uotsivu.gif (3732 bytes)


Osuustoiminta Tampereen kaupungin 
elinkeinostrategiaan

Osuustoiminnan uudet mahdollisuudet unohtuivat Suomen pitkään jatkuneen sääntelytalouden aikana sodista aina 1990-luvun puoliväliin. Näin ollen sitä ei ole huomioitu myöskään kuntien elinkeinostrategiassa. Nyt Tampereen kaupunki on kuitenkin lähtenyt näyttämään hyvää esimerkkiä muillekin.

Tampereen kaupunki hyväksyi elokuussa uuden elinkeinostrategian, jonka avulla kaupungista pyritään tekemään innovatiivisuutta tukeva, kaikin puolin vetovoimainen ja juurruttava toimintaympäristö.

Strategisten klustereiden kehittämisessä johtavana periaatteena huomioidaan toimintaympäristön muutosten ja nousussa olevien yllättävienkin lajien ja tähtien kuunteleminen. Tästä lähtökohdasta innovaatiojärjestelmän tehostaminen nousee keskeiseen asemaan. Sillä tarkoitetaan taloudellisesti käyttökelpoisen tietämyksen tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön osallistuvia erilaisia toimijoita ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita.

Pirkanmaan innovaatiojärjestelmän osana ovat mm. teknologiakeskukset, rahoittajat, tutkimuslaitokset, pääomasijoittajat, kuntien elinkeinoyksiköt sekä uuden yritystoiminnan kehittäjät. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus on nostettu osaksi elinkeinostrategian innovaatiojärjestelmää. Osuustoiminnallisen yrittäjyyden edistäminen huomioidaan omana kokonaisuutenaan.

Tampereen kaupungin elinkeinokeskus rahoittaa Osuustoimintakeskuksen toimintaa. Osuustoiminnan huomiointi elinkeinostrategiassa sekä alkavan yrittäjän neuvonnassa on merkittävä asia suomalaisen osuustoimintaliikkeen kehittymisen näkökulmasta.

| Sivun alkuun |