikertomuksen 2006 yhteydessä. Tukee YK:n alaisen Global Compactin periaatteita ihmisoikeuksista, työelämästä, ympäristönsuojelusta ja korruption vastustamisesta.
Viestintäjohtaja Annikki Rintala. Ympäristöasioista vastaa ympäristöjohtaja Kaisu Annala.
Valio Yritysvastuuraportti 2006 yhdessä vuosikertomuksen kanssa ja netissä. Kattaa talous-, ympäristö-, ja henkilöstöosion sekä maidontuotannon periaatteet. Sidosryhmäyhteistyö määritelty.
Viestintäjohtaja Pia Kontunen
Atria Ympäristövastuun laadukas raportti vuosikertomuksessa 2006 sekä netissä.
Viestintäpäällikkö Hanne Kortesoja
HK Ruokatalo Yritysvastuusta kerrotaan vuosikertomuksessa 2006. Kattava toimintajärjestelmä, joka koostuu laadun- ja ympäristön- sekä tuoteturvallisuuden hallinnasta.
Toimitusjohtaja Esa Mäki, HK Ruokatalo Oy
Järvi-Suomen Portti Hyväksytty kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöraportointi-katsaus toimintakertomuksessa. Tilalta kauppaan - prosessissa määritelty keskeiset asiakaslupaukset.
Logistiikkajohtaja Soile Penttilä 
Munakunta Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Ei raporttia.
Toimitusjohtaja Jan Lähde 
Faba Jalostus Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Kestävä kehitys -katsaus toimintakertomuksessa.
Toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku  

 

Koonnut 24.9.2007: Riku-Matti Akkanen, riku-matti.akkanen@pellervo.fi

| Sivun alkuun | Yhteiskuntavastuu 2007 -teema |