ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Osuuskuntien jäsenmäärä 
nousi 1,3 miljardiin

Kansainvälisen osuustoimintaliiton, ICAn, jäsenosuuskunnat työllistävät sata miljoonaa ihmistä.

PURE TAKAISIN!
Osuuskuntien paluu -otsikoidaan englannin
-
kielisessä maailmassa ilmestyvässä New Internationalist -lehden kesäkuun 2004 numeron kannessa.

USA:n yhteensä 45.000 osuuskunnan osuuksia omistaa useampi amerikkalainen kuin pörssiyhtiöiden osakkeita. Osuustoiminta nimenomaan kuuluu amerikkalaiseen tapaan elää, vaikkei sitä Euroopassa tiedetä. USA:n lisäksi myös Kanada lukeutuu maailman vahvimpiin osuustoimintamaihin, kärkipaikkaa pitävän Suomen ohella tietysti.

Kuitenkin tiedotusvälineissä ylikansalliset ja muut kaikkein suurimmat pörssiyhtiöt vievät edelleen lähes kaiken huomion niin meillä kuin muuallakin.

Tiedot perustuvat brittiosuuskuntien ja New Internationalist -lehden tietopakettiin maailman osuustoiminnasta. Teemanumeroa esiteltiin lokakuussa Lontoossa 60.000 ihmistä koonneessa Euroopan sosiaalifoorumissa.

New Internationalist -lehteä julkaisevan osuuskunnan tarkoitus on mm. "raportoida maailman köyhyyttä ja epätasa-arvoa koskevista kysymyksistä ja keskustella ja kampanjoida muutostarpeista jotta kaikkien perustarpeet saataisiin tyydytetyiksi".

Jäsenmäärät
kasvussa

Lehden tietopaketissa korostetaan maailman osuustoiminnan ominaispainoa, joka on paljon sille suotua huomiota suurempi. Järjestäytyneen osuustoiminnan henkilöjäsenistä tarkimmat luvut löytyvät ICAn vuonna 2002 tekemästä laskelmasta, joka päätyi 725 miljoonaan jäseneen.

Kuitenkin Osuustoimintaliittoon kuulumattomien osuuskuntien jäseniä arvioidaan lisäksi olevan 600 miljoonaa. Heitä ei Suomessakaan ole aiemmin laskettu mukaan. Kehitysmaissa runsaan puolen väestöstä arvellaan harjoittavan osuustoimintaan rinnastettavaa yhteistyötä.

Vuosina 1975 - 2002 ICAn osuuskuntien henkilöjäsenmäärä kasvoi nopeammin kuin maailman väkiluku, pois lukien entinen Neuvostoliitto ja Kiina. Jäsenmäärä kolminkertaistui sekä Afrikassa että Amerikoissa. Jäsenmäärä laski vain Euroopassa, 153 miljoonasta 118 miljoonaan.

Maanosittain ICAn jäsenjärjestöissä henkilöjäsenyyksiä on Amerikoissa 183 miljoonaa (josta Yhdysvalloissa 156 ), Euroopassa 118, Afrikassa 10 sekä Aasiassa ja Oseaniassa 414 miljoonaa. Aasian lukuun on kylmän sodan jälkeen sisällytetty 160 milj. henkilöjäsentä Kiinasta ja 17 miljoonaa Venäjältä, mutta keskustelu näiden osuuskuntien 'autonomisuudesta' jatkuu yhä.

Markku Rämö

Lähteet: Euroopan Sosiaalifoorumin osuustoiminta- ja maatalousjärjestöjen tiedotteet ja seminaarit Lontoossa 14.-17.10.2004; New Internationalist 368, kesäkuu 2004.

| Sivun alkuun |