uotsivu.gif (3732 bytes)


Sataskat sijaistavat Satakunnassa

Satakuntaan - sekä Porin että Rauman seuduille - on koulutettu yrittäjien sijaisia, Sataskoja. Ideana on se, että mikroyrittäjät voisivat joskus irrottautua yrityksestään, lähteä messuille, levätä ja hoitaa terveyttään ja palkata siksi ajaksi saman turvallisen ja tutun sijaisen. Samalla tarjoutuisi työmahdollisuuksia ihmisille, jotka pitävät vaihtelevista töistä ja joiden kalenteri ei ole vielä aivan täysi. Työskennellessään osuuskunnassa sijaiset saisivat koottua yhden työsuhteen itselleen.


MONIPUOLISTA AMMATTITAITOA.
Taru Kuromaa on yksi Rauman Sataska-kurssin käynyt, joka haluaa käyttää monipuolista ammattitaitoaan monissa tehtävissä. Sataska-koulutuksessakin hän vaihtoi välillä opettajan rooliin ja järjesti muille mahdollisuuden suorittaa hygieniapassin.
Sataskoja on kouluttanut Satakunnassa Sataosaajat Osuuskunta yhtenä osana Verkottuvat pienosuuskunnat - Netco -projektia. Koulutus on ollut Sataosaajien vastuulla, mutta koko järjestelmän takana ja tukena on monitahoinen verkosto.

Hanketta pohdittiin naisyrittäjyysprojektin yhteydessä palavereissa, missä oli mukana edustajia Yrittäjänaisten yhdistyksistä, yrityspalveluista ja eri hankkeista.

Sataosaajat oli mukana verkossa aiempien hankkeidensa perusteella. Todettiin, että Satakunnassa on jo valmis osuuskunta, jonka kautta sijaiset voivat toimia - Sataosaajat. Uutta hanketta ei haluttu tehdä, vaan etsittiin mahdollisuuksia järjestää tarvittava koulutus jo olevien hankkeiden yhteydessä.

Asia ratkesi, kun Sataosaajat pääsi mukaan Pellervon hallinnoimaan Netco-hankkeeseen. Tuohan yrittäjien sijaistus osuuskunnille uuden tuotteen ja uusia jäseniä ja vahvistaa osuuskuntien verkottumista.

Porissa vajaan 20 hengen ryhmä Sataskoja koulutettiin viime keväänä. Sataosaajat vastasi koulutuksesta ja järjestelyissä oli mukana tiiviisti Porin seudun yrityspalvelu Enter ja Porin Yrittäjänaiset. Osallistujat hankittiin lehti-ilmoituksella. Mukana oli myös pari osuuskunnissa jo toimivaa miestäkin - järjestelmää ei varattu vain naisille.

Raumalla vastaava koulutus toteutettiin tänä syksynä ja mukana oli tiiviisti alueen kuntien muodostama Rauman Seudun Kehitys Oy ja Rauman Yrittäjänaiset. Raumalla oli koulutuksessa mukana 11 naista ja yksi rohkea mies.
Seitsemän illan tiiviissä koulutuspaketissa Sataskoille annettiin perustiedot yrityksen toiminnasta sekä käytännöstä, esim. kuittien kirjoittamisesta ja asiakaspalvelusta. Rauman ryhmä tutustui myös alueen osuuskuntiin ja he saivat myös mahdollisuuden suorittaa hygieniapassin, sillä yhdellä ryhmäläisellä oli oikeus ottaa vastaan siihen tarvittava testi.

Sataskojen motiivi hakeutua koulutukseen oli saada vaihtelevia töitä, joissa voisi käyttää monenlaista kokemusta ja ammattitaitoa.

Vaikka Sataskoita on markkinoitu näkyvästi myös yrittäjien omissa lehdissä, yrittäjät ovat aika vähän käyttäneet uutta mahdollisuutta hyväkseen. Niinpä suuri osa aktiivisista Sataskoista on löytänyt ”perinteisen” työpaikan tai pitkäaikaisen sijaisuuden. Ensi vuonna suunnitellaankin vielä kolmannen ryhmän kouluttamista, jotta tarjolla olisi tekijöitä myös lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Maija Pietilä

 

| Sivun alkuun |