uotsivu.gif (3732 bytes)

Osuusmaksujen palautus jäsenille

Pienehkön osuuskunnan jäsen kertoo, että heidän osuuskunnastaan on vuosien kuluessa silloin tällöin eronnut jäseniä. Osuusmaksu on koko toiminnan ajan ollut vain 100 euroa. Muutama eronnut jäsen on ilmoittanut, ettei halua ottaa vastaan osuusmaksun palautusta, vaan haluaa eroamisestaan huolimatta jättää maksamansa osuusmaksun osuuskuntaan tukemaan sen taloudellista asemaa.
Noin vuosi sitten tapahtui niinkin, että eräs jäsen kuoli. Jääkö hänen osuusmaksunsa automaattisesti osuuskunnalle, vai miten on asian laita?
Jäsen kertoo lisäksi, että hän haluaisi tietää myös, mitä tarkoittaa se, että osuuskunnan osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty? Mitä tarkoittaa osuuspääoman vaihtuvuus?

Osuuskuntalaissa olevassa osuuskunnan määritelmässä sanotaan, että osuuskunta on yhteisö, jossa ei jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osuuspääoman määrä voi vaihdella. Joko suurentua tai pienentyä. Osuuspääoman määrä voi siis osuuskunnan elinkaaren aikana vaihdella.
Kun osuuskuntaan liittyy uusia jäseniä tai kun osuuspääomaa muissa tilanteissa lisätään (osuusmaksua korotetaan joko maksullisella annilla tai rahastoannilla tai jäsenet ottavat sääntöjen velvoittamana lisää osuuksia tai ottavat vapaaehtoisia osuuksia), se lisää osuuspääoman määrää. Kun taas jäsen tai useampia jäseniä eroaa tai erotetaan taikka jäsenyys päättyy kuoleman johdosta ilman, että kukaan kuolleen jäsenen oikeudenomistajista tule hänen sijaansa, se vähentää osuuspääoman määrää.

Palautuksen edellytykset

Osuuskuntalain 10. luvussa ovat säännökset osuusmaksun palauttamisesta. Pääsääntö on se, että entisellä (eronneella, erotetulla tms.) jäsenellä on oikeus saada osuusmaksunsa takaisin. Edellytyksenä on kuitenkin:
a) että osuuskunnalla on sen taseen mukaan riittävästi jakokelpoista ylijäämää tai
b) että hyvin suurpiirteisesti sanottuna osuuskunnan varojen ja velkojen erotus kumpikin eräillä laissa määrätyillä erillä korjattuna on osuuspääomaa sen määrän suurempi, mikä tarvitaan osuusmaksujen palauttamiseen.
Ellei osuuskunnalla ole varoja osuusmaksun kokonaan palauttamiseen, se palauttaa osan, eli sen määrän, jolla b-kohdassa tarkoitettu erotus on osuuspääomaa suurempi.
Osuusmaksun palautuksen edellytykset lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyi.
Osuusmaksu palautetaan vasta vuoden kuluttua edellä tarkoitetusta tilinpäätöspäivästä. Osuuskunnan säännöissä voidaan tosin määrätä, että jäsen voi saada osuuspääoman palautuksen jakokelpoisen ylijäämän rajoissa vaikka välittömästi jäsenyyden päätyttyä.

Velkojien oikeudet

Osuusmaksun palauttamista koskevat tämänsisältöiset määräykset on otettu lakiin ennen kaikkea velkojien oikeuksien turvaamiseksi ja osin myös osuuskunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Käytännössä etenkin pienehköissä osuuskunnissa tuntuu olevan intoa palauttaa osuusmaksut heti jäsenyyden päätyttyä, vaikkei tällaista mahdollisuutta ole edes sääntöihin otettu. Tällaista harkittaessa on kuitenkin syytä huomata, että sen lisäksi, että rikotaan osuuskuntalakia, asiasta päättävät voivat konkurssitilanteessa joutua henkilökohtaisesti vastuuseen sen vahingon korvaamisesta, joka velkojille on aiheutunut, kun osuusmaksuja on lain vastaisesti palautettu.


Kari Lehto
kari.lehto@pellervo.fi
Mikäli jäsen ilmoittaa, ettei hän halua vastaan ottaa osuusmaksun palautusta, hänen on katsottava lahjoittavan tämän summan osuuskunnalle. Osuuskunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa tämä rahamäärä tuotoksi. Näissä tilanteissa jäsenen ilmoitus on syytä ottaa kirjallisena, ettei jäsen voi sitten myöhemmin tulla vaatimaan maksamiaan osuusmaksuja takaisin.
Kuolleen jäsenen oikeus osuusmaksuun tai ihan tarkkaan ottaen sen palauttamiseen siirtyy hänen oikeudenomistajilleen kuolinhetkellä. Oikeus osuusmaksun palauttamiseen kuuluu kuolinpesälle, jolle se on palautettava aivan samoin kuin esimerkiksi yksityishenkilölle.


| Sivun alkuun |