ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)Osuustoimintayritysten vastuulliset 2008
Ot-yritys/ryhmä Raportoinnin tila syksyllä 2008 Vastuuhenkilö tai -henkilöt
Palveluosuustoiminta
  OP-ryhmä Yhteiskuntavastuu 2007 -raportointi vuosikertomuksissa ja netissä. Teema on osin tullut yksittäisten osuuspankkien vuosikertomuksiin mukaan. 
Yhteyspäällikkö Markku Jussila, OKO. Pankkien toimitusjohtajat yleensä paikallistasolla.
  POP-ryhmä Yhteiskuntavastuukuvauksia kehitetty pankkien vuosikertomuksissa. Joitakin paikallisia projekteja osa-alueilla.
Tarkastaja Veli-Matti Heikkilä Paikallisosuuspankkiliitossa. Pankkien toimitusjohtajat.
  Lähi-
vakuutus-
ryhmä
Yhteiskuntavastuun periaatteet hyvin esillä netissä. Otetaan kattavasti huomioon ryhmän strategiassa 2006–08. Lähivakuutusyhdistykset kehittävät vastuullista toimintaa paikallisesti ryhmässä kehitetyn itsearviointilomakkeen avulla.
Toimitusjohtaja Erkki Moisander. Lähivakuutusyhdistysten toimitusjohtajat.
Kuluttajaosuustoiminta
  S-ryhmä Ryhmän vastuullisuuskatsaus netissä ja yv-osio SOK-yhtymän vuosikertomuksessa 2007. Useimmilla alueosuuskaupoilla omia erillisiä julkaisuja vastuullisuudesta tai normaalin vuosikertomuksen yhteydessä.
Ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, SOK
  Restel

Restel Oy säilyy Tradeka osuuskunnan täydessä omistuksessa. Kaikissa Restelin toimipaikoissa on laadittu ympäristösuunnitelmat osana vuosisuunnitelmaa. Restelin keskitetysti hankkima sähkö on tuotettu yksinomaan vesivoimalla vuoden 2008 alusta lähtien. Vuosikertomukseen 2007 sisältyy erillinen osuus ympäristöasioista.


Hallintojohtaja Kari Lalu
Tuottajaosuustoiminta
Metsäliitto Laaja ja yksityiskohtainen konsernitasoinen yritysvastuuraportti käsittäen ympäristön, talouden ja sosiaalisen vastuun vuosikertomuksessa ja netissä. Kattavasti esitelty vastuullista puunhankintaa (mm. puunhankinnan ympäristöjärjestelmät) sekä ympäristövaikutusten hallintaa. Mukana myös tuotantolaitoskohtaiset tiedot koko konsernista. Metsäliitto käynnisti oman ilmasto-ohjelmansa keväällä. Useille tuotteille on jo tehty hiilijalanjälkilaskelmat.
Konsernin tasolla ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi ja ympäristöjohtaja Jukka Karppinen.
M-real Yritysvastuuosassa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun osiot, jossa vakiintuneet ympäristötiedot. Energiatehokkuusprojektin ansiosta M-realin hiilidioksidipäästöt vähenivät 2006–07 n. 100 000 tonnia projektia edeltäneeseen tasoon verrattuna. Metsäliitto-konsernin tasolla ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi ja Jukka Karppinen.
Metsä-Tissue Mm. englanninkielisillä nettisivuilla esitelty vastuita. Metsäliitto-konsernin tasolla ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi ja Jukka Karppinen.
Metsä-Botnia Vastuuraportointi vuosikertomuksen 2007 yhteydessä ja netissä. Kertomuksen ympäristöosassa seurataan mm. tehtaiden päästökehitystä.
Viestintäjohtaja Kirsi Seppäläinen ja ympäristöjohtaja Raili Koponen.
Valio Yritysvastuuraportti 2007 yhdessä vuosikertomuksen kanssa ja netissä. Verkkosivusto esittelee mm., miten lehmistä huolehditaan lypsytiloilla, ja mitä Valio tekee ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.
Viestintäjohtaja Pia Kontunen
Atria Ympäristövastuun laaja raportointi vuosikertomuksessa 2007 sekä netissä.
Viestintäpäällikkö Hanne Kortesoja
HK Ruokatalo Yritysvastuusta kerrotaan vuosikertomuksessa 2007. Kattava toimintajärjestelmä, joka koostuu laadun- ja ympäristön- sekä tuoteturvallisuuden hallinnasta.
Toimitusjohtaja Jari Leija
Järvi-Suomen Portti Hyväksytty kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöraportointi-katsaus toimintakertomuksessa. Tilalta kauppaan -prosessissa määritelty keskeiset asiakaslupaukset.
Laadunvalvoja Tarja Nissinen 
Munakunta Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Ympäristöasiat hyvin esillä vuosikertomuksessa 2007. Ei raporttia.
Toimitusjohtaja Jan Lähde 
Faba Jalostus Toimintapolitiikassa linjattu eettisiä periaatteita. Kestävä kehitys -katsaus toimintakertomuksessa.
Toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku  

 

Koonnut 3.10.2008: Riku-Matti Akkanen, riku-matti.akkanen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |