ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

EU:n kilpailupolitiikka on kuin tilkkutäkkiä

EU:n kilpailukomissaari Mario Monti, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, kilpailuviraston ylijohtaja Matti Purasjoki, professori Paavo Okko ja eurooppalaisen maatalousosuustoiminnan kilpailupolitiikan ekspertti, tanskalainen Leif Erland Nielsen olivat nimekkäimpiä esiintyjiä kilpailupoliittisessa seminaarissa 13. marraskuuta Helsingissä.Vasemmalta Mario Monti, Marcus H Borgström, Mauri Pekkarinen ja Jacques Picard. Kuva Tapani Lepistö

Seminaarin järjestivät EU:n maatalousosuustoiminnan järjestö Cogeca ja Pellervo-Seura yhdessä. Molempien puheenjohtajana toimi vielä seminaarin aikana suomalainen Marcus H. Borgström, jonka puheenjohtajakausi Cogecassa on nyt samalla päättymässä.

Tätä kirjoitettaessa uudeksi puheenjohtajaksi on tarjolla
espanjalainen Eduardo Baamonde, joka myös puhui samassa seminaarissa oman maansa kokemuksista. Saksan kokemuksia tilitti johtaja Birgit Buth ja Ranskan käytännöistä varapuheenjohtaja Jacques Picard.

Seminaari teki selväksi ainakin sen, miten suuresti kilpailupolitiikka ja kilpailuviranomaisten käytännön suhtautuminen osuustoimintaan eri EU-maissa poikkeaa toisistaan. Espanjalaisilla ei ole ongelmia, ei myöskään mainittavammin ranskalaisilla. Pienessä Tanskassa ollaan kaikkein vapaamielisimpiä, mutta Saksassa ja Suomessa viranomaiset vetävät tiukinta linjaa.

Kilpailupolitiikka on nyt uudistumassa nopeasti

Seminaarissa käytettiin monta hyvin pohdittua ja perusteltua puheenvuoroa eri näkökulmilta ja erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Vaikka se keskittyi maatalousosuustoimintaan, niin asialla on selvät heijastusvaikutukset kaikkien suurten yritysten toimintaan toimialasta riippumatta. Erityisesti asia koskettaa osuustoimintayrityksiä niiden perusideasta ja erilaisesta organisoitumisesta johtuen.

Suomen kilpailuasioista vastaava tuore kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) lupasi valtiovallan puolelta neutraaliutta eri yritysmuotojen suhteen. Hän otti kantaa myös varsin ongelmalliseksi osoittautuneeseen relevantin markkina-alueen määrittelyyn.

Ministeri Pekkarisen näkökulma oli, että kansainvälisillä markkinoilla keskenään kilpaileviin ja kasvaviin yrityksiin tulisi suhtautua samalla tavalla siitä riippumatta, onko niiden kotipesänä iso vai pieni EU-maa.

Suomen kilpailulaki on parhaillaan pikaisesti uudelleen sorvattavana. Myös EU:n kilpailusääntöjen soveltamisessa tapahtuu suurin uudistus 50 vuoteen 1.5.2004 alkaen. Kilpailuviranomaisten etukäteispäätökset ovat poistumassa. Jatkossa yritysten omalle vastuulle jää se, miten ne markkinoilla operoivat.

Tämä kaikki kasvattaa selvästi yritysten omaa riskiä. Virheellinen operointi voi johtaa todella kalliisiin ja käytännössä hyvin hankaliin seuraamuksiin. Muutamat suurimmat ot-yrityksetkin ovat viimeisen kymmenen vuoden sisällä jo joutuneet oppirahoja maksamaan.

Mauno-Markus Karjalainen

Kilpailupolitiikan ja osuustoiminnan suhdetta selkiinnytettiin
Selkeyttä kilpailulakien soveltamisessa osuuskuntiin

 

PTT-katsaus 4/03 on tämän numeron liitteenä maksullisille tilaajillemme. 52-sivuisen artikkelinumeron teemana on tällä kertaa "Maatalous muutoksessa".

| Sivun alkuun |