ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Pohjoinen näkökulma
Alueellista kilpailua ja yhteistyötä

eskustelu ja ajatustenvaihto eri Euroopan maiden edustajien kanssa Cogeca-seminaarissa antoi myös minulle paljon pohdittavaa oman alueeni ja maatalousammattini kannalta. Seminaari järjestettiin Helsingissä 12.-14. marraskuuta 2003 Cogecan ja paikallisen isäntäorganisaation Pellervon toimesta.

Järjestelyt Pellervon puolesta onnistuivat loistavasti ja saivat myös paljon kiitosta osallistujilta. Tiiviin seminaaripäivän lisäksi järjestäjät olivat varanneet muiksi seminaaripäiviksi riittävästi aikaa myös vapaaseen keskusteluun eri maiden edustajien kanssa. Meillä oli mahdollisuus vertailla omien alueidemme ja tuotantomuotojemme selviytymistä yhä kasvavassa kilpailussa, niin alueellisilla kuin kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

onen seminaariin osallistujan kanssa totesimme, että meitä kaikkia tarvitaan, kunhan otamme paikalliset mahdollisuudet huomioon. Italian edustaja kertoi, kuinka he ovat lisänneet juustolaatujen tarjontaa. Tällä hetkellä heillä oli jo yli 700 erilaatuista juustoa tyydyttämään kuluttajien kysyntää.

Saksa panosti eri makkaralaatujen valmistamiseen pienissä paikallisissa liikkeissä, samoin kuin isommissakin yksiköissä, ottaen huomioon alueelliset tarpeet ja markkinat. Suomi on löytänyt myös oman linjansa, erikoistumalla perustuotteiden lisäksi korkean ammattitaidon turvin yhä enemmän terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämiseen.

äällä Euroopan reuna-alueella yhteistyön merkitys korostuu kilpailun sijaan, niin maatilan kuin maataloustuottajien omistamien osuuskuntien toiminnassa. Toimivien tilojen lukumäärän vähentyessä yhteistyö lisääntyy.

Kotikylälläni on nyt kolme lypsykarjatilaa. Meidän kaikkien etu on varmasti se, että kuulumme kaikki samaan maidonhankintaosuuskuntaan - sen sijaan että useampi maitoauto kulkisi samalla reitillä. Näin keräilykustannukset pitkien välimatkojen takia pysyvät kohtuullisina. Samalla maitoauto kuljettaa myös alueiden syrjäisimmille kaupoille palautustuotteena meijerituotteita ja muita elintarvikkeita, alentaen näin rahtikuluja, niin tuottajien kuin kuluttajien eduksi.

On ollut aikoja ja on osittain vieläkin, jolloin on ollut käytäntönä, että osa tuottajista täällä äärialueillakin pitkistä etäisyyksistä huolimatta on irtaantunut hankintaosuuskunnista ja järjestänyt omaa paikallisen meijerin maidon keräilyä. Tällöin ristikkäin keräily on aiheuttanut paljon lisäkuluja ja päällekkäistä toimintaa. Rehdin kilpailun sijaan tämä on aiheuttanut vain tulonmenetystä alueen tuottajille. Etenkin harvaan asutussa Lapissa ainut mahdollisuus selvitä niin alueellisessa kuin kansallisessa kilpailussa on tuottajien yhteistyö kaikessa toiminnassa.

ansallisen kilpailun turvaamiseksi myös Suomessa tarvitaan kilpailevia valmistajia. Kuluttajille on tarjottava vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuus. Tällöin tuotantolaitokset olisi parempi kustannusten karsimisen takia sijoittaa sinne, missä myös valtaosa kuluttajista on. Kansallinen kilpailu kotimaassa säilyttää tuotteiden hinnat kuluttajille sopivina. Tällöin ulkomaalainen tuote ei myöskään valtaa liiaksi kotimaan markkinoita.

eminaarin aikana sain vastata myös useasti kysymyksiin: "Kuinka kauan luulen, että äärialueilla, kuten Lapissa, maanviljelys ja maidontuotanto on perusteltua?" Selvitys viljelysmaan puhtaudesta ja tautivapaudesta sekä viljelysmaan riittävyydestä olivat parhaat perustelut tuotannon säilymiselle myös äärialueilla. Samoin kuin, että jos yleensä alueita pidetään asuttuna, silloin myös alueellista maanviljelystä tarvitaan.

Toisin oli käynyt eräälle englantilaiselle tuottajalle. Hänellä oli ollut yli 200 lehmän navetta, mutta tuottaminen oli käynyt toivottomaksi viljelysmaan puutteen vuoksi. Hänen maansa oli lunastettu alueen tonttimaaksi. Tällä hetkellä hän toimii johtajana Englannin maanviljelijöiden kansallisessa unionissa, edesauttamassa kansallisen maatalouden säilymistä myös heillä.

uomalaiset ruoat olivat tarjolla parhaasta päästä. Vieraille tarjottiin poroa, hirveä, siikaa, metsäsieniä, karjalanpiirakoita lisukkeineen ym. ja jälkiruoiksi vielä erilaisia metsämarjaherkkuja.

Myös sää Helsingissä suosi järjestäjiä. Lämmin auringonpaiste kirkasti muuten niin syksyisen pääkaupunkimme. Ainoaksi puutteeksi jäi vain lumi, jota toivoivat niin järjestäjät kuin ne osallistujat, jotka olivat ensimmäistä kertaa Suomessa.

otiin palatessani totesin, että meillä Sodankylässä talvi oli jo pitkällä ja Rovaniemelle tulevien lentomatkustajien riemuksi luminen pakkaskeli toivotti turistit tervetulleeksi Lappiin. Samalla ajattelin kaiken kilpailun keskellä, että vaikka meiltä täältä Lapista puuttuvat pitkä kesä ja monet muut mahdollisuudet, niin meille luonto antaa mahdollisuuden myös täällä menestyä puhtaan ja riittävän elintilan ansiosta, niin maanviljelyssä kuin muissakin tuotantomuodoissa.

Oma positiivinen asenteemme ja samalla myös toisten huomioiminen, antaa mahdollisuuden rehdille kilpailulle ja yhteistyölle kaikkien eduksi, ottaen silti huomioon kilpailulainsäädökset.

Riitta Neitola
emäntä, agrologi
Sodankylän Kelujärvi
riitta.neitola@pp.inet.fi

 


Kirjoittaja on Pellervo-Seuran valtuuskunnan tänä vuonna aloittaneita uusia jäseniä ja edustaa osuusmeijereitä. Hän toimii Osuuskunta Lapin Maidon varapuheenjohtajana.

 

| Sivun alkuun |