uotsivu.gif (3732 bytes)


Osuuskunta on
oiva työkalu myös yrittäjille 

Lähes puolet tamperelaisista pienyrittäjistä haluavat tehdä yhteistyötä liiketoiminnassa. Osuuskunta on oiva väline myös yrittäjien keskinäiselle yhteistyölle, joka kuitenkin tunnetaan vielä valitettavan heikosti.

Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus toteutti kesällä 2007 tarvekartoituksen hervantalaisten pienyrittäjien yhteistyötarpeista ja -haluista. Haastattelun tuloksena selvisi, että vajaa puolet vastanneista oli kiinnostunut yhteistyöstä muiden pienyrittäjien kanssa. Vähän yli puolet ei ollut kiinnostunut tai heillä ei ollut tarvetta yhteistyölle.

Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina, joilla tavoitettiin 39 yritystä kohdennetusti eri toimialoilta. Mukana oli mm. koti- ja siivouspalvelualan, sosiaali- ja terveysalan, kulttuurialan sekä käsi- ja taideteollisuusalan pienyrittäjiä.

Yhteistyöstä oltiin kiinnostuneita esimerkiksi markkinoinnin osalta, asiakkaiden ajanvarauksen keskittämisessä, toimitilojen jakamisessa (tuotanto- ja varastotilat), yhteisen työntekijän palkkaamisessa, keskitetyssä aktiivisessa myyntityössä ja toimistotöiden hoitamisessa sekä yhteishankintojen ja -investointien osalta.

Syitä yhteistyöhalujen puuttumiselle selittivät esimerkiksi tyytyväisyys nykyiseen toimintaan ja riittävään asiakaskuntaan, ajan puute toiminnan kehittämistyöhön ja tyytyväisyys itsenäiseen työskentelytapaan. Lisäksi muutama vastanneista teki jo yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa joko alihankkijana tai muiden saman toimialan yrittäjien kanssa.

Yhteistyön edellytyksenä yrittäjät odottivat yhteistyökumppaneilta toimialan yhteneväisyyttä, jotta yhteistyöstä löytyisi synergiaetuja. Luotettavuus, ammattimaisuus sekä riittävä kokemus yrittäjyydestä olivat niitä ominaisuuksia, joita mahdollisilta kumppaneilta odotettiin.

Kiireisten yrittäjien tavoittaminen kesäaikaan toteutettuihin haastatteluihin tavoittaen oli haasteellista itsessään. Soittokertoja yksittäistä yrittäjää kohti tulikin useampia, mutta yrittäjät olivat tyytyväisiä siitä, että heidän asioistaan oltiin kiinnostuneita. Haastattelun myötä löytyi myös kaksi erillistä yrittäjien ”porukkaa”, jotka ovat kehittämässä ja virallistamassa yhteistyötään osuuskuntamuotoiseksi.

Osuuskunta yhteistyön verkostona

Osuuskunta on yritysmuotona monelle yrittäjyyttä harkitsevalle henkilölle erinomainen vaihtoehto. Myös pienyrittäjille osuuskunta tarjoaa joustavan, mutta virallisen tavan organisoida yhteistyötä. Osuuskunnan tavoitteenahan on jäsentensä talouden tukeminen ja yhteistyötä tekemällä pienyrittäjät voivat saavuttaa useita, omaa yritystoimintaa tukevia etuja.

Osuuskunnassa yritysjäsenet säilyttävät itsenäisen aseman sekä omistavat ja johtavat osuuskuntaa tasavertaisina kumppaneina. Osuuskunnan jäsenyys on joustavaa, mutta yhteistoiminnan onnistuminen edellyttää selkeää sitoutumista toimintaan. Osuuskunta toimii sopijaosapuolena kolmansiin osapuoliin nähden ja osuuskunta pysyy yritysjäsentensä näköisenä ja kokoisena yrityksenä.

Yhdessä toiminta kannattaa

Pienyrittäjät voivat saavuttaa osuuskuntana liiketoiminnallista hyötyä esimerkiksi markkinointiyhteistyöllä (yhteiset nettisivut, mainosmateriaalit ja yhteisen myymälän ylläpitäminen), kustannussäästöjen muodossa (yhteishankinnat ja -investoinnit), toiminnan ohjauksessa (yhteisen työntekijän palkkaaminen ja palkkakulujen jakaminen useamman yritysjäsenen kesken), kilpailuun vastaamisessa (yhteisen laatujärjestelmän rakentaminen ja osallistuminen suurempiin kilpailutuksiin) sekä muun hyvinvointia ja jaksamista tukevan toiminnan kautta (yhteisten tyky- ja koulutuspäivien järjestäminen).

Pienyrittäjien osuuskunta voi toimia myös sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä rekisteröitymällä sosiaaliseksi yritykseksi. Tämä on mahdollista, jos osuuskunta palkkaa yhdenkin pitkäaikaistyöttömän tai vajaakuntoisen. Jos osuuskunta toimii hyväksytysti sosiaalisena yrityksenä, niin se voi saada palkkakuluihin myös palkkatukea.

Yhteistyö vaatii kuitenkin onnistuakseen tiettyjen edellytysten toteutumista. Yhteistyöllä tulee olla selkeä yhdessä asetettu ja kaikkia osapuolia hyödyttävä tavoite. Toiminnassa on saavutettava luottamus, jota on myös vaalittava, ja henkilökemioiden on toimittava yhteen. Kaikkien on oltava myös selkeästi sitoutuneita yhteistyöhön.

Yhteistyön onnistuminen edellyttää, että verkostoa tai yhteistyötä johtaa joko veturi-yritys tai tehtävään palkattu henkilö. Kyseessä on jatkuva prosessi, johon on panostettava sekä aikaa että kärsivällisyyttä.

Pirkanmaalla on jo useampi pienyrittäjien joukko päätynyt tiiviimpään yhteistyöhön osuuskuntamuotoisesti. Parturikampaajien osuuskunnat Zig Zag sekä Hius ja Kauneus Idea ovat toimineet osuuskuntamuotoisesti jo pitkään. Uusimpia yhteisyrityksiä ovat käsityöyrittäjien ja -ammattilaisten Ateljeekatu Osk, hyvinvointialanyrittäjien Osuuskunta Muutosvirta sekä hammaslääkäreiden Hämeen Hammashoito Osuuskunta. Nuutajärven lasialan yrittäjät ovat tehostaneet markkinointiaan Nuutajärven Galleria Osk:n avulla.

Kirsi Niskala

| Sivun alkuun |