ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Lillandt Metsäliittoon

Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtajaksi ja yhtymän johtoryhmän jäseneksi on kutsuttu 1.2.2003 alkaen metsänhoitaja Martin Lillandt, 56. Hän on ollut metsäjohtajana MTK:ssa vuodesta 1993. Lillandt on myös toiminut useissa merkittävissä metsäalan luottamustoimissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
   MTK:n metsäjohtajana Lillandt on luonut hyvät yhteydet paitsi kotimaisiin myös pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin metsänomistaja- ja metsäpiireihin. Hänen tietonsa ja taitonsa vahvistavat Metsäliiton puunhankinnan ja puunjalostuksen kehittämistä näillä liiketoiminnan kannalta keskeisillä alueilla.
   Metsäliitto aikoo tiivistää pohjoismaiden metsänomistajien metsäteollisuusyritysten välistä yhteistyötä. Metsäliitto-Yhtymällä on merkittäviä puuta jalostavia yrityksiä Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi yhtymään kuuluvilla yrityksillä on mittavaa teollisuutta useissa Euroopan maissa.
   Metsäliiton ja sen jäsenten tavoitteena on myös yhdessä metsänomistajajärjestöjen kanssa syventää osuuskunnan ja metsänomistajajärjestön kentän yhteistyötä.

| Sivun alkuun |