kirjaimittain.gif (7478 bytes)


Johtajalla on menestyksen avaimet

Johtoasemassa olevan täytyy osata johtaa ja muiden pitää ymmärtää johtamisen arvo. Johtaja tasapainoilee tosiasioiden ja luovuuden, menneisyyden ja tulevaisuuden, näkyvyyden ja taustavoimana toimimisen välillä
Johtamiseen on tarjolla seuraavat seitsemän taitoa.

Tosiasioiden tunnustaminen
on viisauden alku

Luota tosiasioiden lisäksi myös luovuuteen ja kokemuksen tuomaan vaistoon. Jos tarjolla on vain huonoja vaihtoehtoja, pitää valita vähiten huono.
Kun arvioit tosiasioita, ole kriittinen uuden ja nopeasti kehittyvän tekniikan suhteen. Tekniikka voi ohjata tekemään vääriä päätelmiä siitä, onko kyseessä tosiasia vai jotakin aivan muuta.

Näkemys tulevasta

Käytämme 80 % ajastamme ja energiastamme menneisyyden tutkimiseen ja 20 % tulevaisuuden hahmottamiseen: peruutuspeili on kirkas, mutta etulasi on huurussa. Voimme oppia paljon siitä, miten menneisyys näki tulevaisuuden ja kuvittelemalla, miten tulevaisuus näkee meidät.
Kuka olisi uskonut vuonna 1991, Los Angelesin rotumellakoiden aikoihin, että vuonna 2009 Valkoisessa talossa on presidenttinä ”mixed-race” Barack Obama ja a black First Lady. Margaret Thatcher ennusti 1974, että hän ei tule elinaikanaan näkemään naista pääministerinä Englannissa. Itse hän aloitti pääministerinä viisi vuotta myöhemmin.
Ole paitsi näkijä, myös tekijä. Johtajan töissä ei pelkkä käsikirjoitus riitä, vaan se pitää myös sovittaa näyttämölle, muuttaa toiminnaksi. Mieti mielikuvan ja todellisen eroa.

Ole uskottava ja
johdonmukainen

Johtaminen on aito menestystekijä. Lähtökohtana on yrityksen toiminta-ajatus: mieti aina, ovatko päätökset toiminta-ajatuksen mukaisia.
Ja onhan se niinkin, että jos on oltu väärässä tarpeeksi suurella porukalla, on oikeastaan oltu oikeassa.

Murros vaatii
vahvaa johtajuutta

Ole lähellä ja pidä etäisyyttä. Mitä nopeammin muuttuvassa maailmassa elämme, sitä tärkeämpää on vahva identiteetti. Murros on aina ollut mahdollisuus strategisiin irtiottoihin. Päätöksenteko ja riskien ottaminen joudutaan tekemään entistä riittämättömämmän tiedon varassa.

Oikeat ihmiset
oikeille paikoille

Organisaatio elää ja menestyy ihmisten kautta. Kysymys ei ole siitä, riittääkö raha, vaan riittävätkö ihmiset. Kysymys ei useinkaan ole resurssien puutteesta, vaan niiden järkevästä organisoinnista. Siten, että tuotamme enemmän vähemmällä vaivalla.
Luota ihmisiin ja pidä heitä silmällä. Luottamuksen perusta on käsitys yhteisestä edusta. Tämä on tärkeää myös osuustoiminnassa.

Lisää tehtäväkiertoa

Tuottavuus perustuu osaamiseen ja tehtäväkierto parantaa osaamisen ekonomiaa ja ymmärrystä kokonaisuudesta. Kysymys ei useinkaan ole yksittäisistä toimista, vaan toimien johdonmukaisuudesta. Oman mukavuusasteen ulkopuolelle on välillä tarpeellista mennä.
Vältä ”takapuoli edellä puuhun” -kiihdytyskisoja. Maailmanlaajuinen taloustaantuma on seurausta juuri tällaisesta kisasta. Uskotaan virheellisesti, että jos kisoihin ei lähde mukaan, on huonompi, tyhmempi - tai ei muutoin ymmärrä missä mennään.

Pidä huolta itsestäsi

Pidä huolta tehokkuudesta, hyvinvoinnista ja itsestäsi. Jos et pidä huolta itsestäsi, et jaksa pitää huolta muista, lähimmäisistäsi.
On armollista olla sopivankokoinen itselleen. Sekin onnistuu, vaikka ei kuuntelisikaan onnellisuuskonsulttien teorioita. Onnellisuuden ekonomia on taloudellista vaurautta laajempi käsite.

Paikalla on väliä

Yrityselämässä on taloudellisten arvojen lisäksi myös sosiaalisia arvoja. Puhutaan paljon bruttokansantuotteesta, joka on talouden kierroslukumittari. Se ei kuitenkaan kerro ihmisten todellisesta hyvinvoinnista.
OP-ryhmän uudessa strategiassa korostetaan osuustoiminnan perusasioina ihmisläheisyyttä, yhdessä menestymistä, vastuullisuutta ja paikallisuutta. Ihmiset luovat paikkoja ja paikat luovat ihmisiä. Paikalla on väliä – myös osuustoimintayrityksille.
Pankkien luottoluokituksissa tosin paikallisuutta voidaan pitää haavoittuvuutena. Silti tiedämme, että osuuspankkikin menestyy sitä paremmin, mitä syvemmin hallinto ja toimihenkilöt ymmärtävät pankin osuustoiminnallisen perustan. Tämä voi tuntua pehmoilulta. Kuitenkin toimintaympäristön taloudellinen menestys ja hyvinvointi ovat yhteydessä pankin menestykseen.
Maakuntapankki voi olla osaamiskeskus, joka kannustaa ympäröivää yhteiskuntaa kehittymään ja menestymään. Tulevaisuutemme on hyvin pitkälle yrittäjyyden varassa.


Erkki Vähämaa

Osuustoiminta-aatteen puolestapuhuja Erkki Vähämaa ( s. 1944 ) toimi Pellervo-Seuran valtuuskunnassa vuodesta 1998, sen varapuheenjohtajana 2000-2006 ja puheenjohtajana 2007-2009. Artikkeli perustuu hänen viimeiseen esitykseensä puheenjohtajan roolissa Pellervon alueseminaarissa Tampereella 13.10.2009.
Erkki Vähämaa jäi viime kesänä eläkkeelle Kajaanin kaupunginjohtajan virasta, jota hän hoiti vuodesta 2002. Sitä ennen hän työskenteli mm. Sotkamon kunnanjohtajana sekä Kajaanin kaupunginarkkitehtina, apulaiskaupunginjohtajana ja teknisenä johtajana. Hän on kuulunut OKO:n hallintoneuvostoon, Kainuun Osuuspankin hallitukseen ja hallintoneuvostoon ja Kainuun Puhelinosuuskunnan hallitukseen.

| Sivun alkuun |