Pitkän linjan toimijat palkitaan

Yhdistyneet Kansakunnat kannustaa Kansainvälisenä osuustoimintavuonna 2012 yritysmallin tunnettuuden lisäämiseen, sen moninaiseen huomioimiseen ja kehittämiseen. Keskiössä on erityisesti osuustoiminnan myönteinen vaikutus yhteiskuntien taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen kaikkialla maailmassa.

Osuustoiminnan kehittymiseen vaikuttavat eri yhteiskunnalliset tahot yhdessä. Yritysten johtajat, hallintohenkilöt, jäsenistö sekä osuustoiminnan yhteistoimintajärjestöt tarvitsevat useita yhteistyökumppaneita, jotta osuustoiminnallisella yritystoiminnalla on nyt ja tulevaisuudessa suotuisat kehitysmahdollisuudet.

Pellervo-Seura on päättänyt myöntää tunnustukseksi osuustoiminnan edistämisestä 23 Gebhard-mitalia ja kolme Osuustoiminnan ansiomitalia opettajille, tutkijoille ja virkamiehille eri puolilla yhteiskuntaa, jotka ovat toimineet YK:n tarkoittamassa hengessä. Tunnustuksen saajien nimet löytyvät tämän lehden sivulta 8. Tarkemmat yksilölliset palkitsemisperustelut löytyvät tiedotteesta, joka on Osuustoiminta-lehden verkkosivuilla www.osuustoiminta.coop/ot.

Mitalinsaajia yhdistää pitkäaikainen, aktiivinen ja syvällinen kiinnostus talouden ja yhteiskunnan kehittämiseen myös kaikilla niillä välineillä, joita osuustoiminta tarjoaa. He ovat arkityössään käytännössä toteuttaneet niitä päämääriä, joihin YK kansakuntia kannustaa. Hannes ja Hedvig Gebhardin kunniaksi vuonna 1952 lyödyn mitalin teksti ”sydäntä, päätä ja kättä” kuvaa hyvin nyt palkittavien asennetta.

Koululaitos on olennaisessa asemassa nuorten työelämä- ja talousvalmiuksien kehittämisessä. Meillä on opettajia ja valmentajia, jotka aktiivisina toimijoina ovat vaikuttaneet osuustoimintaopetuksen edistymiseen oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa ja -valmennuksessa.

Tiimioppiminen ja -valmennus osuuskunnissa edustavat uutta tapaa nähdä koulutus, kasvatus ja yrittäjyyteen valmentaminen. Kyseessä on nouseva trendi, joka antaa uusia eväitä nuorille ihmisille menestyä elämässään.

Yliopistot luovat uutta tietoa ja levittävät sitä yhteiskuntaan. Yliopistot ovat avainasemassa myös ot-mallin kehitykselle. Monet eri yliopistojen ja tieteenalojen tutkijat ovat antaneet merkittävän panoksen osuustoimintatutkimukseen ja -opetukseen. Erityisen merkittävää jatkuvuudelle on, että heidän joukossaan on paljon myös nuoria kykyjä. Tunnustuksen ansaitsevat osuustoiminnan tutkimusta ja opetusta hallinnollisesti edistäneet ihmiset yliopistoissa. Palkittavia työskentelee myös vapaina tutkijoina ja kirjoittajina.

Tunnustuksen saaneiden joukossa on myös virkamiehiä, jotka ovat kiinnostuksella, kannustavalla asenteella ja toimintapuitteita luomalla rakentaneet mahdollisuuksia osuuskuntien toiminnalle yhteiskunnassa. Heitä työskentelee lainsäädännön valmistelijoina ja kehittämistehtävissä niin valtiolla kuin kunnissa.

Suomen yleisin osuuskuntatyyppi on vesiosuuskunta. Toimintamalli on edistynyt merkittävin askelin parin viime vuosikymmenen aikana, mikä tulee nyt huomioiduksi. Yhteistyörakenteet ovat ottaneet isoja harppauksia aivan viime vuosina. Kun yhteistyössä ovat mukana vesiosuuskuntien kolmivuotias yhteistyöjärjestö Suomen Vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry, säätelevät ministeriöt ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien vesilaitoksia ja myös osuuskuntia edustava Vesilaitosyhdistys ry, vesiosuuskuntatutkijat ja Pellervo, tuloksena on merkittävä asiantuntemus ratkoa vesiosuustoiminnan kysymyksiä ja siten kehittää Suomen vesihuoltoa. Nämä tahot saavat nyt tunnustuksen.

Maailmanjärjestön suuret päämäärät toteutuvat, kun asiat laitetaan toimeksi käytännön työssä. Kaunis kiitos ja lämpimät onnittelut kaikille tunnustuksen saaneille!

Tiedote tunnustuksista


Sami Karhu
sami.karhu(a)pellervo.fi

| Sivun alkuun |