kirjaimittain.gif (7478 bytes)


Osuustoimintayritysten vastuulliset 2010
Ot-yritys/ryhmä Raportoinnin tila syksyllä 2010 Vastuuhenkilö tai -henkilöt
1. Palveluosuustoiminta
  OP-ryhmä Yhteiskuntavastuu 2009 -raportointi vuosikertomuksissa ja netissä. Koko ryhmää koskeva Yhteiskuntavastuun ohjelma valmisteilla. 
Yhteyshenkilö: Markkinointijohtaja Stina Suominen. Osuuspankkien toimitusjohtajat paikallistasolla.
  POP-ryhmä Yhteiskuntavastuukuvauksia kehitetty pankkien vuosikertomuksissa. Joitakin paikallisia projekteja osa-alueilla.
Tarkastaja Veli-Matti Heikkilä Paikallisosuuspankkiliitossa. Pankkien toimitusjohtajat.
  Lähi-
vakuutus-
ryhmä
Yhteiskuntavastuun periaatteet esillä ryhmän strategisessa suunnittelussa, viestinnässä, palvelukehityksessä ja asiakaseduissa. Lähivakuutusyhdistykset kehittävät vastuullista toimintaa paikallisesti asiakkaiden kanssa yhdessä. Kohdentaa vastuuta mm. kotien, pienyritysten ja maatilojen käytännön turvallisuutta parantaviin palveluihin ja toimintamalleihin sekä liikenne- ja paloturvallisuutta edistäviin hankkeisiin.
Toimitusjohtaja Erkki Moisander. Lähivakuutusyhdistysten toimitusjohtajat.
2. Kuluttajaosuustoiminta
  S-ryhmä S-ryhmätasoinen vastuullisuuskatsaus verkossa S-kanavan nettisivuilla. Suuri osa alueosuuskaupoista raportoi vastuullisuusasioista osana osuuskaupan omaa toimintakatsausta. Lisäksi arjen vastuullisuustietoa asiakasomistajille netissä Yhteishyvän verkkosivuilla.
Ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola, SOK
  Restel

Tradeka osuuskunnan täydessä omistuksessa. Restel on mukana EU:n Energiatehokkuussopimuksessa. Kaikissa hotelleissa tehdään vuosittain ympäristökartoitus ja siihen perustuva ympäristösuunnitelma. On siirtynyt kokonaisuudessaan co2 -päästöttömän sähkön käyttäjäksi. Vuosikertomuksessa 2009 erillinen osuus ympäristöasioista.


Talousjohtaja Kenneth Rantala
3. Tuottajaosuustoiminta
Metsäliitto-konserni Konsernitasoinen vastuuraportti vuosikertomuksessa sisältää Puunhankinnan ja Puutuoteteollisuuden, Metsä-Botnian, M-realin ja Metsä Tissuen. Esitelty vastuullista puunhankintaa, energiaa, laitosten ympäristövaikutusten hallintaa sekä henkilöstöasioita. Mukana tuotantolaitoskohtaiset tiedot koko konsernista.
Metsäliitto-konsernin tasolla kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio (vasemmalla) ja henkilöstöjohtaja Anneli Karhula.
Metsäliiton Puunhankinta Nettisivuilla ympäristöosio  
Metsäliiton Puutuoteteollisuus (Finnforest) Nettisivuilla ympäristöosio  
M-real Vuosikertomuksen yritysvastuuosassa ympäristö- ja henkilöstötiedot. Nettisivuilla laaja yritysvastuuosio. Metsäliitto-konsernin tasolla Riikka Joukio ja Anneli Karhula.
Metsä-Tissue Nettisivuilla ympäristö- ja yritysvastuuosio. Metsäliitto-konsernin tasolla Riikka Joukio ja Anneli Karhula.
Metsä-Botnia Yritysvastuuraportointi vuosikertomuksen 2009 yhteydessä ja netissä. Metsäliitto-konsernin tasolla Riikka Joukio ja Anneli Karhula.
Valio Yritysvastuuraportti 2009 julkaistu ainoastaan netissä. Siinä kerrotaan mm. taloudellisesta vastuusta, tuoteturvallisuudesta sekä ympäristötuloksista. Valio-konsernin tilinpäätös löytyy Yritysvastuuraportin Taloudellisen vastuun osiosta. Lisäksi esitellään yrityksen henkilöstötilinpäätös. Tuotantoeläinten hyvinvoinnista laajasti netissä.
Viestintäjohtaja Pia Kontunen
Atria Vastuuraportti vuosikertomuksessa 2009 sekä netissä. Pitkäjänteistä ja laaja-alaista toiminnan seurantaa ja kehittämistä.
Johtaja Merja Leino
HK Ruokatalo Vastuullisuus kattaa koko toimintaketjun alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti. Vastuullisuuden osa-alueita mm. tuoteturvallisuus, ravitsemus, ympäristö sekä eläinten hyvinvointi. Vuosikertomuksen ja nettisivujen lisäksi täydentäviä tietoja tytäryhtiöiden osalta niiden nettisivuilla.
Strategia- ja kehitysjohtaja Olli Antniemi
Järvi-Suomen Portti Hyväksytty kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöraportointi-katsaus toimintakertomuksessa. Tilalta kauppaan -prosessissa määritelty keskeiset asiakaslupaukset.
Tuotekehityspäällikkö Marita Leskinen 
Munakunta Eettisen toiminnan periaatteet kotieläimistä. Ympäristöasiat hyvin esillä vuosikertomuksessa 2009. Ei raporttia.
Toimitusjohtaja Jan Lähde 
Faba Jalostus Toimintapolitiikassa linjattu eettisiä periaatteita. Kestävä kehitys -katsaus toimintakertomuksessa.
Toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku  

 

Koonnut 5.10.2010: Riku-Matti Akkanen, riku-matti.akkanen (at) pellervo.fi


| Sivun alkuun |