ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Nuoret ovat suursijoittajia 

Suurin osa nuorista ei miellä itseään sijoittajiksi. He tekevät kuitenkin tärkeimmät sijoituspäätöksensä kahtenakymmenenä vuotena. Minulle nuori näet tarkoittaa aikuista, alle 40-vuotiasta henkilöä. Tuona aikana päätetään opinnot, perustetaan perhe, maksetaan asuntolaina ja luodaan uraa.

Näillä joko tietoisesti tai vahingossa tehdyillä päätöksillä on suuri vaikutus loppuelämään, jota keskimäärin kestää seuraavat 40 vuotta.

Koulutus on
tärkein sijoitus

Päätös opiskella korkeakoulussa, eli sijoitus koulutukseen, on luultavasti tärkein yksittäinen sijoituspäätös, jonka nuori voi tehdä. Tällä päätöksellä on kaksi erityistä piirrettä, jotka erottavat sen muista sijoituksista: sillä on taattu tuotto. Lisäksi se avaa monia erilaisia tuottomahdollisuuksia, toisin sanoen töitä.

Sijoitus koulutukseen, kielistä matematiikkaan, historiaan ja fysiikkaan, avaa mahdollisuudet toiseksi tärkeimpään sijoitukseen: työmahdollisuuksiin Oulusta Shanghaihin joko oman tai toisen yrityksen palveluksessa. Toista koulutusinvestointiin verrattavaa sijoitusta ei ole; en tunne yhtään 3 - 5 vuoden tähtäimellä tehtävää investointia, joka tuottaisi näin hyvin seuraavina 60 vuotena.

Nuori maksaa
eläkkeet

Kun nuori astuu työelämään, hän alkaa maksaa palkastaan noin 22 % eläkemaksuina. Valitettavasti suurin osa tästä menee muiden eläkkeiden maksuun.

Suomalaisissa eläkerahastoissa ei ole tarpeeksi varoja säästössä nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun. Työssäkäyvien on näin ollen maksettava jo eläkkeellä olevien eläkkeitä.

Tästä syystä usein ihmettelen, miksi nuoret eivät vastusta vanhempien jäämistä eläkkeelle ennenaikaisesti. Tämän päivän eläkeläisillä on huomattavasti paremmat eläke-edut kuin mitä nuoret aikanaan itse saavat.

Mutta jos kukaan ei kerro tätä nuorille, kukapa valittaisi? Eläkejärjestelmiä pitää jatkuvasti valvoa ja arvioida, jotta työssäkäyvien ja eläkeläisten vastakkaiset edut tulisivat huomioiduiksi. Tosiasiassa vanhukset ovat liian heikkoja valittaakseen liian pienistä eläkkeistä ja nuoret taas eivät välitä.

Summa, joka jokaisen tulisi säästää eläkettään varten, on noin 12 % palkasta koko työuralta. 40 vuoden säästämisellä voi saavuttaa 20 - 30 vuodeksi kohtuullisen eläkkeen, jos säästöt tuottavat koko ajan hieman yli inflaation.

Tuottoja voivat kuitenkin huomattavasti vähentää varainhoitajan veloittamat korkeat palkkiot tai hänen tehottomuutensa varojen sijoittamisessa. Nämä voivat pienentää eläkevarojen tuottoja jopa kolmannekselle. Tästä syystä varainhoitajien ja eläkeyhtiöiden toimintaa tulee säännellä ja valvoa.

Valitus ei auta 50 vuoden päästä, kun eläkeläinen huomaa eläkkeensä oletettua pienemmäksi. Eikä tämä ole mikään tyhjänpäiväinen väite. Ongelma on jo realisoitunut monissa Euroopan maissa.

Asuntoni
on linnani

Kolmas iso investointi on asunnon osto. Asunnon omistaminen on kallista, mutta tarpeellista. Tarvitset asuinpaikan, ja kun ostat oman, joudut säästämään pystyäksesi maksamaan asuntolainasi. Omistaminen antaa turvallisuutta. Syyttä ei sanota: "Kotini on linnani". Lisäksi oma asunto mahdollistaa keskittymisen tärkeämpiin haasteisiin elämässä.

En yritä sanoa, että vuokralla asuminen olisi aina huono vaihtoehto. Se tarjoaa lyhyemmän aikavälin ratkaisun tietynlaisessa elämäntilanteessa. Monet nuoret eivät halua sitoutua yhteen työpaikkaan tai paikkakuntaan. Vuokraaminen on tällöin hyvä vaihtoehto, mutta pitkällä tähtäimellä oman asunnon maksaminen on järkevämpää kuin vuokran maksaminen toiselle. Vuokrahan sisältää lähes aina lainan pääoma- ja korkokustannukset. Mieluimmin maksan itselleni.

Lapset: tulevat
eläkkeen maksajat

Sitten onkin vuorossa seuraava todella iso "investointi", lapset. Siihen tarvitaan rahaa ja aikaa mutta mikä onkaan "tuotto". Yhteiskunta ei kehity ja kasva ilman uusia sukupolvia, jotka ovat olennainen aines ensimmäiseen ja toiseen investointiin.

Kuka muu maksaisi eläkkeitäsi, kun jäät eläkkeelle tai kuka ostaisi asuntosi, kun mahdollisesti siirryt vanhustentaloon. Ovathan lapset loistava sijoitus myös ei-materiaalisessa mielessä, mutta tämä on kolumni sijoittamisesta, ei sosiaalinen mielenilmaus.


Nicholas Anderson

Kysymykset, palautteet ja kommentit pörssikolumnistillemme pyydämme osoitteella: mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |