uotsivu.gif (3732 bytes)


Tervetuloa yrittämään yhdessä! 

Olen ollut mukana auttamassa alkuun lähes kahtasataa osuuskuntaa ja konsultoinut 1400 osuuskuntien perustajajäsentä. Jokaisen perustamisprosessin jälkeen huomaan yhä selvemmin, kuinka haastavaa aloittavien yhteisyrittäjien neuvonta on. On monia asioita, joihin voimme, pystymme ja haluamme vaikuttaa. Liiketoimintasuunnitelma, taloudelliset laskelmat ja toiminnan suunnittelu alkavien yrittäjien tukena kuuluvat jokaisen yritysneuvojan arkipäivään.

Uuden perustajaryhmän kohtaaminen on aina sykähdyttävää. Ihmiset ovat innoissaan ja valmiita oppimaan uutta. Osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä halutaan tietää kaikki mahdollinen ja mahdotonkin. Viimeistään tässä vaiheessa esille nousevat myös ihmisten erilaisuus ja eri ryhmien sisäisen koherenssin erot. Neuvontaprosessi saakin ihan uuden ulottuvuuden, kun yritysneuvonnasta tuleekin ryhmän ohjausta.

Konsultoinnissa on usein 5 - 10 ihmistä yhtä aikaa ja kaikilla on erilaiset perusvalmiudet ymmärtää yrittäjyyteen liittyviä asioita. Joku kysyy koko ajan ja toinen on hiljaa. Miten neuvonnassa pystytään siis varmistamaan, että kaikki tietävät, mihin ovat ryhtymässä ja miksi? Ei pystytäkään, mutta parhaamme voimme silti yrittää. Yksi olennainen palvelu on tarjota aina mahdollisuus myös yksilökonsultointiin. Kaikkea ei voi, uskalla tai halua kysyä ryhmän edessä.

Osuuskuntien perustamisneuvonta on haastavaa työtä. Neuvojalla täytyy olla vahva ymmärrys yritystoiminnasta yleensä, sillä lähes kaikki asiakkaiden tekemät kysymykset vaativat kirjatiedon soveltamista osuustoimintaympäristöön. On myös osattava tulkita asiakkaan kysymys oikein, sillä aina asiakas ei itsekään tiedä tarkkaan, mitä haluaa selvittää. Osaava neuvoja onkii asian ytimen rivienvälistä. Sama asia on myös osattava neuvoa eri tasoilla yleisestä rautalankamallista aina pikkutarkkaan nippelitietoon asti.

Neuvonta vaatii myös joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Hyvin usein perustajaryhmät saavat jäsenensä kokoon vasta virastoaikojen ulkopuolella.

Osuuskuntien perustamisneuvontaan liittyviä erityispiirteitä ovat mielestäni mm. ryhmäprosessi ja ryhmän ohjaus, jäsenten osuuskunnalle asettamien erilaisten tavoitteiden ymmärtäminen, vuorovaikutustaidot, kuuntelu sekä erilaisten ihmisten kohtaaminen, liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien yhteen juokseminen laajoista kokonaisuuksista sekä paljon erityisosaamista vaativaa asiaa. Sellaisia ovat mm. osuuskunnan jäsenyyteen liittyvät erityiskysymykset, työsuhdeasiat osuuskunnissa, henkilöstöomisteisuus ja sen haasteet, osuuskunnan hallinto ja toiminnan organisoiminen sekä osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt.

Tampereen seudun osuustoimintakeskus sisällyttääkin nykyisin neuvontaprosessiin vuosien varrella tarpeelliseksi havaittuja kokonaisuuksia mm. erillisen hallituskonsultoinnin sekä tiimikoulutuksen. Lisäksi painotetaan mm. työsuhdeasioiden hoitamista.

Vaikka neuvonnassa kaikki olisikin sujunut hyvin, tulee silti vastaan myös pettymyksiä. Poikkeuksetta ne liittyvät ryhmän sisäisen koherenssin puutteeseen ja toimivan tiimin muodostumisen esteisiin. Harvemmin osuuskunnan menestys jää kiinni liikeideasta ja jäsenten ammattitaidosta - henkilöristiriidat ja toiminnan organisoimisen puutteet ovat paljon yleisempiä.

Olen neuvojana kokenut valtavia turhautumisen hetkiä, kun asiakkaat ovat tehneet kaiken toisin kuin oli neuvottu ja vielä tämän jälkeen kääntyvät ongelmineen meidän puoleemme. Erityisesti henkilöristiriitojen ristituleen jääminen vaatii psykologin ja sovittelijan puolueetonta silmää.

On myös tyypillistä, että perustettu uusi osuuskunta vuoden sisään törmää tiimityön tiivistyessä ryhmäprosessin myrskyämisvaiheeseen ja joitain jäseniä eroaa ja uusia liittyy. Tämä on kuitenkin jopa suotavaa. Vain yhdessä selvitettyjen ongelmien ja ristiriitojen ratkaisujen kautta yhteistyö voi aidosti syventyä ja tuoda entistä parempia tuloksia.

Vaikka osuuskuntien perustamisneuvonta olisikin hyvin hoidossa ja kaikkien osuuskuntien perustajien saavutettavissa, ilmenee toiminnassa aina uusia koulutus- ja kehittämistarpeita, kun jäsenistöä vaihtuu tai toiminnan painopisteet muuttuvat. Tässä lehdessä on sivulla 50 artikkeli pirkanmaalaisten osuuskuntien koulutus- ja kehittämistarpeista, joita selvitettiin kuluneen kesän aikana.
Selvityksen pohjalta tämän syksyn osuuskunnille suunnattuun koulutustarjontaan sisällytettiin hallituskoulutus, työsuhdeasioihin liittyvä koulutus, osuuskunnan tasekirjan tulkinta ja talouden seuranta -koulutus sekä tiimipäivä.

Osuuskuntien perustamisneuvonnan erityisluonteesta ei vouhoteta turhaan. Kokeneetkin yritysneuvojat, joita olemme kouluttaneet osuustoimintaan liittyvissä kysymyksissä, joutuvat laittamaan osaamisensa soveltamisen koetukselle ja silti jää jäljelle paljon kokonaan uusia vain osuuskuntiin liittyviä erityisasioita.

Ei osuuskuntien perustamisneuvonta silti mitään avaruustiedettä ole. Eli kannustan kaikkia yritysneuvojia rohkeasti mainitsemaan myös osuuskuntavaihtoehdosta asiakkaille. Yhteisyrittäjyys laajentaa ja monipuolistaa luontevasti ja selvästi yrittäjyyden kenttää. Myös aloittamiskynnys on yhdessä matalampi kuin yksin, kun tiimin sisältä löytyy erilaisia tarvittavia taitoja ja tiimiläiset tukevat ja täydentävät muutenkin toisiaan. Aina voi myös kysyä neuvoa ja kysyvähän ei tunnetusti tieltä eksy.

Antoisaa syksyn aikaa kaikille Osuustoiminta-lehden lukijoille!


Niina Immonen
Tampereen seudun osuustoimintakeskus

| Sivun alkuun |