kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


OSUUSTOIMINTAYRITYKSET TYÖLLISTÄVÄT JO 106 000 HENKEÄ

Suomalaiset perinteiset ja uudet osuustoimintayritykset työllistävät yhteensä jo noin 106 000 henkeä. Uusia työntekijöitä palkattiin viime vuonna lähes 3 600 (+3,7 %), kun samaan aikaan koko Suomen työlliset vähenivät 10 000:lla ja työttömien määrä kasvoi 3 000:lla. Sama suuntaus on voimistunut kuluvana vuonna.

Tällä viikolla ilmestyvä Osuustoiminta-lehti raportoi, että perinteinen osuustoiminta työllisti vuoden vaihteessa 101 000 henkeä. Lisäksi pienosuustoiminnan työllistävyysarvio on ennallaan: noin 4 800 kokoaikaisiksi työpaikoiksi laskettuna.

Merkittäviin työllisyyden kohentajiin kuuluivat yllättäen myös Suomen 12 puhelinosuuskuntaa, jotka työllistivät 6,1 % edellisvuotta paremmin. Niiden yhteinen henkilöstömäärä nousi viime vuonna noin 2 000:een.

Ylivoimaisesti suurin työllistäjä on S-ryhmä, jonka palkkalistoilla oli 2010 noin 40 000 henkeä (+5 %). Osuuskaupoista erityisesti Arina, Satakunnan ja Pirkanmaan Osuuskaupat sekä Tradeka Osuuskunnan omistama Restel Oy kasvattivat henkilöstömääräänsä 5 – 19 %.

Osuustoimintayritysten henkilöstö on kasvanut vuodesta 2000 lähtien, jolloin sen työllisyysvaikutus oli reilu 80 000. Vuosina 2008 – 09 seurasi pieni tilapäinen notkahdus, joka viime vuonna korjautui.

Tänä vuonna ylitettäneen 2007 saavutettu tähänastinen ennätys, 107 000. Silloisen ennätyksen selittää paljolti osuuspankkien ostama Pohjola, joka toi op-ryhmään lisää 3 000 työntekijää.

Työllisyysnäkymät parantuivat

Kuluvana vuonna osuustoiminnan työllisyysnäkymät ovat edelleen parantuneet. Erityisesti SOK, alueosuuskaupat ja OP-Pohjola-ryhmä ovat rekrytoineet uutta väkeä. Uusia työtilaisuuksia on jatkuvasti tarjolla.

SOK palkkasi alkuvuoden aikana yli tuhat ja OP-Pohjola-ryhmä 300 uutta työntekijää. OP-Pohjola perusti uuden tuotekehitysyksikön Ouluun, jossa Nokialta vapautui suuri määrä it-ammattilaisia.

Viime vuosien rankin saneeraaja Metsäliitto pääsi tänä vuonna kasvu-uralle. Se palkkasi alkuvuonna yli 700 uutta työntekijää Suomessa. Tosin sen sahateollisuudessa käydään edelleen yt-neuvotteluja. Viime vuonna Metsäliitto vielä vähensi 772 henkeä, mutta pääasiassa ulkomailla.

Myös useimpien pienempien osuustoimintayritysten tuloskunto on tällä hetkellä hyvä. Osuustoiminta-lehden sääennuste ensi vuodeksi on useimmille osuustoimintasektoreille kirkkaan puolipilvinen kahta lukuun ottamatta. Osuuskaupoille ennustetaan, maatalouskauppaa lukuun ottamatta, aurinkoisia ja lihataloille puolestaan pilvisiä ilmoja.

Vielä pari vuotta sitten ennusteet olivat osin myös pilvisiä tai sateisia tai jopa myrskyisiä. OT-lehti tutkii yhdentoista osuustoiminnan suurimman toimialan edellisvuoden tulokset ja seuraavan vuoden näkymät. Kansainvälisen pankki- ja velkakriisin mahdollinen syveneminen saattaa kuitenkin synkistää kaikkia ennusteita.

Kaksi suurinta huolenaihetta

Vuoden 2011 suurin huolenaihe koskee suomalaista lihantuotantoa, jota erityisesti tuotantokustannusten nousu on rokottanut. Sekä HKScan että Atria ovat joutuneet saneeraamaan rankasti.

Järvi-Suomen Portti joutui juuri poistumaan itsenäisenä toimijana markkinoilta ja sen jäsenet ovat menettäneet osuuspääomansa. HKScan osti Portin kokonaan. Järvi-Suomen Portin tuotemerkki ja Mikkelin tehdas kuitenkin säilyvät.

Myös uusien osuuskuntien perustaminen ja kehittäminen kaipaisi nyt selvästi huomiota ja kehittämistä. Viime vuonna perustettiin vain 173 uutta osuuskuntaa, mikä oli vain yksi enemmän kuin edellisvuonna. Työllisyysarvio, 4 800 kokoaikaista, pidettiin ennallaan.

Työllisyyden ja paikallisten palveluiden turvaaminen eivät tule lähivuosina onnistumaan ilman julkishallinnon ja koulutuksen nykyistä parempaa heräämistä asiassa.

Koulutuksessa vain lähinnä suuren saneerauksen alle joutuvat ammattikorkeakoulut ovat kohtuullisen kattavasti huomanneet osuustoimintamallin käyttökelpoisuuden. Siitä on myös saatu hyvää käytännön kokemusta.

Metsäliitto paras veronmaksaja

Osuustoiminta-lehti analysoi 11. yhteiskuntavastuun teemanumerossaan yritysten taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös verojen asianmukainen maksaminen yhteiskunnalle.

Metsäliiton nousu näkyy myös osuustoiminnan parhaimpien veronmaksajien listalla. Metsäliitto pomppasi edellisvuoden 388. sijalta viime vuoden ykköseksi 131 miljoonalla eurolla.

Osuustoimintayritykset maksoivat viime vuonna tuloveroja yhteensä noin 360 miljoonaa euroa. Verotiedot saatiin yhteensä noin 400 suurimmalta ot-yritykseltä. Edellisenä vuonna summa oli 134 miljoonaa pienempi.

Kasvun selittää nimenomaan Metsäliitto. Suurimpia petraajia yhteiskunnan hyväksi olivat myös Pohjola Pankki, HOK-Elanto, Valio, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja SOK. Muiden tuloskunto säilyi lähes edellisvuoden tasolla.

Vuoden vastuullisimmat osuustoimintayritykset

Osuustoiminta-lehti rankkasi tämän vuoden vastuullisimmiksi osuustoimintayrityksiksi Valio-ryhmän, OP-Pohjola-ryhmän, Atrian, HKScanin ja Tapiolan. Niille vastuullisuus on toiminut kilpailuetuna markkinoilla. Tosin Tapiolan mainetta jatkossa voi osin kolhia siellä juuri alkanut mittava saneeraus.

Seuraavaan kategoriaan ”Omaehtoinen vastuunotto” lehti sijoitti kolme yritystä: Metsäliiton, S-ryhmän ja osan Lähivakuutus-ryhmää.

Useimmat suuret osuustoimintayritykset sijoittuivat ”Sidosryhmien odotuksiin vastaajiksi”. Sidosryhmistä tärkein on suomalaisen osuustoiminnan jo yli seitsemän miljoonaa jäsentä. Suomen Gallup Elintarviketiedon mukaan jo 88 % suomalaisista aikuisista oli viime vuonna vähintäänkin yhden osuuskunnan jäsen. Monet olivat 2 – 3 osuuskunnan omistajajäseniä.

Luokkaan ”Hyvä käytäntö” sijoittuvat puolestaan useimmat keskisuuret ja pienet osuustoimintayritykset. Osuustoiminta-lehti seuraa vuosittain lähes 500 Suomen suurinta osuustoimintayritystä ja niiden merkittävintä kilpailijaa.

TEKSTI JA LISÄTIETOJA:

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi
puh. 09 - 4767 5588, 040 - 778 1129
www.osuustoiminta.coop/ot

OSUUSTOIMINNAN YHTEISKUNTAVASTUUN ANALYYTIKKOTIIMI 2011:

Ideana on yhdistää erilaista osaamista:
Tutkimus ja analyysit: ekonomi Jorma Savolainen, ekonomistit Yrjö Kotisalo ja Hanna Karikallio (PTT)
Tilastot ja tiedonhankinta: tutkija Pasi Saarnivaara, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Toimitus: toimituspäällikkö Mauno-Markus Karjalainen (tiimin vetäjä), toimittaja Riku-Matti Akkanen ja freetoimittajat Hannu Kaskinen ja Antti Mustonen

| Sivun alkuun |