Yksin- vai yhteisyrittäjäksi? 

Yhteiskunnassamme vallitsee voimakas yksinyrittäjyyttä kannustava ja edistävä kulttuuri. Kaikista uusista yrityksistä viime vuonna yli 50 % oli yksinyrittäjien toiminimiä.

Tällä hetkellä uusien yritysten nettolisäys on plussan puolella; esimerkiksi uusia toiminimiä perustettiin viime vuonna 16 297 ja vastaavasti toimintansa lopetti 13 697. Toimivista yrityksistä alle kymmenen hengen yrityksiä oli 93 % ja näistäkin suurin osa työllisti vain yhden ihmisen.

Uusia osuuskuntia aloitti viime vuonna 153 ja toimintansa lopetti 112 osuuskuntaa. Prosentuaalinen nettolisäys on siis osuuskunnissa suhteessa suurempi kuin toiminimissä. Osuuskuntien perustamismäärä on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi toiminimien, vaikka osuuskuntien vaikuttavuuden mittariksi onkin otettava myös jäsenmäärä. Silti yrittäjyyden polut näyttäisivät pääasiassa kulkevan yksinäisiä reittejään.

Lukuisia esteitä

Yrittäjäksi ryhtymisen esteitä on lukuisia. Pelätään yritystoiminnan taloudellisia riskejä, tarvittavaa pääomaa ei saada kasaan ja lainaa ei yksin uskalleta ottaa. Yrittäjän työmäärän pelätään muodostuvan liian raskaaksi, kukaan ei halua 24/7 työtahtia.

Monelta puuttuu sosiaalinen tuki ja tarvittavat verkostot. Paperitöitä ja byrokratiaa on aivan liikaa. Monella osaaminen tarvittavissa taidoissa ei ole yksin riittävällä tasolla. Avainkysymyksiä ovat riskien hallinta ja yritystoiminnan tuottavuus.

Millä keinoin yrittäjyyden kynnystä oikeasti madalletaan ja toisaalta, millä keinoin yksinyrittäjän arkea ja toimintaa voitaisiin aidosti tukea?

Uusia polkuja

Yrittäjäksi ryhtymisen polun ei aina tarvitse kulkea yrittäjäkurssin kautta yksinyrittäjäksi. Vaihtoehtona on polku yhteisyritykseen. Myös yksinyrittäjille yhteistyö osuustoiminnallisen yrittäjyyden kautta organisoituneena tarjoaa paljon etuja.

Osuustoiminnallinen yrittäjyys tarjoaa loistavan riskien hallinnan välineen ja ratkaisun moneen yrittäjyyttä estävään tekijään. Työntekijän ja yrittäjän statuksien yhdistäminen tuo mukanaan monia hyviä asioita. Osuuskunnan jäsenen henkilökohtainen taloudellinen riski on tarkkaan rajattu ja osuuskunnassa verkostot rakentuvat luonnostaan sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella.

Osuuskunnan jäsenten toisilleen tarjoama sosiaalinen tuki ja verkosto ovat mittaamattoman arvokkaita. Menestys todella syntyy ihmisistä, jotka uskovat itseensä ja luottavat toisiinsa.

Opiskelijasta yrittäjäksi

Polku opiskelijasta yrittäjäksi kulkee usein oppilaitososuuskunnan kautta. Yrittäjyyskasvatuksessa käytetty oppilaitososuuskunnan malli taipuu moneksi. On opiskelun aikana toimivia osuuskuntia, mutta yhä enemmän myös opiskelujen jälkeen oman työn laskuttamiseen kanavan tarjoavia osuuskuntia.

Yrityskummin rooli oppilaitososuuskunnan toiminnan tukemisessa voisi olla merkittävä. Yhdessä yrittämään! -hanke kannustaakin yrityskummeja osallistumaan enenevässä määrin myös oppilaitososuuskuntien sparraukseen. Tiimin vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen ovat vähintäänkin yhtä olennaisia kuin yksilön vahvuuksien tukeminen.

Polku opiskelijasta yrittäjäksi asettaa haasteita niin kummitoimintaan kuin paikallisille elinkeinoyhtiöille. Yritystoiminnan potentiaalit tulee huomata ja niitä tukea jo opiskelujen aikana ja opintojen jälkeen.

Kohdentumista

Polku yhteisyrittäjyyden maailmaan voi avautua myös toimialasidonnaisesti. Luovien alojen ammattilaiset uskovat vahvasti yhteisölliseen ja luovuudelle tilaa antavaan yritysmuotoon. Luovien alojen kehittäjien kanssa onkin pohdittu keinoja saada täsmätietoa osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä juuri niiden alojen toimijoille.

Sosiaali- ja terveysalan toimijoille erityisesti konkreettisen verkostoitumisen ratkaisun tarjoava osuuskunta on oivallinen valinta. Tietoa sote-alan yritysten verkostoista ja osuuskuntamallin soveltuvuudesta toimialalle pyritään myös levittämään. Myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden maailmaan osuustoiminnallinen yrittäjyys kytkeytyy vahvasti.

Selkeät viestit

Meidän onkin tarpeellista sekä kohdentaa että täsmentää osuustoiminnallisen yrittäjyyden sanomaa. Yhteisyrittäjyys voisi olla huomattavasti useamman yrittäjäksi ryhtyvän luonnollinen valinta.

Valinnan tueksi tarvitaan tietoa ja kannustavia esimerkkejä. Yhdessä yrittäjyyden edistäjien tulee avata yrittäjyydestä kiinnostuneille uusia polkuja ja saada yhä uudet tahot kiinnostumaan ja näkemään yhdessä yrittämisen hyvät puolet. Mitä selvempi viesti ja mitä useampi viestin viejä, sitä parempaan tulokseen pääsemme.


Niina Immonen

Yhdessä yrittämään! –hanke käynnistää valtakunnallisen radiokampanjan osuustoiminnallisen yrittäjyyden tunnettuuden ja imagon parantamiseksi. Kampanjan toteuttajaksi on valittu mainostoimisto Zeeland. Lisäksi hanke tuottaa valtakunnallisen case-esitteen, jossa esitellään 15 erilaista, eri puolilla Suomea toimivaa osuuskuntaa. Esite valmistuu marraskuussa 2010.


| Sivun alkuun |